aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masteruse vfork instead of fork.Gravatar Hanspeter Portner6 days
 
 
AgeCommit messageAuthorLines
6 daysuse vfork instead of fork.HEADmasterGravatar Hanspeter Portner-5/+5
2019-06-23alsa: fix asoundlib header path.Gravatar Hanspeter Portner-2/+2
2019-06-22meson: compile with -std=gnu11Gravatar Hanspeter Portner-2/+2
2019-06-22fix last commit.Gravatar Hanspeter Portner-1/+4
2019-06-22gitlab-ci: manually install libjack-dev.Gravatar Hanspeter Portner-1/+4
2019-06-22gitlab-ci: add aarch64 compile target.Gravatar Hanspeter Portner-1/+4
2019-05-08Merge branch 'master' of /media/sdext/omk/synthpodGravatar Hanspeter Portner-4/+4
2019-05-06meson: disable qt4/qt5/gtk2/gtk3 UIs by default.Gravatar Hanspeter Portner-5/+5
2019-04-19bin: simplify synthpod_ui script.Gravatar Hanspeter Portner-18/+17
2019-04-12Merge commit '092fcceae12e1bcd1b38159a38add4ae36b7078d'Gravatar Hanspeter Portner-1/+2
[...]
 
Clone
https://git.open-music-kontrollers.ch/lv2/synthpod