aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/chimaera_sensor_unit.kicad_pcb
blob: b55d20051b348bd4b54ac1233ba71538b758ab45 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew "(2015-04-27 BZR 5628)-product")

 (general
  (links 151)
  (no_connects 0)
  (area 11.724999 10.694499 92.191841 43.460501)
  (thickness 1.6002)
  (drawings 18)
  (tracks 573)
  (zones 0)
  (modules 68)
  (nets 32)
 )

 (page User 150.012 110.007)
 (title_block
  (title "Chimaera Sensor Unit (SU-16)")
  (rev 9)
  (company "Open Music Kontrollers (www.open-music-kontrollers.ch)")
  (comment 1 "Licensed under CERN OHL v.1.2")
  (comment 2 "Copyright (c) 2015 Hanspeter Portner (dev@open-music-kontrollers.ch)")
 )

 (layers
  (0 Front signal)
  (31 Back signal)
  (32 B.Adhes user)
  (33 F.Adhes user)
  (34 B.Paste user)
  (35 F.Paste user)
  (36 B.SilkS user)
  (37 F.SilkS user)
  (38 B.Mask user)
  (39 F.Mask user)
  (40 Dwgs.User user)
  (41 Cmts.User user)
  (42 Eco1.User user)
  (43 Eco2.User user)
  (44 Edge.Cuts user)
 )

 (setup
  (last_trace_width 0.24)
  (trace_clearance 0.2)
  (zone_clearance 0.29999)
  (zone_45_only no)
  (trace_min 0.2)
  (segment_width 0.2)
  (edge_width 0.2)
  (via_size 0.8)
  (via_drill 0.4)
  (via_min_size 0.8)
  (via_min_drill 0.4)
  (user_via 0.8 0.4)
  (user_via 1.1 0.7)
  (user_via 1.4 0.7)
  (uvia_size 0.8)
  (uvia_drill 0.4)
  (uvias_allowed no)
  (uvia_min_size 0.8)
  (uvia_min_drill 0.4)
  (pcb_text_width 0.2)
  (pcb_text_size 0.8 0.8)
  (mod_edge_width 0.2)
  (mod_text_size 0.8 0.8)
  (mod_text_width 0.2)
  (pad_size 2 1.5)
  (pad_drill 0.9)
  (pad_to_mask_clearance 0)
  (pad_to_paste_clearance -0.0225)
  (pad_to_paste_clearance_ratio -0.05)
  (aux_axis_origin 12 12)
  (grid_origin 12 12)
  (visible_elements FFFFFFBF)
  (pcbplotparams
   (layerselection 0x010f0_80000001)
   (usegerberextensions true)
   (excludeedgelayer true)
   (linewidth 0.150000)
   (plotframeref false)
   (viasonmask false)
   (mode 1)
   (useauxorigin true)
   (hpglpennumber 1)
   (hpglpenspeed 20)
   (hpglpendiameter 15)
   (hpglpenoverlay 0)
   (psnegative false)
   (psa4output false)
   (plotreference true)
   (plotvalue true)
   (plotinvisibletext false)
   (padsonsilk false)
   (subtractmaskfromsilk false)
   (outputformat 1)
   (mirror false)
   (drillshape 0)
   (scaleselection 1)
   (outputdirectory ./release/tmp))
 )

 (net 0 "")
 (net 1 A00)
 (net 2 A01)
 (net 3 A02)
 (net 4 A03)
 (net 5 A04)
 (net 6 A05)
 (net 7 A06)
 (net 8 A07)
 (net 9 A08)
 (net 10 A09)
 (net 11 A10)
 (net 12 A11)
 (net 13 A12)
 (net 14 A13)
 (net 15 A14)
 (net 16 A15)
 (net 17 Ain)
 (net 18 GND)
 (net 19 Vcc)
 (net 20 Vdd)
 (net 21 Vref)
 (net 22 "Net-(C18-Pad1)")
 (net 23 "Net-(P0-Pad1)")
 (net 24 "Net-(P0-Pad2)")
 (net 25 "Net-(P0-Pad3)")
 (net 26 "Net-(P0-Pad4)")
 (net 27 "Net-(P2-Pad1)")
 (net 28 "Net-(R1-Pad2)")
 (net 29 "Net-(U1-Pad8)")
 (net 30 "Net-(U1-Pad5)")
 (net 31 "Net-(U1-Pad1)")

 (net_class Default "This is the default net class."
  (clearance 0.2)
  (trace_width 0.24)
  (via_dia 0.8)
  (via_drill 0.4)
  (uvia_dia 0.8)
  (uvia_drill 0.4)
  (add_net GND)
  (add_net "Net-(C18-Pad1)")
  (add_net "Net-(P0-Pad1)")
  (add_net "Net-(P0-Pad2)")
  (add_net "Net-(P0-Pad3)")
  (add_net "Net-(P0-Pad4)")
  (add_net "Net-(P2-Pad1)")
  (add_net "Net-(R1-Pad2)")
  (add_net "Net-(U1-Pad1)")
  (add_net "Net-(U1-Pad5)")
  (add_net "Net-(U1-Pad8)")
 )

 (net_class analog ""
  (clearance 0.2)
  (trace_width 0.4)
  (via_dia 0.8)
  (via_drill 0.4)
  (uvia_dia 0.8)
  (uvia_drill 0.4)
  (add_net A00)
  (add_net A01)
  (add_net A02)
  (add_net A03)
  (add_net A04)
  (add_net A05)
  (add_net A06)
  (add_net A07)
  (add_net A08)
  (add_net A09)
  (add_net A10)
  (add_net A11)
  (add_net A12)
  (add_net A13)
  (add_net A14)
  (add_net A15)
 )

 (net_class analog2 ""
  (clearance 0.2)
  (trace_width 0.6)
  (via_dia 0.8)
  (via_drill 0.4)
  (uvia_dia 0.8)
  (uvia_drill 0.4)
  (add_net Ain)
  (add_net Vref)
 )

 (net_class digital ""
  (clearance 0.2)
  (trace_width 0.4)
  (via_dia 0.8)
  (via_drill 0.4)
  (uvia_dia 0.8)
  (uvia_drill 0.4)
 )

 (net_class vcc ""
  (clearance 0.2)
  (trace_width 1)
  (via_dia 1)
  (via_drill 0.6)
  (uvia_dia 0.8)
  (uvia_drill 0.4)
  (add_net Vcc)
 )

 (net_class vdd ""
  (clearance 0.2)
  (trace_width 1.4)
  (via_dia 1)
  (via_drill 0.6)
  (uvia_dia 0.8)
  (uvia_drill 0.4)
  (add_net Vdd)
 )

 (module SMD_Packages:SOT-223 (layer Front) (tedit 553FA091) (tstamp 553F5BAB)
  (at 80.5815 24.06396 180)
  (descr "module CMS SOT223 4 pins")
  (tags "CMS SOT")
  (path /50ED77A5)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at 0 -0.762 180) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value MCP1703 (at 0.0015 -0.63604 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -3.556 1.524) (end -3.556 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 4.572) (end 3.556 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.556 4.572) (end 3.556 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 -1.524) (end -3.556 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 -2.286) (end -2.032 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -4.572) (end 2.032 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 -4.572) (end 3.556 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.556 -2.286) (end 3.556 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 smd rect (at 0 -3.302 180) (size 3.6576 2.032) (layers Front F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 3.302 180) (size 1.016 2.032) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 2 smd rect (at 2.286 3.302 180) (size 1.016 2.032) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 1 smd rect (at -2.286 3.302 180) (size 1.016 2.032) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 22 "Net-(C18-Pad1)"))
  (model SMD_Packages.3dshapes/SOT-223.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module LOGO (layer Front) (tedit 553FA402) (tstamp 50F6ED02)
  (at 16 27)
  (path LOGO)
  (fp_text reference G2 (at 0 -1) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value OSHW_LOGO (at 0 2.5) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_poly (pts (xy 3.38836 0.9144) (xy 2.96418 0.97282) (xy 2.72288 1.01092) (xy 2.57048 1.04394)
   (xy 2.54 1.05664) (xy 2.51206 1.14046) (xy 2.4384 1.32334) (xy 2.41808 1.37414)
   (xy 2.3495 1.56972) (xy 2.35458 1.7145) (xy 2.44856 1.88976) (xy 2.5019 1.97104)
   (xy 2.63144 2.1844) (xy 2.70256 2.35458) (xy 2.71018 2.39268) (xy 2.65176 2.5146)
   (xy 2.50952 2.68986) (xy 2.33172 2.8702) (xy 2.16916 3.00482) (xy 2.07518 3.048)
   (xy 1.96596 3.00228) (xy 1.77546 2.89052) (xy 1.68402 2.82956) (xy 1.46558 2.69748)
   (xy 1.31572 2.66446) (xy 1.1938 2.7051) (xy 1.08712 2.7432) (xy 1.00584 2.7051)
   (xy 0.91694 2.56286) (xy 0.81534 2.34188) (xy 0.63246 1.92532) (xy 0.51562 1.63322)
   (xy 0.45974 1.42748) (xy 0.46228 1.28016) (xy 0.51816 1.1557) (xy 0.62484 1.02108)
   (xy 0.66294 0.9779) (xy 0.87884 0.64008) (xy 0.92456 0.30734) (xy 0.8001 -0.02794)
   (xy 0.75692 -0.09144) (xy 0.50038 -0.33274) (xy 0.19812 -0.43434) (xy -0.1143 -0.41402)
   (xy -0.39878 -0.28448) (xy -0.6223 -0.05334) (xy -0.74676 0.26162) (xy -0.762 0.42672)
   (xy -0.7239 0.69342) (xy -0.58166 0.92202) (xy -0.4953 1.016) (xy -0.2286 1.2827)
   (xy -0.508 1.97358) (xy -0.66548 2.35712) (xy -0.77978 2.6035) (xy -0.86614 2.73304)
   (xy -0.9398 2.77368) (xy -1.01854 2.74066) (xy -1.0541 2.71018) (xy -1.16078 2.65938)
   (xy -1.2954 2.68986) (xy -1.50876 2.81432) (xy -1.52146 2.82448) (xy -1.73482 2.95656)
   (xy -1.88976 3.0353) (xy -1.92786 3.048) (xy -2.02184 2.99212) (xy -2.18694 2.84734)
   (xy -2.32156 2.71526) (xy -2.64668 2.38252) (xy -2.39014 2.032) (xy -2.24282 1.82118)
   (xy -2.18186 1.67386) (xy -2.19964 1.52654) (xy -2.26314 1.35636) (xy -2.35458 1.1557)
   (xy -2.46888 1.04902) (xy -2.66446 0.99314) (xy -2.80416 0.97282) (xy -3.21818 0.9144)
   (xy -3.21564 0.41148) (xy -3.21056 0.12192) (xy -3.16738 -0.04572) (xy -3.05054 -0.13208)
   (xy -2.8194 -0.18796) (xy -2.68732 -0.20828) (xy -2.45364 -0.27686) (xy -2.31394 -0.4191)
   (xy -2.24282 -0.56134) (xy -2.17678 -0.74422) (xy -2.17424 -0.88138) (xy -2.24282 -1.03632)
   (xy -2.38252 -1.2446) (xy -2.64414 -1.62814) (xy -2.30124 -1.97104) (xy -1.95834 -2.31394)
   (xy -1.5621 -2.0574) (xy -1.3208 -1.91008) (xy -1.1557 -1.85166) (xy -1.00584 -1.86436)
   (xy -0.91186 -1.89484) (xy -0.71882 -1.99898) (xy -0.59182 -2.16662) (xy -0.50546 -2.44094)
   (xy -0.46482 -2.64922) (xy -0.41402 -2.9718) (xy 0.06858 -2.9464) (xy 0.55118 -2.921)
   (xy 0.63754 -2.49682) (xy 0.7112 -2.22504) (xy 0.81788 -2.05994) (xy 0.99314 -1.94056)
   (xy 1.01092 -1.9304) (xy 1.18364 -1.85166) (xy 1.31318 -1.83896) (xy 1.4605 -1.905)
   (xy 1.65862 -2.03708) (xy 1.87706 -2.17932) (xy 2.04216 -2.26822) (xy 2.0955 -2.286)
   (xy 2.20472 -2.22504) (xy 2.36728 -2.08026) (xy 2.53746 -1.89484) (xy 2.667 -1.72466)
   (xy 2.71018 -1.6256) (xy 2.667 -1.49606) (xy 2.55524 -1.29032) (xy 2.49428 -1.1938)
   (xy 2.36474 -0.98298) (xy 2.32156 -0.83312) (xy 2.35966 -0.6731) (xy 2.4003 -0.56896)
   (xy 2.53238 -0.34544) (xy 2.72542 -0.23368) (xy 2.8067 -0.21336) (xy 3.10896 -0.14986)
   (xy 3.28422 -0.08382) (xy 3.36296 0.0254) (xy 3.38582 0.2159) (xy 3.38836 0.42164)
   (xy 3.38836 0.9144) (xy 3.38836 0.9144)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
 )

 (module OMK_CHIMAERA_INVERTED (layer Back) (tedit 5367C8DB) (tstamp 51E4A39F)
  (at 50 27)
  (fp_text reference G1 (at 0 -4.99364) (layer B.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value OMK_CHIMAERA_INVERTED (at 0 4.99364) (layer B.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)) (justify mirror))
  )
  (fp_poly (pts (xy -12.35964 3.59918) (xy -12.43838 3.62204) (xy -12.63396 3.63728) (xy -12.80922 3.64236)
   (xy -13.2588 3.64236) (xy -13.60932 2.88036) (xy -13.9573 2.11836) (xy -14.30782 2.11836)
   (xy -14.30782 1.3208) (xy -14.34592 1.17602) (xy -14.4272 1.07188) (xy -14.48562 1.06426)
   (xy -14.55928 1.17856) (xy -14.53134 1.30302) (xy -14.43482 1.35636) (xy -14.32306 1.33604)
   (xy -14.30782 1.3208) (xy -14.30782 2.11836) (xy -14.4526 2.11836) (xy -14.95044 2.11836)
   (xy -15.32382 2.88036) (xy -15.6972 3.64236) (xy -16.18742 3.64236) (xy -16.45158 3.6322)
   (xy -16.62938 3.60426) (xy -16.68018 3.57886) (xy -16.64462 3.48742) (xy -16.54556 3.2639)
   (xy -16.39316 2.93624) (xy -16.19758 2.51968) (xy -15.96898 2.03962) (xy -15.8115 1.7145)
   (xy -14.94282 -0.08382) (xy -14.53388 -0.08382) (xy -14.12494 -0.08382) (xy -13.24356 1.73482)
   (xy -12.99718 2.24536) (xy -12.7762 2.7051) (xy -12.59332 3.09118) (xy -12.45616 3.38328)
   (xy -12.37742 3.556) (xy -12.35964 3.59918) (xy -12.35964 3.59918)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -8.27278 -0.08382) (xy -8.4963 0.12446) (xy -8.71982 0.3302) (xy -8.71982 1.98628)
   (xy -8.71982 3.64236) (xy -9.18464 3.64236) (xy -9.63168 3.64236) (xy -9.63168 2.11836)
   (xy -9.66978 1.59766) (xy -9.7028 1.28778) (xy -9.76376 1.08712) (xy -9.87806 0.92964)
   (xy -9.97712 0.83566) (xy -10.27176 0.64516) (xy -10.54862 0.60198) (xy -10.77976 0.69596)
   (xy -10.9347 0.9271) (xy -10.96772 1.05156) (xy -10.98804 1.39192) (xy -10.8839 1.67132)
   (xy -10.69594 1.89738) (xy -10.51306 2.03962) (xy -10.2997 2.10312) (xy -10.05332 2.11836)
   (xy -9.63168 2.11836) (xy -9.63168 3.64236) (xy -9.652 3.64236) (xy -9.65454 2.90068)
   (xy -9.65708 2.159) (xy -10.3759 2.90068) (xy -11.09726 3.64236) (xy -11.68654 3.64236)
   (xy -11.97864 3.6322) (xy -12.18946 3.61188) (xy -12.27582 3.5814) (xy -12.27582 3.57886)
   (xy -12.21994 3.49504) (xy -12.07262 3.32486) (xy -11.8618 3.10134) (xy -11.79322 3.03276)
   (xy -11.31062 2.54508) (xy -11.48842 2.35204) (xy -11.78306 1.91262) (xy -11.92276 1.4097)
   (xy -11.938 1.1684) (xy -11.87704 0.70612) (xy -11.69416 0.35052) (xy -11.37158 0.08128)
   (xy -11.24204 0.0127) (xy -10.75182 -0.14478) (xy -10.25906 -0.13462) (xy -9.90092 -0.03048)
   (xy -9.652 0.0508) (xy -9.50722 0.04318) (xy -9.45896 0.0127) (xy -9.32942 -0.0381)
   (xy -9.08558 -0.07366) (xy -8.81888 -0.08382) (xy -8.27278 -0.08382) (xy -8.27278 -0.08382)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -4.1783 1.75768) (xy -4.18846 2.24028) (xy -4.32308 2.6924) (xy -4.57962 3.0861)
   (xy -4.95554 3.39852) (xy -5.1181 3.48234) (xy -5.53974 3.60426) (xy -6.04266 3.6449)
   (xy -6.56082 3.60934) (xy -7.02818 3.4925) (xy -7.15518 3.4417) (xy -7.46252 3.26136)
   (xy -7.75716 3.02768) (xy -7.8613 2.921) (xy -8.14578 2.59842) (xy -7.94766 2.44602)
   (xy -7.71906 2.28854) (xy -7.54126 2.1844) (xy -7.38632 2.11836) (xy -7.3152 2.15392)
   (xy -7.29488 2.20218) (xy -7.13232 2.45618) (xy -6.85292 2.68478) (xy -6.51002 2.85496)
   (xy -6.15696 2.94132) (xy -5.8801 2.92862) (xy -5.66674 2.82702) (xy -5.44068 2.6543)
   (xy -5.26034 2.45618) (xy -5.16636 2.28092) (xy -5.16382 2.25044) (xy -5.18668 2.19202)
   (xy -5.2705 2.15392) (xy -5.44576 2.13106) (xy -5.73786 2.1209) (xy -6.13664 2.11836)
   (xy -7.112 2.11836) (xy -7.112 1.73736) (xy -7.112 1.35636) (xy -6.17728 1.35636)
   (xy -5.77088 1.35382) (xy -5.50672 1.3462) (xy -5.3594 1.32588) (xy -5.30352 1.29032)
   (xy -5.31114 1.2319) (xy -5.33146 1.19126) (xy -5.55752 0.91948) (xy -5.87502 0.73152)
   (xy -6.24332 0.63246) (xy -6.6167 0.62738) (xy -6.95452 0.72136) (xy -7.21106 0.92202)
   (xy -7.23646 0.95504) (xy -7.31266 1.04902) (xy -7.3914 1.07188) (xy -7.52602 1.01854)
   (xy -7.74192 0.89662) (xy -7.95782 0.75946) (xy -8.09752 0.6477) (xy -8.128 0.60452)
   (xy -8.07212 0.50546) (xy -7.9375 0.36322) (xy -7.49046 0.06604) (xy -6.96976 -0.10668)
   (xy -6.40842 -0.1524) (xy -5.842 -0.07366) (xy -5.3086 0.13208) (xy -4.90982 0.40132)
   (xy -4.53644 0.81026) (xy -4.29514 1.27254) (xy -4.1783 1.75768) (xy -4.1783 1.75768)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 0.34036 3.58394) (xy 0.26162 3.61442) (xy 0.06604 3.63474) (xy -0.10414 3.63728)
   (xy -0.54864 3.6322) (xy -0.90678 2.87528) (xy -1.26238 2.11836) (xy -1.61036 2.11836)
   (xy -1.61036 1.29286) (xy -1.64084 1.1938) (xy -1.70688 1.08204) (xy -1.76276 1.01854)
   (xy -1.77546 1.03124) (xy -1.8034 1.15062) (xy -1.8288 1.22174) (xy -1.82118 1.3335)
   (xy -1.74498 1.35636) (xy -1.6256 1.32334) (xy -1.61036 1.29286) (xy -1.61036 2.11836)
   (xy -1.76022 2.11836) (xy -2.25806 2.11836) (xy -2.61874 2.88036) (xy -2.98196 3.64236)
   (xy -3.4798 3.64236) (xy -3.7465 3.63474) (xy -3.92684 3.61442) (xy -3.97764 3.5941)
   (xy -3.94462 3.50774) (xy -3.84302 3.29184) (xy -3.69062 2.96418) (xy -3.4925 2.5527)
   (xy -3.26136 2.07264) (xy -3.09626 1.73228) (xy -2.21488 -0.08382) (xy -1.80594 -0.08382)
   (xy -1.397 -0.08128) (xy -0.52832 1.72212) (xy -0.28448 2.23266) (xy -0.06604 2.6924)
   (xy 0.1143 3.07848) (xy 0.24892 3.36804) (xy 0.32512 3.5433) (xy 0.34036 3.58394)
   (xy 0.34036 3.58394)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 6.71322 -0.08382) (xy 6.4897 0.12446) (xy 6.26618 0.3302) (xy 6.26618 1.98628)
   (xy 6.26618 3.64236) (xy 5.80136 3.64236) (xy 5.334 3.64236) (xy 5.334 2.45872)
   (xy 5.32638 1.91516) (xy 5.30352 1.48336) (xy 5.26796 1.1811) (xy 5.2324 1.05664)
   (xy 5.0546 0.82042) (xy 4.79806 0.66548) (xy 4.51612 0.60452) (xy 4.2545 0.65024)
   (xy 4.11988 0.74676) (xy 4.06654 0.83058) (xy 4.02844 0.96012) (xy 4.00304 1.16078)
   (xy 3.9878 1.4605) (xy 3.98018 1.88468) (xy 3.98018 2.27076) (xy 3.98018 3.64236)
   (xy 3.51536 3.64236) (xy 3.048 3.64236) (xy 3.048 2.3749) (xy 3.048 1.88468)
   (xy 3.04038 1.53162) (xy 3.0226 1.29032) (xy 2.99466 1.12522) (xy 2.9464 1.01346)
   (xy 2.88036 0.91948) (xy 2.8575 0.89408) (xy 2.63906 0.7239) (xy 2.39522 0.62484)
   (xy 2.20726 0.6096) (xy 2.04978 0.67056) (xy 1.85928 0.83312) (xy 1.82372 0.87122)
   (xy 1.651 1.05664) (xy 1.5621 1.22428) (xy 1.52908 1.44018) (xy 1.52654 1.6637)
   (xy 1.5875 2.1971) (xy 1.78054 2.68478) (xy 2.1209 3.15976) (xy 2.20726 3.25628)
   (xy 2.56286 3.64236) (xy 2.00914 3.64236) (xy 1.7018 3.63474) (xy 1.50876 3.60426)
   (xy 1.37414 3.52552) (xy 1.23698 3.38328) (xy 1.22174 3.3655) (xy 0.86106 2.8194)
   (xy 0.63754 2.21488) (xy 0.56388 1.60782) (xy 0.60452 1.12776) (xy 0.73406 0.75184)
   (xy 0.97282 0.42672) (xy 1.13284 0.27686) (xy 1.53924 0.01016) (xy 1.98882 -0.13208)
   (xy 2.44602 -0.14986) (xy 2.86512 -0.03556) (xy 3.05816 0.07874) (xy 3.302 0.25908)
   (xy 3.54838 0.07874) (xy 3.91414 -0.09398) (xy 4.36372 -0.14986) (xy 4.85394 -0.08382)
   (xy 4.99364 -0.04318) (xy 5.28574 0.0381) (xy 5.461 0.04572) (xy 5.52704 0.01016)
   (xy 5.65658 -0.0381) (xy 5.90042 -0.07366) (xy 6.16712 -0.08382) (xy 6.71322 -0.08382)
   (xy 6.71322 -0.08382)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 8.46836 -0.03556) (xy 8.4074 0.04826) (xy 8.27786 0.17018) (xy 8.21182 0.2286)
   (xy 8.16102 0.3048) (xy 8.128 0.41656) (xy 8.1026 0.59182) (xy 8.08482 0.85598)
   (xy 8.07466 1.2319) (xy 8.0645 1.74244) (xy 8.05942 1.9812) (xy 8.03402 3.64236)
   (xy 7.57428 3.64236) (xy 7.112 3.64236) (xy 7.112 2.07264) (xy 7.11708 1.45034)
   (xy 7.12978 0.97536) (xy 7.15264 0.62738) (xy 7.18566 0.381) (xy 7.23392 0.21336)
   (xy 7.23392 0.20828) (xy 7.30758 0.05334) (xy 7.38886 -0.03556) (xy 7.52856 -0.07366)
   (xy 7.76986 -0.08382) (xy 7.9121 -0.08382) (xy 8.19404 -0.0762) (xy 8.3947 -0.05842)
   (xy 8.46836 -0.03556) (xy 8.46836 -0.03556)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 12.7254 -0.08382) (xy 12.50188 0.12446) (xy 12.27836 0.3302) (xy 12.27836 1.98628)
   (xy 12.27836 3.64236) (xy 11.811 3.64236) (xy 11.34618 3.64236) (xy 11.34618 2.88036)
   (xy 11.34618 2.11836) (xy 10.62736 2.11836) (xy 9.906 2.11836) (xy 9.906 2.63144)
   (xy 9.8679 3.10388) (xy 9.7536 3.429) (xy 9.61898 3.57632) (xy 9.50214 3.6068)
   (xy 9.28624 3.62712) (xy 9.0297 3.63982) (xy 8.78586 3.63982) (xy 8.60806 3.62458)
   (xy 8.55218 3.60172) (xy 8.60552 3.52298) (xy 8.7376 3.3782) (xy 8.763 3.3528)
   (xy 8.83666 3.27406) (xy 8.89 3.19278) (xy 8.9281 3.08356) (xy 8.9535 2.91846)
   (xy 8.9662 2.67462) (xy 8.97382 2.32664) (xy 8.97382 1.84658) (xy 8.97636 1.52908)
   (xy 8.97636 -0.08382) (xy 9.44118 -0.08382) (xy 9.906 -0.08382) (xy 9.906 0.635)
   (xy 9.906 1.35636) (xy 10.62736 1.35636) (xy 11.34618 1.35636) (xy 11.34618 0.7747)
   (xy 11.36396 0.38608) (xy 11.44016 0.13208) (xy 11.59764 -0.01016) (xy 11.87196 -0.07366)
   (xy 12.18946 -0.08382) (xy 12.7254 -0.08382) (xy 12.7254 -0.08382)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 16.79956 1.81102) (xy 16.7894 2.2733) (xy 16.6624 2.7051) (xy 16.41856 3.0861)
   (xy 16.0528 3.3909) (xy 15.88008 3.48234) (xy 15.56766 3.57124) (xy 15.15364 3.62204)
   (xy 14.70152 3.62966) (xy 14.2748 3.59664) (xy 13.98524 3.53314) (xy 13.80744 3.44424)
   (xy 13.57376 3.2893) (xy 13.3223 3.09626) (xy 13.09624 2.90068) (xy 12.93114 2.73304)
   (xy 12.87018 2.6289) (xy 12.93368 2.54762) (xy 13.09624 2.41046) (xy 13.21308 2.32664)
   (xy 13.55598 2.08788) (xy 13.8049 2.39268) (xy 14.1351 2.69494) (xy 14.49832 2.87274)
   (xy 14.86662 2.92862) (xy 15.21206 2.87528) (xy 15.50416 2.71272) (xy 15.72006 2.4511)
   (xy 15.82674 2.09296) (xy 15.83436 1.96596) (xy 15.76578 1.5367) (xy 15.58036 1.17094)
   (xy 15.30858 0.88138) (xy 14.97584 0.6858) (xy 14.61008 0.5969) (xy 14.24432 0.62992)
   (xy 13.90142 0.80264) (xy 13.80998 0.87884) (xy 13.58646 1.09474) (xy 13.22832 0.88138)
   (xy 13.02004 0.74676) (xy 12.8905 0.63754) (xy 12.87018 0.60198) (xy 12.92606 0.50546)
   (xy 13.06068 0.36322) (xy 13.51026 0.06096) (xy 14.0462 -0.11176) (xy 14.6304 -0.1524)
   (xy 15.23238 -0.05334) (xy 15.29334 -0.03556) (xy 15.79118 0.1905) (xy 16.1925 0.51308)
   (xy 16.49984 0.90932) (xy 16.70304 1.34874) (xy 16.79956 1.81102) (xy 16.79956 1.81102)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 14.3891 -3.15722) (xy 14.31036 -3.08864) (xy 14.27226 -2.98704) (xy 14.24178 -2.7559)
   (xy 14.22654 -2.4384) (xy 14.224 -2.28092) (xy 14.224 -1.524) (xy 13.97 -1.524)
   (xy 13.78966 -1.54686) (xy 13.72362 -1.64338) (xy 13.716 -1.73482) (xy 13.70076 -1.80594)
   (xy 13.70076 -2.6035) (xy 13.63218 -2.7813) (xy 13.50772 -2.86512) (xy 13.38072 -2.83972)
   (xy 13.32484 -2.7559) (xy 13.335 -2.58064) (xy 13.45184 -2.4257) (xy 13.60424 -2.36982)
   (xy 13.69568 -2.43586) (xy 13.70076 -2.6035) (xy 13.70076 -1.80594) (xy 13.68044 -1.89738)
   (xy 13.54328 -1.94564) (xy 13.51026 -1.94564) (xy 13.22578 -2.02438) (xy 12.99464 -2.22504)
   (xy 12.85748 -2.50444) (xy 12.83716 -2.667) (xy 12.8778 -2.94894) (xy 13.01496 -3.1369)
   (xy 13.26642 -3.24612) (xy 13.65758 -3.2893) (xy 13.8049 -3.29184) (xy 14.16304 -3.2766)
   (xy 14.35862 -3.23088) (xy 14.3891 -3.15722) (xy 14.3891 -3.15722)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 16.5227 -2.75844) (xy 16.46936 -2.43078) (xy 16.34236 -2.23774) (xy 16.34236 -2.63398)
   (xy 16.33728 -2.94132) (xy 16.2179 -3.23342) (xy 15.99184 -3.4671) (xy 15.90294 -3.52044)
   (xy 15.51686 -3.63982) (xy 15.14856 -3.60172) (xy 14.82598 -3.40868) (xy 14.80058 -3.38328)
   (xy 14.63548 -3.19024) (xy 14.5796 -3.0226) (xy 14.59738 -2.8575) (xy 14.7447 -2.49428)
   (xy 15.00378 -2.22758) (xy 15.33398 -2.07772) (xy 15.70228 -2.05994) (xy 16.00454 -2.159)
   (xy 16.23314 -2.35966) (xy 16.34236 -2.63398) (xy 16.34236 -2.23774) (xy 16.28902 -2.15392)
   (xy 15.99184 -1.96342) (xy 15.82166 -1.91516) (xy 15.63116 -1.8796) (xy 15.50162 -1.87452)
   (xy 15.34668 -1.90754) (xy 15.18412 -1.9558) (xy 14.8717 -2.1209) (xy 14.63802 -2.38506)
   (xy 14.49832 -2.70764) (xy 14.4653 -3.05054) (xy 14.55166 -3.36804) (xy 14.69644 -3.56108)
   (xy 14.859 -3.683) (xy 15.0495 -3.7465) (xy 15.33144 -3.76682) (xy 15.42288 -3.76682)
   (xy 15.71498 -3.7592) (xy 15.90548 -3.71856) (xy 16.05788 -3.61696) (xy 16.22044 -3.45186)
   (xy 16.44396 -3.1115) (xy 16.5227 -2.75844) (xy 16.5227 -2.75844)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -14.82598 -2.38506) (xy -14.8336 -2.25044) (xy -14.9479 -2.11328) (xy -15.1384 -2.00152)
   (xy -15.24 -1.9812) (xy -15.24 -2.4511) (xy -15.31112 -2.48666) (xy -15.45844 -2.47396)
   (xy -15.59814 -2.4257) (xy -15.57274 -2.36728) (xy -15.42542 -2.33426) (xy -15.28572 -2.37744)
   (xy -15.24 -2.4511) (xy -15.24 -1.9812) (xy -15.3797 -1.94818) (xy -15.42542 -1.94564)
   (xy -15.73276 -2.0066) (xy -15.94866 -2.12344) (xy -16.129 -2.33426) (xy -16.15186 -2.54)
   (xy -16.0147 -2.72288) (xy -15.99946 -2.73558) (xy -15.88516 -2.83464) (xy -15.90548 -2.91338)
   (xy -15.9639 -2.96672) (xy -16.05534 -3.06578) (xy -16.00708 -3.1496) (xy -15.9512 -3.19024)
   (xy -15.70228 -3.29946) (xy -15.44066 -3.302) (xy -15.20444 -3.21818) (xy -15.03172 -3.06832)
   (xy -14.95806 -2.87274) (xy -15.00124 -2.68732) (xy -15.02664 -2.54762) (xy -14.9479 -2.48666)
   (xy -14.82598 -2.38506) (xy -14.82598 -2.38506)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -11.94054 -2.50444) (xy -12.01674 -2.26568) (xy -12.19454 -2.08026) (xy -12.45362 -1.97358)
   (xy -12.49934 -1.97358) (xy -12.49934 -2.42316) (xy -12.50696 -2.4257) (xy -12.6746 -2.44348)
   (xy -12.76096 -2.42824) (xy -12.79652 -2.40284) (xy -12.68476 -2.3876) (xy -12.65682 -2.3876)
   (xy -12.51204 -2.39522) (xy -12.49934 -2.42316) (xy -12.49934 -1.97358) (xy -12.76858 -1.96342)
   (xy -13.12164 -2.07264) (xy -13.1445 -2.08534) (xy -13.4112 -2.2225) (xy -13.1826 -2.42062)
   (xy -13.0302 -2.57302) (xy -12.954 -2.68732) (xy -12.954 -2.70002) (xy -12.88288 -2.78638)
   (xy -12.80414 -2.8194) (xy -12.76604 -2.83718) (xy -12.87526 -2.82956) (xy -12.88034 -2.82956)
   (xy -13.13688 -2.87528) (xy -13.25372 -2.96672) (xy -13.39088 -3.09118) (xy -13.4747 -3.13182)
   (xy -13.51026 -3.05562) (xy -13.53566 -2.84988) (xy -13.54582 -2.56286) (xy -13.54582 -2.54)
   (xy -13.54582 -1.94564) (xy -13.79982 -1.94564) (xy -13.9573 -1.95834) (xy -14.03096 -2.02438)
   (xy -14.05382 -2.18948) (xy -14.05382 -2.31648) (xy -14.097 -2.63398) (xy -14.21638 -2.81686)
   (xy -14.40688 -2.85496) (xy -14.46022 -2.84226) (xy -14.62278 -2.84988) (xy -14.76502 -2.94132)
   (xy -14.83868 -3.07086) (xy -14.80566 -3.19024) (xy -14.79804 -3.19786) (xy -14.6685 -3.24104)
   (xy -14.43736 -3.26898) (xy -14.15034 -3.28422) (xy -13.85316 -3.28422) (xy -13.59408 -3.27152)
   (xy -13.42136 -3.24104) (xy -13.37564 -3.20802) (xy -13.31722 -3.17246) (xy -13.21308 -3.2131)
   (xy -12.87272 -3.30708) (xy -12.51712 -3.25882) (xy -12.20724 -3.07594) (xy -12.18438 -3.05308)
   (xy -11.9888 -2.77622) (xy -11.94054 -2.50444) (xy -11.94054 -2.50444)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -11.03122 -3.68808) (xy -11.06932 -3.62966) (xy -11.13028 -3.47472) (xy -11.16584 -3.175)
   (xy -11.176 -2.83718) (xy -11.1887 -2.4511) (xy -11.22426 -2.17678) (xy -11.2776 -2.04724)
   (xy -11.41476 -1.97866) (xy -11.60272 -1.95072) (xy -11.77036 -1.96342) (xy -11.85164 -2.02438)
   (xy -11.85164 -2.032) (xy -11.79068 -2.11328) (xy -11.77036 -2.11582) (xy -11.7348 -2.19456)
   (xy -11.69924 -2.40538) (xy -11.67384 -2.71018) (xy -11.66622 -2.89814) (xy -11.64082 -3.683)
   (xy -11.303 -3.7084) (xy -11.09472 -3.71602) (xy -11.03122 -3.68808) (xy -11.03122 -3.68808)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -10.19302 -3.6703) (xy -10.22604 -3.62458) (xy -10.28192 -3.4798) (xy -10.31748 -3.19786)
   (xy -10.32764 -2.83718) (xy -10.34288 -2.4511) (xy -10.37844 -2.17678) (xy -10.42924 -2.04724)
   (xy -10.56894 -1.97866) (xy -10.7569 -1.95072) (xy -10.92454 -1.96342) (xy -11.00582 -2.02438)
   (xy -11.00582 -2.032) (xy -10.94232 -2.11328) (xy -10.922 -2.11582) (xy -10.87882 -2.19456)
   (xy -10.85088 -2.41046) (xy -10.83818 -2.7305) (xy -10.83564 -2.78638) (xy -10.83056 -3.19532)
   (xy -10.8077 -3.4671) (xy -10.75182 -3.62458) (xy -10.65022 -3.70078) (xy -10.49274 -3.72364)
   (xy -10.42924 -3.72364) (xy -10.23874 -3.71348) (xy -10.19302 -3.6703) (xy -10.19302 -3.6703)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -8.55218 -2.52222) (xy -8.61568 -2.22504) (xy -8.81126 -2.03454) (xy -9.0678 -1.9685)
   (xy -9.0678 -2.50698) (xy -9.07542 -2.6035) (xy -9.15416 -2.79146) (xy -9.30656 -2.87782)
   (xy -9.47166 -2.83464) (xy -9.4996 -2.80924) (xy -9.55802 -2.65684) (xy -9.49452 -2.49428)
   (xy -9.3472 -2.38506) (xy -9.2583 -2.36982) (xy -9.10844 -2.39522) (xy -9.0678 -2.50698)
   (xy -9.0678 -1.9685) (xy -9.13638 -1.95072) (xy -9.25322 -1.94564) (xy -9.5377 -1.98882)
   (xy -9.77646 -2.14376) (xy -9.82726 -2.19456) (xy -10.02538 -2.48158) (xy -10.06856 -2.77114)
   (xy -9.95172 -3.04038) (xy -9.87806 -3.11658) (xy -9.60882 -3.26644) (xy -9.28116 -3.29438)
   (xy -8.96112 -3.20294) (xy -8.88746 -3.15722) (xy -8.67918 -2.99212) (xy -8.58012 -2.82194)
   (xy -8.55218 -2.57302) (xy -8.55218 -2.52222) (xy -8.55218 -2.52222)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -6.0706 -3.72364) (xy -6.23062 -3.5433) (xy -6.32968 -3.39852) (xy -6.29412 -3.3274)
   (xy -6.2865 -3.32486) (xy -6.21284 -3.23342) (xy -6.18236 -3.07594) (xy -6.20014 -2.9337)
   (xy -6.2611 -2.87782) (xy -6.30936 -2.80162) (xy -6.35 -2.60604) (xy -6.36524 -2.43332)
   (xy -6.39064 -1.98882) (xy -6.731 -1.96342) (xy -6.93674 -1.9558) (xy -7.00278 -1.98374)
   (xy -6.96214 -2.04216) (xy -6.88848 -2.19202) (xy -6.85546 -2.41046) (xy -6.86308 -2.63652)
   (xy -6.9088 -2.81178) (xy -6.985 -2.87782) (xy -7.09676 -2.9464) (xy -7.112 -3.00482)
   (xy -7.15772 -3.11912) (xy -7.19582 -3.13182) (xy -7.239 -3.05308) (xy -7.26948 -2.8448)
   (xy -7.27964 -2.54) (xy -7.27964 -1.94564) (xy -7.53364 -1.94564) (xy -7.69366 -1.95834)
   (xy -7.76732 -2.02438) (xy -7.78764 -2.18948) (xy -7.78764 -2.31648) (xy -7.82828 -2.61874)
   (xy -7.9375 -2.81178) (xy -8.09752 -2.86766) (xy -8.16102 -2.85242) (xy -8.3312 -2.8575)
   (xy -8.47598 -2.96164) (xy -8.53186 -3.11658) (xy -8.5217 -3.16992) (xy -8.43788 -3.26644)
   (xy -8.25754 -3.29946) (xy -8.10514 -3.29692) (xy -7.79526 -3.2893) (xy -7.43712 -3.28676)
   (xy -7.29996 -3.2893) (xy -7.03072 -3.30708) (xy -6.88086 -3.3528) (xy -6.79958 -3.45186)
   (xy -6.77164 -3.51282) (xy -6.68274 -3.66014) (xy -6.52526 -3.71856) (xy -6.38048 -3.72364)
   (xy -6.0706 -3.72364) (xy -6.0706 -3.72364)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -4.46278 -3.24358) (xy -4.48056 -3.18008) (xy -4.52882 -3.10896) (xy -4.61264 -2.88798)
   (xy -4.65328 -2.5527) (xy -4.65582 -2.43586) (xy -4.6609 -2.16154) (xy -4.6863 -2.01422)
   (xy -4.75234 -1.9558) (xy -4.86664 -1.94564) (xy -5.00888 -1.9685) (xy -5.06984 -2.06502)
   (xy -5.08 -2.2479) (xy -5.11556 -2.56286) (xy -5.21716 -2.78384) (xy -5.36194 -2.87782)
   (xy -5.37972 -2.87782) (xy -5.47116 -2.80924) (xy -5.50164 -2.6416) (xy -5.47116 -2.43078)
   (xy -5.37972 -2.24028) (xy -5.37972 -2.23774) (xy -5.26796 -2.06248) (xy -5.2959 -1.97358)
   (xy -5.46862 -1.94818) (xy -5.50164 -1.94564) (xy -5.71246 -1.99136) (xy -5.85724 -2.15138)
   (xy -5.88264 -2.1971) (xy -5.99694 -2.54508) (xy -5.9817 -2.86766) (xy -5.83946 -3.11658)
   (xy -5.83184 -3.1242) (xy -5.69722 -3.21564) (xy -5.51434 -3.26898) (xy -5.23494 -3.2893)
   (xy -5.02412 -3.29184) (xy -4.70662 -3.2893) (xy -4.52882 -3.27914) (xy -4.46278 -3.24358)
   (xy -4.46278 -3.24358)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -2.8067 -2.50698) (xy -2.9337 -2.21742) (xy -2.96926 -2.16916) (xy -3.20548 -1.99644)
   (xy -3.33248 -1.97358) (xy -3.33248 -2.49936) (xy -3.34264 -2.67208) (xy -3.4671 -2.8194)
   (xy -3.6449 -2.87782) (xy -3.82016 -2.82448) (xy -3.8608 -2.67716) (xy -3.81 -2.54254)
   (xy -3.67284 -2.40792) (xy -3.50012 -2.3749) (xy -3.35788 -2.4511) (xy -3.33248 -2.49936)
   (xy -3.33248 -1.97358) (xy -3.51282 -1.93802) (xy -3.84048 -1.99898) (xy -4.09194 -2.14122)
   (xy -4.27736 -2.37744) (xy -4.34594 -2.667) (xy -4.29768 -2.94894) (xy -4.14782 -3.1496)
   (xy -3.85318 -3.28676) (xy -3.51536 -3.2893) (xy -3.19024 -3.15976) (xy -3.05562 -3.05562)
   (xy -2.84734 -2.78384) (xy -2.8067 -2.50698) (xy -2.8067 -2.50698)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy -0.84582 -3.683) (xy -0.89154 -3.5687) (xy -0.92964 -3.556) (xy -0.97028 -3.47472)
   (xy -1.00076 -3.2512) (xy -1.01346 -2.91084) (xy -1.016 -2.75082) (xy -1.016 -1.94564)
   (xy -1.13284 -1.94564) (xy -1.13284 -3.5052) (xy -1.14046 -3.6195) (xy -1.20904 -3.63982)
   (xy -1.33096 -3.58902) (xy -1.40462 -3.42392) (xy -1.4351 -3.12166) (xy -1.43764 -2.95656)
   (xy -1.4478 -2.7178) (xy -1.46812 -2.5654) (xy -1.4859 -2.54) (xy -1.58496 -2.57556)
   (xy -1.7653 -2.65938) (xy -1.78054 -2.667) (xy -2.01168 -2.87274) (xy -2.10566 -3.16484)
   (xy -2.08026 -3.429) (xy -2.0701 -3.59918) (xy -2.1463 -3.62966) (xy -2.26822 -3.53822)
   (xy -2.3622 -3.33756) (xy -2.34696 -3.07848) (xy -2.23012 -2.82702) (xy -2.16408 -2.75082)
   (xy -1.96088 -2.54508) (xy -2.25298 -2.28854) (xy -2.41808 -2.13106) (xy -2.4638 -2.05486)
   (xy -2.39522 -2.032) (xy -2.37998 -2.032) (xy -2.2098 -2.0828) (xy -1.99898 -2.21234)
   (xy -1.96088 -2.24282) (xy -1.73482 -2.38252) (xy -1.55448 -2.39522) (xy -1.45288 -2.286)
   (xy -1.43764 -2.19202) (xy -1.3843 -2.05994) (xy -1.31064 -2.032) (xy -1.24714 -2.06248)
   (xy -1.2065 -2.17932) (xy -1.18872 -2.41046) (xy -1.18364 -2.70256) (xy -1.17856 -3.03784)
   (xy -1.16332 -3.31724) (xy -1.13792 -3.48996) (xy -1.13284 -3.5052) (xy -1.13284 -1.94564)
   (xy -1.25984 -1.94564) (xy -1.4605 -1.98882) (xy -1.5494 -2.12598) (xy -1.59766 -2.30378)
   (xy -1.84912 -2.12598) (xy -2.02692 -2.03962) (xy -2.2606 -1.97612) (xy -2.5019 -1.93802)
   (xy -2.69748 -1.93802) (xy -2.79146 -1.97866) (xy -2.794 -1.99136) (xy -2.73558 -2.0701)
   (xy -2.58826 -2.21488) (xy -2.49936 -2.29362) (xy -2.20726 -2.5527) (xy -2.37236 -2.7305)
   (xy -2.52222 -2.98958) (xy -2.54254 -3.27152) (xy -2.45618 -3.5306) (xy -2.2733 -3.72364)
   (xy -2.01168 -3.81) (xy -1.98374 -3.81) (xy -1.778 -3.79984) (xy -1.70942 -3.74904)
   (xy -1.7653 -3.62458) (xy -1.86944 -3.47726) (xy -1.98374 -3.28676) (xy -1.98882 -3.13944)
   (xy -1.95326 -3.0607) (xy -1.80594 -2.87782) (xy -1.69164 -2.79146) (xy -1.59258 -2.75336)
   (xy -1.54178 -2.794) (xy -1.524 -2.95148) (xy -1.524 -3.12166) (xy -1.51384 -3.39598)
   (xy -1.48844 -3.61188) (xy -1.4732 -3.67538) (xy -1.36652 -3.76936) (xy -1.18872 -3.81254)
   (xy -1.00076 -3.80238) (xy -0.86868 -3.74142) (xy -0.84582 -3.683) (xy -0.84582 -3.683)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 1.51638 -2.50698) (xy 1.44018 -2.26822) (xy 1.26238 -2.08026) (xy 1.00584 -1.9685)
   (xy 0.69596 -1.9558) (xy 0.35052 -2.06248) (xy 0.30734 -2.08534) (xy 0.0635 -2.21742)
   (xy 0.23368 -2.3876) (xy 0.3683 -2.49936) (xy 0.4826 -2.49682) (xy 0.61214 -2.41808)
   (xy 0.76962 -2.33172) (xy 0.86614 -2.34442) (xy 0.93726 -2.41808) (xy 0.99822 -2.5908)
   (xy 0.91948 -2.73812) (xy 0.72898 -2.82702) (xy 0.61722 -2.83464) (xy 0.381 -2.87528)
   (xy 0.21844 -2.9591) (xy 0.11684 -3.0607) (xy 0.1524 -3.13944) (xy 0.22098 -3.19024)
   (xy 0.50038 -3.29946) (xy 0.82804 -3.2893) (xy 1.14046 -3.1623) (xy 1.27762 -3.05308)
   (xy 1.47066 -2.77622) (xy 1.51638 -2.50698) (xy 1.51638 -2.50698)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 2.45618 -3.21564) (xy 2.39014 -3.13436) (xy 2.37236 -3.13182) (xy 2.3241 -3.05562)
   (xy 2.29362 -2.86004) (xy 2.286 -2.70256) (xy 2.2606 -2.3241) (xy 2.17424 -2.08534)
   (xy 2.01676 -1.9685) (xy 1.85928 -1.94564) (xy 1.68402 -1.97104) (xy 1.61036 -2.02692)
   (xy 1.67132 -2.14122) (xy 1.69418 -2.159) (xy 1.7399 -2.26568) (xy 1.77292 -2.48666)
   (xy 1.778 -2.667) (xy 1.79324 -2.93116) (xy 1.8288 -3.11912) (xy 1.86182 -3.17246)
   (xy 1.8923 -3.27914) (xy 1.8415 -3.38836) (xy 1.78562 -3.54076) (xy 1.86436 -3.67792)
   (xy 1.88214 -3.6957) (xy 2.01168 -3.78714) (xy 2.13106 -3.74904) (xy 2.15646 -3.72618)
   (xy 2.2479 -3.55854) (xy 2.24028 -3.45948) (xy 2.24282 -3.3274) (xy 2.3241 -3.302)
   (xy 2.4384 -3.25882) (xy 2.45618 -3.21564) (xy 2.45618 -3.21564)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 3.88112 -2.30632) (xy 3.85064 -2.21996) (xy 3.73634 -2.11582) (xy 3.4671 -1.98374)
   (xy 3.42138 -1.9812) (xy 3.42138 -2.44348) (xy 3.38836 -2.48412) (xy 3.25628 -2.47396)
   (xy 3.21818 -2.46634) (xy 3.21818 -2.921) (xy 3.175 -2.96164) (xy 3.13436 -2.921)
   (xy 3.175 -2.87782) (xy 3.21818 -2.921) (xy 3.21818 -2.46634) (xy 3.10134 -2.43332)
   (xy 3.048 -2.40284) (xy 3.11404 -2.36982) (xy 3.25628 -2.37744) (xy 3.38836 -2.41554)
   (xy 3.42138 -2.44348) (xy 3.42138 -1.9812) (xy 3.13436 -1.95326) (xy 2.82194 -2.02438)
   (xy 2.72796 -2.07772) (xy 2.58318 -2.25298) (xy 2.53492 -2.4638) (xy 2.58826 -2.6543)
   (xy 2.71526 -2.75336) (xy 2.83464 -2.8067) (xy 2.8194 -2.8829) (xy 2.75082 -2.96418)
   (xy 2.65938 -3.0861) (xy 2.70002 -3.1623) (xy 2.7813 -3.21056) (xy 3.07848 -3.302)
   (xy 3.35534 -3.27406) (xy 3.57378 -3.14706) (xy 3.69824 -2.94132) (xy 3.70332 -2.73558)
   (xy 3.71602 -2.49936) (xy 3.7973 -2.39522) (xy 3.88112 -2.30632) (xy 3.88112 -2.30632)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 5.52958 -2.58826) (xy 5.50164 -2.30632) (xy 5.3848 -2.11836) (xy 5.15874 -2.00914)
   (xy 4.8006 -1.96342) (xy 4.60756 -1.96088) (xy 4.3053 -1.97104) (xy 4.08432 -1.99644)
   (xy 3.98272 -2.03454) (xy 3.98018 -2.03962) (xy 4.04368 -2.11328) (xy 4.064 -2.11582)
   (xy 4.10718 -2.19456) (xy 4.13766 -2.40538) (xy 4.14782 -2.70764) (xy 4.15036 -2.70764)
   (xy 4.15036 -3.302) (xy 4.39928 -3.302) (xy 4.54406 -3.29184) (xy 4.6228 -3.23342)
   (xy 4.65836 -3.08356) (xy 4.6736 -2.8575) (xy 4.699 -2.59334) (xy 4.74472 -2.46126)
   (xy 4.82854 -2.41554) (xy 4.86918 -2.413) (xy 4.9911 -2.44856) (xy 5.02412 -2.58826)
   (xy 5.02158 -2.65684) (xy 4.96316 -2.88798) (xy 4.87172 -3.04292) (xy 4.75742 -3.2004)
   (xy 4.7879 -3.27914) (xy 4.97586 -3.302) (xy 4.99364 -3.302) (xy 5.24764 -3.2258)
   (xy 5.43052 -3.01244) (xy 5.52196 -2.68986) (xy 5.52958 -2.58826) (xy 5.52958 -2.58826)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 8.636 -3.67538) (xy 8.58774 -3.5687) (xy 8.55218 -3.556) (xy 8.51154 -3.47472)
   (xy 8.4836 -3.2512) (xy 8.46836 -2.91084) (xy 8.46836 -2.75082) (xy 8.46836 -1.94564)
   (xy 8.3439 -1.94564) (xy 8.3439 -3.4925) (xy 8.33882 -3.55346) (xy 8.24484 -3.58648)
   (xy 8.03148 -3.5941) (xy 7.7724 -3.58648) (xy 7.44982 -3.57378) (xy 7.18566 -3.56362)
   (xy 7.03326 -3.556) (xy 7.02818 -3.556) (xy 6.86308 -3.56616) (xy 6.62432 -3.59918)
   (xy 6.58876 -3.60426) (xy 6.35 -3.6195) (xy 6.17474 -3.5433) (xy 6.04774 -3.43154)
   (xy 5.90296 -3.25374) (xy 5.85216 -3.0734) (xy 5.86232 -2.83972) (xy 5.9309 -2.54254)
   (xy 6.05282 -2.27838) (xy 6.20268 -2.09296) (xy 6.32714 -2.03454) (xy 6.36524 -2.09296)
   (xy 6.2865 -2.27076) (xy 6.26364 -2.30632) (xy 6.12648 -2.63398) (xy 6.09854 -2.94894)
   (xy 6.16712 -3.21818) (xy 6.32714 -3.4036) (xy 6.56336 -3.47218) (xy 6.79196 -3.39598)
   (xy 6.94436 -3.17246) (xy 7.01802 -2.79908) (xy 7.02818 -2.56286) (xy 7.03834 -2.25806)
   (xy 7.07136 -2.09296) (xy 7.13486 -2.032) (xy 7.1501 -2.032) (xy 7.21614 -2.0701)
   (xy 7.25932 -2.20218) (xy 7.28726 -2.45618) (xy 7.29996 -2.7305) (xy 7.31266 -3.0734)
   (xy 7.33552 -3.28168) (xy 7.37616 -3.3909) (xy 7.44982 -3.43662) (xy 7.56158 -3.45694)
   (xy 7.78256 -3.45186) (xy 7.92734 -3.36804) (xy 8.00862 -3.17246) (xy 8.04164 -2.84734)
   (xy 8.04418 -2.65684) (xy 8.0518 -2.3241) (xy 8.07466 -2.13106) (xy 8.12292 -2.0447)
   (xy 8.17118 -2.032) (xy 8.23722 -2.06248) (xy 8.27532 -2.17932) (xy 8.2931 -2.41046)
   (xy 8.29818 -2.70256) (xy 8.30326 -3.0353) (xy 8.3185 -3.30962) (xy 8.33882 -3.47472)
   (xy 8.3439 -3.4925) (xy 8.3439 -1.94564) (xy 8.21436 -1.94564) (xy 7.96036 -1.94564)
   (xy 7.96036 -2.49682) (xy 7.94766 -2.82702) (xy 7.90448 -3.04038) (xy 7.81812 -3.18516)
   (xy 7.7851 -3.22326) (xy 7.61238 -3.34264) (xy 7.48792 -3.30962) (xy 7.40664 -3.11912)
   (xy 7.37108 -2.77114) (xy 7.366 -2.57048) (xy 7.366 -1.94564) (xy 7.112 -1.94564)
   (xy 6.858 -1.94564) (xy 6.858 -2.51714) (xy 6.84276 -2.90068) (xy 6.79704 -3.14198)
   (xy 6.70814 -3.2639) (xy 6.56336 -3.29438) (xy 6.51002 -3.28676) (xy 6.37794 -3.24358)
   (xy 6.30936 -3.12166) (xy 6.28142 -2.9083) (xy 6.2865 -2.6543) (xy 6.36778 -2.45364)
   (xy 6.52526 -2.25044) (xy 6.79196 -1.94564) (xy 6.45668 -1.94564) (xy 6.15696 -1.99136)
   (xy 5.98932 -2.0955) (xy 5.78104 -2.41808) (xy 5.69214 -2.76352) (xy 5.71246 -3.10388)
   (xy 5.82676 -3.40614) (xy 6.02742 -3.63982) (xy 6.29412 -3.77444) (xy 6.62178 -3.78206)
   (xy 6.6675 -3.7719) (xy 6.88594 -3.73126) (xy 7.02818 -3.7211) (xy 7.58952 -3.74904)
   (xy 8.001 -3.76682) (xy 8.29056 -3.7719) (xy 8.47598 -3.76682) (xy 8.58266 -3.7465)
   (xy 8.62838 -3.71602) (xy 8.636 -3.67538) (xy 8.636 -3.67538)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 11.17092 -3.15722) (xy 11.09218 -3.08864) (xy 11.049 -2.9845) (xy 11.01852 -2.75844)
   (xy 11.00836 -2.49174) (xy 11.00836 -1.94564) (xy 10.75436 -1.94564) (xy 10.60196 -1.9558)
   (xy 10.5283 -2.01168) (xy 10.5029 -2.159) (xy 10.50036 -2.37236) (xy 10.48004 -2.65684)
   (xy 10.42162 -2.80924) (xy 10.3632 -2.84988) (xy 10.21334 -2.84988) (xy 10.13206 -2.73558)
   (xy 10.12698 -2.55016) (xy 10.20064 -2.3368) (xy 10.29716 -2.19456) (xy 10.4013 -2.04216)
   (xy 10.36066 -1.9685) (xy 10.16762 -1.94818) (xy 10.16508 -1.94564) (xy 9.90346 -2.0193)
   (xy 9.78408 -2.13614) (xy 9.6774 -2.4003) (xy 9.65708 -2.71018) (xy 9.72566 -2.99212)
   (xy 9.81456 -3.1242) (xy 9.94156 -3.21564) (xy 10.12952 -3.26644) (xy 10.42416 -3.28422)
   (xy 10.57656 -3.28676) (xy 10.93978 -3.27152) (xy 11.1379 -3.22834) (xy 11.17092 -3.15722)
   (xy 11.17092 -3.15722)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 12.65682 -2.5146) (xy 12.573 -2.23774) (xy 12.37996 -2.04216) (xy 12.37234 -2.03708)
   (xy 12.08024 -1.9558) (xy 12.05738 -1.95834) (xy 12.05738 -2.39776) (xy 12.04468 -2.4257)
   (xy 11.87196 -2.4384) (xy 11.83386 -2.4257) (xy 11.82116 -2.39522) (xy 11.938 -2.38252)
   (xy 12.05738 -2.39776) (xy 12.05738 -1.95834) (xy 11.75004 -1.97104) (xy 11.4681 -2.07518)
   (xy 11.42238 -2.10566) (xy 11.29284 -2.2352) (xy 11.2903 -2.3368) (xy 11.33856 -2.40284)
   (xy 11.48334 -2.5146) (xy 11.56716 -2.54) (xy 11.6713 -2.60604) (xy 11.684 -2.66192)
   (xy 11.75512 -2.7813) (xy 11.83386 -2.8194) (xy 11.8745 -2.83718) (xy 11.77036 -2.8321)
   (xy 11.53414 -2.86004) (xy 11.38936 -2.93116) (xy 11.26998 -3.03276) (xy 11.2903 -3.10642)
   (xy 11.38428 -3.18008) (xy 11.66114 -3.29184) (xy 11.98372 -3.27914) (xy 12.29106 -3.15976)
   (xy 12.52982 -2.94894) (xy 12.60856 -2.81432) (xy 12.65682 -2.5146) (xy 12.65682 -2.5146)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 16.08836 -2.7813) (xy 16.02232 -2.4765) (xy 15.99184 -2.44348) (xy 15.99184 -2.77368)
   (xy 15.92326 -2.98958) (xy 15.78864 -3.16738) (xy 15.59306 -3.28422) (xy 15.32382 -3.31216)
   (xy 15.12062 -3.2131) (xy 15.00378 -3.03022) (xy 15.00124 -2.80162) (xy 15.13332 -2.5654)
   (xy 15.15618 -2.54) (xy 15.39494 -2.39776) (xy 15.65656 -2.3876) (xy 15.86992 -2.50444)
   (xy 15.9766 -2.63652) (xy 15.99184 -2.77368) (xy 15.99184 -2.44348) (xy 15.8496 -2.28092)
   (xy 15.60576 -2.20472) (xy 15.32382 -2.2606) (xy 15.1003 -2.40284) (xy 14.91996 -2.62382)
   (xy 14.86916 -2.89814) (xy 14.86916 -2.90068) (xy 14.91742 -3.21564) (xy 15.06982 -3.39852)
   (xy 15.34414 -3.46964) (xy 15.4051 -3.46964) (xy 15.7353 -3.39852) (xy 15.96898 -3.19786)
   (xy 16.08074 -2.89052) (xy 16.08836 -2.7813) (xy 16.08836 -2.7813)) (layer B.SilkS) (width 0.00254))
 )

 (module OMK_LOGO (layer Front) (tedit 553FA3FE) (tstamp 5368755D)
  (at 23 27)
  (fp_text reference G3 (at 0 -1) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value OMK_LOGO (at 0 2.5) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_poly (pts (xy 0.43942 2.23012) (xy 0.37084 2.54508) (xy 0.23368 2.81432) (xy 0.03302 2.99466)
   (xy -0.17526 3.048) (xy -0.4318 3.048) (xy -0.2159 2.76352) (xy -0.06096 2.47904)
   (xy 0.00508 2.18186) (xy -0.01778 1.91262) (xy -0.12192 1.70942) (xy -0.3048 1.61036)
   (xy -0.35052 1.60782) (xy -0.54356 1.68656) (xy -0.68072 1.91262) (xy -0.75184 2.2733)
   (xy -0.762 2.51714) (xy -0.76708 2.8067) (xy -0.78994 2.96418) (xy -0.84582 3.03276)
   (xy -0.94996 3.048) (xy -0.97282 3.048) (xy -1.07696 3.04038) (xy -1.13792 2.99974)
   (xy -1.17094 2.88798) (xy -1.18364 2.67462) (xy -1.18618 2.32918) (xy -1.18872 1.97866)
   (xy -1.20142 1.7653) (xy -1.23444 1.65608) (xy -1.2954 1.61544) (xy -1.37922 1.60782)
   (xy -1.56972 1.6383) (xy -1.6891 1.75006) (xy -1.75514 1.9685) (xy -1.778 2.31902)
   (xy -1.778 2.43078) (xy -1.78054 2.74828) (xy -1.79832 2.93116) (xy -1.8415 3.02006)
   (xy -1.92278 3.04546) (xy -1.98882 3.048) (xy -2.09296 3.04038) (xy -2.15392 2.99974)
   (xy -2.18694 2.88798) (xy -2.19964 2.67462) (xy -2.20218 2.32664) (xy -2.20218 2.32156)
   (xy -2.2098 1.97104) (xy -2.2352 1.67386) (xy -2.26822 1.48082) (xy -2.28092 1.4478)
   (xy -2.30886 1.3716) (xy -2.26822 1.32588) (xy -2.12852 1.30302) (xy -1.86182 1.29286)
   (xy -1.70942 1.29286) (xy -1.3843 1.30048) (xy -1.12268 1.32334) (xy -0.97028 1.36144)
   (xy -0.95758 1.36906) (xy -0.79248 1.39954) (xy -0.68834 1.3589) (xy -0.38354 1.27762)
   (xy -0.05588 1.3081) (xy 0.14732 1.39954) (xy 0.33528 1.61544) (xy 0.42926 1.905)
   (xy 0.43942 2.23012) (xy 0.43942 2.23012)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 2.49682 3.04038) (xy 2.19202 3.04546) (xy 1.87706 2.98958) (xy 1.66878 2.87782)
   (xy 1.49352 2.76098) (xy 1.36398 2.71018) (xy 1.36144 2.71018) (xy 1.28778 2.77876)
   (xy 1.27 2.87782) (xy 1.22936 3.00228) (xy 1.08204 3.04546) (xy 1.016 3.048)
   (xy 0.762 3.048) (xy 0.762 2.20726) (xy 0.75438 1.77292) (xy 0.72644 1.49098)
   (xy 0.68326 1.34874) (xy 0.65532 1.32588) (xy 0.65786 1.29794) (xy 0.79756 1.27762)
   (xy 0.86106 1.27508) (xy 1.0033 1.27508) (xy 1.09982 1.2954) (xy 1.16332 1.3716)
   (xy 1.2065 1.52654) (xy 1.2446 1.79324) (xy 1.29032 2.18694) (xy 1.31318 2.3876)
   (xy 1.54432 2.20218) (xy 1.73482 1.97104) (xy 1.76022 1.70688) (xy 1.64084 1.45288)
   (xy 1.55956 1.3208) (xy 1.5875 1.27508) (xy 1.75006 1.28016) (xy 1.78816 1.28524)
   (xy 2.0574 1.38176) (xy 2.21488 1.58496) (xy 2.2479 1.85928) (xy 2.1971 2.03962)
   (xy 2.0828 2.24282) (xy 1.9558 2.36982) (xy 1.89484 2.43332) (xy 1.92532 2.52222)
   (xy 2.06756 2.667) (xy 2.159 2.74574) (xy 2.49682 3.04038) (xy 2.49682 3.04038)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 3.21818 0.84582) (xy 3.13182 0.87122) (xy 2.8829 0.89154) (xy 2.47396 0.90678)
   (xy 1.905 0.91948) (xy 1.18364 0.9271) (xy 0.31242 0.92964) (xy -0.04318 0.93218)
   (xy -0.96774 0.92964) (xy -1.74498 0.92202) (xy -2.36982 0.91186) (xy -2.83718 0.89662)
   (xy -3.14706 0.87884) (xy -3.29184 0.85598) (xy -3.302 0.84582) (xy -3.21818 0.82296)
   (xy -2.96926 0.80264) (xy -2.55778 0.78486) (xy -1.99136 0.7747) (xy -1.26746 0.76454)
   (xy -0.39624 0.762) (xy -0.04318 0.762) (xy 0.88138 0.76454) (xy 1.65862 0.76962)
   (xy 2.28346 0.77978) (xy 2.75336 0.79502) (xy 3.0607 0.81534) (xy 3.20548 0.8382)
   (xy 3.21818 0.84582) (xy 3.21818 0.84582)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 2.76098 -0.9779) (xy 2.66192 -0.5588) (xy 2.42316 -0.17018) (xy 2.04978 0.16256)
   (xy 1.55448 0.42164) (xy 1.52908 0.4318) (xy 1.1557 0.53086) (xy 1.07696 0.54102)
   (xy 1.07696 -0.50038) (xy 1.0414 -0.97536) (xy 1.01854 -1.08966) (xy 0.86614 -1.54178)
   (xy 0.6477 -1.91008) (xy 0.37846 -2.18694) (xy 0.08636 -2.36728) (xy -0.21082 -2.44348)
   (xy -0.49022 -2.41046) (xy -0.72644 -2.2606) (xy -0.9017 -1.99136) (xy -0.98552 -1.64338)
   (xy -0.98552 -1.12776) (xy -0.87376 -0.65024) (xy -0.66802 -0.23876) (xy -0.381 0.07874)
   (xy -0.03556 0.2794) (xy 0.29718 0.33782) (xy 0.62992 0.29718) (xy 0.84074 0.17272)
   (xy 1.00838 -0.10668) (xy 1.07696 -0.50038) (xy 1.07696 0.54102) (xy 0.67564 0.60452)
   (xy 0.1524 0.64516) (xy -0.35814 0.65024) (xy -0.78994 0.61468) (xy -0.89662 0.59436)
   (xy -1.52908 0.40386) (xy -2.03454 0.12954) (xy -2.40538 -0.21844) (xy -2.63398 -0.63246)
   (xy -2.71018 -1.08458) (xy -2.6289 -1.47574) (xy -2.40284 -1.84658) (xy -2.04978 -2.17424)
   (xy -1.6002 -2.43586) (xy -1.18364 -2.58318) (xy -0.73914 -2.66446) (xy -0.2032 -2.70002)
   (xy 0.35814 -2.69494) (xy 0.87122 -2.64668) (xy 1.16586 -2.58826) (xy 1.57734 -2.44602)
   (xy 1.97358 -2.25298) (xy 2.2987 -2.03708) (xy 2.49428 -1.8415) (xy 2.70764 -1.41224)
   (xy 2.76098 -0.9779) (xy 2.76098 -0.9779)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
  (fp_poly (pts (xy 3.302 -2.87782) (xy 3.21818 -2.85496) (xy 2.96926 -2.83464) (xy 2.55778 -2.8194)
   (xy 1.98882 -2.8067) (xy 1.26492 -2.79908) (xy 0.3937 -2.794) (xy 0 -2.794)
   (xy -0.93218 -2.79654) (xy -1.71704 -2.80416) (xy -2.34696 -2.81432) (xy -2.82194 -2.82702)
   (xy -3.1369 -2.84734) (xy -3.2893 -2.8702) (xy -3.302 -2.87782) (xy -3.21818 -2.90322)
   (xy -2.96926 -2.92354) (xy -2.55778 -2.93878) (xy -1.98882 -2.95148) (xy -1.26746 -2.9591)
   (xy -0.3937 -2.96418) (xy 0 -2.96418) (xy 0.93218 -2.96164) (xy 1.7145 -2.95402)
   (xy 2.34696 -2.94386) (xy 2.82194 -2.93116) (xy 3.1369 -2.91084) (xy 3.28676 -2.88798)
   (xy 3.302 -2.87782) (xy 3.302 -2.87782)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA305) (tstamp 553F5A38)
  (at 15 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FC63)
  (attr smd)
  (fp_text reference C0 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA308) (tstamp 553F5A3D)
  (at 20 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7E6)
  (attr smd)
  (fp_text reference C1 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA30B) (tstamp 553F5A42)
  (at 25 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FC7C)
  (attr smd)
  (fp_text reference C2 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA30F) (tstamp 553F5A47)
  (at 30 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7EA)
  (attr smd)
  (fp_text reference C3 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA313) (tstamp 553F5A4C)
  (at 35 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FAE2)
  (attr smd)
  (fp_text reference C4 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA318) (tstamp 553F5A51)
  (at 40 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7C8)
  (attr smd)
  (fp_text reference C5 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA31B) (tstamp 553F5A56)
  (at 45 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FB73)
  (attr smd)
  (fp_text reference C6 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA31D) (tstamp 553F5A5B)
  (at 50 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7CE)
  (attr smd)
  (fp_text reference C7 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA320) (tstamp 553F5A60)
  (at 55 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FB83)
  (attr smd)
  (fp_text reference C8 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA325) (tstamp 553F5A65)
  (at 60 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7D4)
  (attr smd)
  (fp_text reference C9 (at 2 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA328) (tstamp 553F5A6A)
  (at 65 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FB8B)
  (attr smd)
  (fp_text reference C10 (at 2.5 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA32B) (tstamp 553F5A6F)
  (at 70 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7D9)
  (attr smd)
  (fp_text reference C11 (at 2.5 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA32E) (tstamp 553F5A74)
  (at 75 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FC89)
  (attr smd)
  (fp_text reference C12 (at 2.5 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA332) (tstamp 553F5A79)
  (at 80 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7E1)
  (attr smd)
  (fp_text reference C13 (at 2.5 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA335) (tstamp 553F5A7E)
  (at 85 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5002FC91)
  (attr smd)
  (fp_text reference C14 (at 2.5 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA338) (tstamp 553F5A83)
  (at 90 36.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /500DA7DE)
  (attr smd)
  (fp_text reference C15 (at 2.5 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0 1.9 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA3BF) (tstamp 553F5A88)
  (at 30.288 31.431)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /5005E7B3)
  (attr smd)
  (fp_text reference C16 (at -3.788 0.069) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at 0.127 -0.381) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer Front) (tedit 553FA20E) (tstamp 553F5A8D)
  (at 55.88 17.145 270)
  (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0603")
  (path /50ED7FA4)
  (attr smd)
  (fp_text reference C17 (at -2.605 0.7 360) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.1uF (at -0.065 0.065 270) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_1206 (layer Front) (tedit 553FA225) (tstamp 553F5A92)
  (at 82.55 17.78 180)
  (descr "Capacitor SMD 1206, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 1206")
  (path /50ED7870)
  (attr smd)
  (fp_text reference C18 (at 0.065 1.97 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 10uF (at 0.065 0.065 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -2.3 -1.15) (end 2.3 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 1.15) (end 2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 -1.15) (end -2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.3 -1.15) (end 2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -1.025) (end -1 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 1.025) (end 1 1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0 180) (size 1 1.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 22 "Net-(C18-Pad1)"))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0 180) (size 1 1.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_1206.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_1206 (layer Front) (tedit 553FA222) (tstamp 553F5A97)
  (at 77.47 16.51)
  (descr "Capacitor SMD 1206, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 1206")
  (path /50ED786B)
  (attr smd)
  (fp_text reference C19 (at -0.065 -1.97) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 10uF (at -0.065 -0.065) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -2.3 -1.15) (end 2.3 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 1.15) (end 2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 -1.15) (end -2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.3 -1.15) (end 2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -1.025) (end -1 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 1.025) (end 1 1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1 1.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1 1.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_1206.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA349) (tstamp 553F5A9C)
  (at 15 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /515D7AED)
  (attr smd)
  (fp_text reference C20 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA34C) (tstamp 553F5AA1)
  (at 20 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /515D7AFC)
  (attr smd)
  (fp_text reference C21 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA350) (tstamp 553F5AA6)
  (at 25 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /515D7B0B)
  (attr smd)
  (fp_text reference C22 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA354) (tstamp 553F5AAB)
  (at 30 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /515D7B1A)
  (attr smd)
  (fp_text reference C23 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA356) (tstamp 553F5AB0)
  (at 35 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DBC4)
  (attr smd)
  (fp_text reference C24 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA359) (tstamp 553F5AB5)
  (at 40 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DBB5)
  (attr smd)
  (fp_text reference C25 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA35B) (tstamp 553F5ABA)
  (at 45 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DBA6)
  (attr smd)
  (fp_text reference C26 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA35E) (tstamp 553F5ABF)
  (at 50 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB97)
  (attr smd)
  (fp_text reference C27 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA362) (tstamp 553F5AC4)
  (at 55 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB88)
  (attr smd)
  (fp_text reference C28 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA363) (tstamp 553F5AC9)
  (at 60 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB79)
  (attr smd)
  (fp_text reference C29 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA367) (tstamp 553F5ACE)
  (at 65 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB6A)
  (attr smd)
  (fp_text reference C30 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA368) (tstamp 553F5AD3)
  (at 70 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB5B)
  (attr smd)
  (fp_text reference C31 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA36B) (tstamp 553F5AD8)
  (at 75 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB1F)
  (attr smd)
  (fp_text reference C32 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA36F) (tstamp 553F5ADD)
  (at 80 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB2E)
  (attr smd)
  (fp_text reference C33 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA371) (tstamp 553F5AE2)
  (at 85 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB3D)
  (attr smd)
  (fp_text reference C34 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA373) (tstamp 553F5AE7)
  (at 90 38.5 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166DB4C)
  (attr smd)
  (fp_text reference C35 (at 0 -2 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 2.1 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA20A) (tstamp 553F5AEC)
  (at 57.785 17.145 270)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /5166E045)
  (attr smd)
  (fp_text reference C36 (at -2.605 -1.205 360) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at -0.065 0.065 270) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA3D0) (tstamp 553F5AF1)
  (at 33.336 31.558 180)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /520DF67B)
  (attr smd)
  (fp_text reference C37 (at -2.664 0.058 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at -0.254 -0.127 180) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer Front) (tedit 553FA21E) (tstamp 553F5AF6)
  (at 68.515 26.605 270)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (path /537B2936)
  (attr smd)
  (fp_text reference C38 (at 0 -2.1 360) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 1uF (at 0 0 270) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 21 Vref))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module omk:SOD123W (layer Front) (tedit 553FA05F) (tstamp 553F5AFB)
  (at 85.09 21.59 90)
  (path /5209E981)
  (attr smd)
  (fp_text reference D1 (at -1.205 -1.97 90) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1 1) (end -2.5 1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 1) (end -2.5 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -1) (end -1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 1) (end 2.5 1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 1) (end 2.5 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 -1) (end 1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 0 90) (size 1.2 1.2) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 20 Vdd))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 0 90) (size 1.2 1.2) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 22 "Net-(C18-Pad1)"))
  (model smd/chip_cms.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer Front) (tedit 553FA235) (tstamp 553F5B00)
  (at 88.2 22.16 180)
  (descr "Through hole pin header")
  (tags "pin header")
  (path /50F30F6B)
  (fp_text reference P0 (at -2.54 3.81 180) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value CONN_4 (at 0 3.81 270) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 9.4) (end 1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 8.89) (end 1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 0) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 2 1.5) (drill 0.9 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 23 "Net-(P0-Pad1)"))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2 1.5) (drill 0.9 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 24 "Net-(P0-Pad2)"))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2 1.5) (drill 0.9 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 25 "Net-(P0-Pad3)"))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2 1.5) (drill 0.9 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 26 "Net-(P0-Pad4)"))
  (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
   (at (xyz 0 -0.15 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 90))
  )
 )

 (module omk:sock4-RA (layer Front) (tedit 553FA40D) (tstamp 553F5B07)
  (at 22.16 18.35 90)
  (descr "Connecteur 4 pibs")
  (tags "CONN DEV")
  (path /50F30F30)
  (fp_text reference P1 (at -0.15 -4.16 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value CONN_4 (at -0.15 -2.66 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start 5.08 -10.16) (end 5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 1.27) (end -5.08 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -10.16) (end 5.08 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -0.635) (end -4.445 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.445 -1.27) (end 4.445 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.445 -1.27) (end 5.08 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 1.27) (end -5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 1.5 2) (drill 0.9 (offset 0 -0.2)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 23 "Net-(P0-Pad1)"))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.5 2) (drill 0.9 (offset 0 -0.2)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 24 "Net-(P0-Pad2)"))
  (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.5 2) (drill 0.9 (offset 0 -0.2)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 25 "Net-(P0-Pad3)"))
  (pad 4 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 1.5 2) (drill 0.9 (offset 0 -0.2)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 26 "Net-(P0-Pad4)"))
 )

 (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer Front) (tedit 553FA23A) (tstamp 553F5B0E)
  (at 88.2 29.78 180)
  (descr "Through hole pin header")
  (tags "pin header")
  (path /50F31B24)
  (fp_text reference P2 (at -2.54 2.54 180) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value CONN_3 (at 0 2.54 270) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 6.85) (end 1.75 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 6.35) (end 1.27 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 6.35) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 0) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 2 1.5) (drill 0.9 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 27 "Net-(P2-Pad1)"))
  (pad 2 thru_hole rect (at 0 2.54 180) (size 2 1.5) (drill 0.9 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 18 GND))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2 1.5) (drill 0.9 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
   (net 20 Vdd))
  (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
   (at (xyz 0 -0.1 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 90))
  )
 )

 (module Resistors_SMD:R_0805 (layer Front) (tedit 553FA214) (tstamp 553F5B14)
  (at 56.45 22.315 90)
  (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
  (tags "resistor 0805")
  (path /50F1903D)
  (attr smd)
  (fp_text reference R1 (at -2.385 0 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 20k (at 0.155 0 90) (layer F.Fab)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.6 -1) (end 1.6 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 1) (end 1.6 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -1) (end -1.6 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 -1) (end 1.6 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.6 0.875) (end -0.6 0.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 -0.875) (end 0.6 -0.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 21 Vref))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 28 "Net-(R1-Pad2)"))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module omk:ST-4EB (layer Front) (tedit 553FA146) (tstamp 553F5B19)
  (at 60.26 21.68 270)
  (tags SOT23)
  (path /50ED7ED6)
  (fp_text reference RV1 (at 3.655 -2.54 360) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 200k (at 0 -2.49936 360) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -2.49936 0) (end -1.99898 -0.50038) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -1.99898 -0.50038) (end 1.99898 -0.50038) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 1.99898 -0.50038) (end 2.49936 0) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -2.49936 -4.50088) (end -1.50114 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -1.50114 -4.50088) (end -1.00076 -4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -1.00076 -4.0005) (end 1.00076 -4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 1.00076 -4.0005) (end 1.50114 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 1.50114 -4.50088) (end 2.49936 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -2.99974 0.9017) (end -2.99974 -5.29844) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 2.99974 0.8001) (end 2.99974 -5.40004) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 2.49936 0) (end 2.49936 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -2.49936 -4.50088) (end -2.49936 0) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (pad 2 smd rect (at 0 -5.40004 270) (size 1.19888 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 27 "Net-(P2-Pad1)"))
  (pad 1 smd rect (at 1.19888 0.8001 270) (size 1.19888 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 28 "Net-(R1-Pad2)"))
  (pad 3 smd rect (at -1.19888 0.8001 270) (size 1.19888 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 27 "Net-(P2-Pad1)"))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:ST-4EB (layer Front) (tedit 553FA14C) (tstamp 553F5B1F)
  (at 73.7235 21.6535 90)
  (tags SOT23)
  (path /511C0B06)
  (fp_text reference RV3 (at 3.9385 -2.0335 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 5k (at 0 -2.49936 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -2.49936 0) (end -1.99898 -0.50038) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -1.99898 -0.50038) (end 1.99898 -0.50038) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 1.99898 -0.50038) (end 2.49936 0) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -2.49936 -4.50088) (end -1.50114 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -1.50114 -4.50088) (end -1.00076 -4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -1.00076 -4.0005) (end 1.00076 -4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 1.00076 -4.0005) (end 1.50114 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 1.50114 -4.50088) (end 2.49936 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -2.99974 0.9017) (end -2.99974 -5.29844) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 2.99974 0.8001) (end 2.99974 -5.40004) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start 2.49936 0) (end 2.49936 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (fp_line (start -2.49936 -4.50088) (end -2.49936 0) (layer F.SilkS) (width 0.09906))
  (pad 2 smd rect (at 0 -5.40004 90) (size 1.19888 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 21 Vref))
  (pad 1 smd rect (at 1.19888 0.8001 90) (size 1.19888 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 3 smd rect (at -1.19888 0.8001 90) (size 1.19888 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2C1) (tstamp 553F5B25)
  (at 14.50086 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4C4C)
  (fp_text reference S0 (at 1.4979 -1.50086 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 1 A00))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2C3) (tstamp 553F5B2B)
  (at 19.50212 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4C4B)
  (fp_text reference S1 (at 1.4979 -1.50212 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 2 A01))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2C5) (tstamp 553F5B31)
  (at 24.50084 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4C4A)
  (fp_text reference S2 (at 1.4979 -1.50084 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 3 A02))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2C9) (tstamp 553F5B37)
  (at 29.5021 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4C49)
  (fp_text reference S3 (at 1.4979 -1.5021 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 4 A03))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA3DA) (tstamp 553F5B3D)
  (at 34.50082 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4EE0)
  (fp_text reference S4 (at 0.9979 -2.00082 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 5 A04))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2D0) (tstamp 553F5B43)
  (at 39.50208 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4EE1)
  (fp_text reference S5 (at 1.4979 -1.50208 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 6 A05))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2D3) (tstamp 553F5B49)
  (at 44.5008 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4EE2)
  (fp_text reference S6 (at 1.4979 -1.5008 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 7 A06))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2D9) (tstamp 553F5B4F)
  (at 49.50206 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4EE3)
  (fp_text reference S7 (at 1.4979 -1.50206 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 8 A07))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2DC) (tstamp 553F5B55)
  (at 54.50078 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4EE4)
  (fp_text reference S8 (at 1.4979 -1.50078 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 9 A08))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2E0) (tstamp 553F5B5B)
  (at 59.50204 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4EE5)
  (fp_text reference S9 (at 1.4979 -1.50204 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 10 A09))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2E5) (tstamp 553F5B61)
  (at 64.50076 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4EE6)
  (fp_text reference S10 (at 1.4979 -2.00076 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 11 A10))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2E8) (tstamp 553F5B67)
  (at 69.50202 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4F39)
  (fp_text reference S11 (at 1.4979 -2.00202 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 12 A11))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2EA) (tstamp 553F5B6D)
  (at 74.50074 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4C48)
  (fp_text reference S12 (at 1.4979 -2.00074 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 13 A12))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2F2) (tstamp 553F5B73)
  (at 79.502 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4C47)
  (fp_text reference S13 (at 1.4979 -2.002 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 14 A13))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2F4) (tstamp 553F5B79)
  (at 84.50072 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4C46)
  (fp_text reference S14 (at 1.4979 -2.00072 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 15 A14))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module omk:SOT23W (layer Front) (tedit 553FA2F6) (tstamp 553F5B7F)
  (at 89.50198 33.9979 90)
  (tags SOT23)
  (path /4FFC4F57)
  (fp_text reference S15 (at 1.4979 -2.00198 180) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value A13xx (at 0.0635 0 90) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0.762) (end -1.27 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.3335 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 0.762) (end -1.3335 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3335 -0.762) (end 1.27 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 -0.762) (end 1.27 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 16 A15))
  (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.19888 90) (size 0.89916 1.30048) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model smd\SOT23_3.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
   (rotate (xyz 0 0 180))
  )
 )

 (module SMD_Packages:SOIC-8-N (layer Front) (tedit 553FA1C5) (tstamp 553F61C7)
  (at 50.8 19.685 270)
  (descr "Module Narrow CMS SOJ 8 pins large")
  (tags "CMS SOJ")
  (path /5374FB19)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at 0 -1.27 270) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value MCP601 (at -0.065 -1.205 270) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -2.54 -2.286) (end 2.54 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -2.286) (end 2.54 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 2.286) (end -2.54 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 2.286) (end -2.54 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -0.762) (end -2.032 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -0.762) (end -2.032 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 0.508) (end -2.54 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 29 "Net-(U1-Pad8)"))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 27 "Net-(P2-Pad1)"))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 30 "Net-(U1-Pad5)"))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 17 Ain))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 28 "Net-(R1-Pad2)"))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 3.175 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 31 "Net-(U1-Pad1)"))
  (model SMD_Packages.3dshapes/SOIC-8-N.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 0.5 0.38 0.5))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (module SOIC_Packages:SOIC-24_7.5x15.4mm_Pitch1.27mm (layer Front) (tedit 553FE8DD) (tstamp 553FF1EE)
  (at 35.495 22.795 180)
  (descr "24-Lead Plastic Small Outline (SO) - Wide, 7.50 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
  (tags "SOIC 1.27")
  (path /4FFC4BD0)
  (attr smd)
  (fp_text reference U0 (at -2.54 -6.985 180) (layer F.SilkS) hide
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value CD74HC4067 (at 0 0.635 270) (layer F.SilkS)
   (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -5.95 -8.05) (end -5.95 8.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.95 -8.05) (end 5.95 8.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.95 -8.05) (end 5.95 -8.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.95 8.05) (end 5.95 8.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.875 -7.875) (end -3.875 -7.51) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.875 -7.875) (end 3.875 -7.51) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.875 7.875) (end 3.875 7.51) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.875 7.875) (end -3.875 7.51) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.875 -7.875) (end 3.875 -7.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.875 7.875) (end 3.875 7.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.875 -7.51) (end -5.7 -7.51) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -4.7 -6.985 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 17 Ain))
  (pad 2 smd rect (at -4.7 -5.715 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 9 A08))
  (pad 3 smd rect (at -4.7 -4.445 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 10 A09))
  (pad 4 smd rect (at -4.7 -3.175 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 11 A10))
  (pad 5 smd rect (at -4.7 -1.905 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 12 A11))
  (pad 6 smd rect (at -4.7 -0.635 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 13 A12))
  (pad 7 smd rect (at -4.7 0.635 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 14 A13))
  (pad 8 smd rect (at -4.7 1.905 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 15 A14))
  (pad 9 smd rect (at -4.7 3.175 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 16 A15))
  (pad 10 smd rect (at -4.7 4.445 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 23 "Net-(P0-Pad1)"))
  (pad 11 smd rect (at -4.7 5.715 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 24 "Net-(P0-Pad2)"))
  (pad 12 smd rect (at -4.7 6.985 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 13 smd rect (at 4.7 6.985 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 26 "Net-(P0-Pad4)"))
  (pad 14 smd rect (at 4.7 5.715 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 25 "Net-(P0-Pad3)"))
  (pad 15 smd rect (at 4.7 4.445 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 18 GND))
  (pad 16 smd rect (at 4.7 3.175 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 1 A00))
  (pad 17 smd rect (at 4.7 1.905 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 2 A01))
  (pad 18 smd rect (at 4.7 0.635 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 3 A02))
  (pad 19 smd rect (at 4.7 -0.635 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 4 A03))
  (pad 20 smd rect (at 4.7 -1.905 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 8 A07))
  (pad 21 smd rect (at 4.7 -3.175 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 7 A06))
  (pad 22 smd rect (at 4.7 -4.445 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 6 A05))
  (pad 23 smd rect (at 4.7 -5.715 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 5 A04))
  (pad 24 smd rect (at 4.7 -6.985 180) (size 2 0.6) (layers Front F.Paste F.Mask)
   (net 19 Vcc))
  (model Housings_SOIC.3dshapes/SOIC-24_7.5x15.4mm_Pitch1.27mm.wrl
   (at (xyz 0 0 0))
   (scale (xyz 1 1 1))
   (rotate (xyz 0 0 0))
  )
 )

 (gr_line (start 12.0015 11.99896) (end 92.00134 11.99896) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
 (gr_line (start 12 42) (end 12 12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
 (gr_line (start 92 42) (end 92 12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
 (gr_line (start 12 42) (end 92 42) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
 (gr_line (start 27.24 10.885) (end 27.24 43.27) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.381))
 (gr_line (start 29.145 43.27) (end 29.145 10.885) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.381))
 (gr_text "CHIMAERA Sensor Unit\nRev9\n-------------------\n(c) 2014 Hanspeter Portner\nLicensed under CERN OHL v.1.2\nby Open Music Kontrollers\nwww.open-music-kontrollers.ch" (at 41.845 27.24) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)) (justify left))
 )
 (gr_text CS3 (at 24.7015 14.53896) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text CS2 (at 24.7015 17.07896) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text CS1 (at 24.7015 19.61896) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text CS0 (at 24.7015 22.15896) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text CS3 (at 90.74 14.54) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text CS2 (at 90.74 17.08) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text CS1 (at 90.74 19.62) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text CS0 (at 90.74 22.16) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text Aout (at 85.6615 29.77896) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text GND (at 85.66 27.24) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )
 (gr_text Vin (at 85.6615 24.69896) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
 )

 (segment (start 17.62252 33.04794) (end 15.69974 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 1))
 (segment (start 18.9865 31.68396) (end 17.62252 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 1))
 (segment (start 22.7965 31.68396) (end 18.9865 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 1))
 (segment (start 25.3365 29.14396) (end 22.7965 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 1))
 (segment (start 25.3365 24.06396) (end 25.3365 29.14396) (width 0.39878) (layer Front) (net 1))
 (segment (start 29.7815 19.61896) (end 25.3365 24.06396) (width 0.39878) (layer Front) (net 1))
 (segment (start 30.6705 19.61896) (end 29.7815 19.61896) (width 0.39878) (layer Front) (net 1))
 (segment (start 22.70252 33.04794) (end 20.701 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 2))
 (segment (start 25.9715 29.77896) (end 22.70252 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 2))
 (segment (start 25.9715 24.69896) (end 25.9715 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 2))
 (segment (start 30.6705 20.88896) (end 29.7815 20.88896) (width 0.39878) (layer Front) (net 2))
 (segment (start 29.7815 20.88896) (end 25.9715 24.69896) (width 0.39878) (layer Front) (net 2))
 (segment (start 26.6065 32.14116) (end 25.69972 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 3))
 (segment (start 26.6065 25.33396) (end 26.6065 32.14116) (width 0.39878) (layer Front) (net 3))
 (segment (start 29.7815 22.15896) (end 26.6065 25.33396) (width 0.39878) (layer Front) (net 3))
 (segment (start 30.6705 22.15896) (end 29.7815 22.15896) (width 0.39878) (layer Front) (net 3))
 (segment (start 28.60548 33.04794) (end 30.70098 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 4))
 (segment (start 27.2415 31.68396) (end 28.60548 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 4))
 (segment (start 30.6705 23.42896) (end 29.7815 23.42896) (width 0.39878) (layer Front) (net 4))
 (segment (start 27.2415 25.96896) (end 27.2415 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 4))
 (segment (start 29.7815 23.42896) (end 27.2415 25.96896) (width 0.39878) (layer Front) (net 4))
 (segment (start 35.6997 33.04794) (end 35.6997 31.076698) (width 0.4) (layer Front) (net 5))
 (segment (start 35.6997 31.076698) (end 33.133002 28.51) (width 0.4) (layer Front) (net 5))
 (segment (start 33.133002 28.51) (end 32.195 28.51) (width 0.4) (layer Front) (net 5))
 (segment (start 32.195 28.51) (end 30.795 28.51) (width 0.4) (layer Front) (net 5))
 (segment (start 38.76548 33.04794) (end 40.70096 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 6))
 (segment (start 32.9565 27.23896) (end 38.76548 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 6))
 (segment (start 30.6705 27.23896) (end 32.9565 27.23896) (width 0.39878) (layer Front) (net 6))
 (segment (start 43.84548 33.04794) (end 45.69968 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 7))
 (segment (start 42.4815 31.68396) (end 43.84548 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 7))
 (segment (start 38.6715 31.68396) (end 42.4815 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 7))
 (segment (start 32.9565 25.96896) (end 38.6715 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 7))
 (segment (start 30.6705 25.96896) (end 32.9565 25.96896) (width 0.39878) (layer Front) (net 7))
 (segment (start 50.70094 33.04794) (end 48.29048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 8))
 (segment (start 48.29048 33.04794) (end 46.9265 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 8))
 (segment (start 43.7515 31.68396) (end 43.1165 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 8))
 (segment (start 46.9265 31.68396) (end 43.7515 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 8))
 (segment (start 39.3065 31.04896) (end 32.9565 24.69896) (width 0.39878) (layer Front) (net 8))
 (segment (start 43.1165 31.04896) (end 39.3065 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 8))
 (segment (start 32.9565 24.69896) (end 30.6705 24.69896) (width 0.39878) (layer Front) (net 8))
 (segment (start 42.4815 28.50896) (end 40.3225 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 52.0065 31.68396) (end 53.2765 32.95396) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 45.0215 31.04896) (end 45.0215 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 48.1965 31.68396) (end 52.0065 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 47.5615 31.04896) (end 48.1965 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 45.0215 31.04896) (end 47.5615 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 55.60568 32.95396) (end 55.69966 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 53.2765 32.95396) (end 55.60568 32.95396) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 45.0215 31.04896) (end 42.4815 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 9))
 (segment (start 57.0865 31.68396) (end 58.45048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 58.45048 33.04794) (end 60.70092 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 53.2765 31.68396) (end 57.0865 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 52.6415 31.04896) (end 53.2765 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 48.8315 31.04896) (end 52.6415 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 48.1965 30.41396) (end 48.8315 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 45.6565 30.41396) (end 48.1965 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 42.4815 27.23896) (end 45.6565 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 40.3225 27.23896) (end 42.4815 27.23896) (width 0.39878) (layer Front) (net 10))
 (segment (start 65.69964 33.04794) (end 63.53048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 63.53048 33.04794) (end 62.1665 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 62.1665 31.68396) (end 58.38444 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 57.74944 31.04896) (end 53.9115 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 58.38444 31.68396) (end 57.74944 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 53.9115 31.04896) (end 53.2765 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 49.4665 30.41396) (end 48.8315 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 53.2765 30.41396) (end 49.4665 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 48.8315 29.77896) (end 46.2915 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 46.2915 29.77896) (end 42.4815 25.96896) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 42.4815 25.96896) (end 40.3225 25.96896) (width 0.39878) (layer Front) (net 11))
 (segment (start 46.89856 29.11602) (end 49.43856 29.11602) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 68.61048 33.04794) (end 70.7009 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 63.4365 31.68396) (end 67.2465 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 67.2465 31.68396) (end 68.61048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 58.32856 30.38602) (end 58.9915 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 40.3225 24.69896) (end 42.4815 24.69896) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 58.9915 31.04896) (end 62.8015 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 42.4815 24.69896) (end 46.89856 29.11602) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 50.1015 29.77896) (end 53.9115 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 49.43856 29.11602) (end 50.1015 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 62.8015 31.04896) (end 63.4365 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 54.51856 30.38602) (end 58.32856 30.38602) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 53.9115 29.77896) (end 54.51856 30.38602) (width 0.39878) (layer Front) (net 12))
 (segment (start 68.5165 31.68396) (end 67.90944 31.0769) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 55.1815 29.77896) (end 54.57444 29.1719) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 67.90944 31.0769) (end 64.09944 31.0769) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 54.57444 29.1719) (end 50.76444 29.1719) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 50.1015 28.50896) (end 47.5615 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 75.69962 33.04794) (end 73.69048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 72.3265 31.68396) (end 68.5165 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 73.69048 33.04794) (end 72.3265 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 47.5615 28.50896) (end 42.4815 23.42896) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 58.9915 29.77896) (end 55.1815 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 42.4815 23.42896) (end 40.3225 23.42896) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 63.4365 30.41396) (end 59.6265 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 50.76444 29.1719) (end 50.1015 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 59.6265 30.41396) (end 58.9915 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 64.09944 31.0769) (end 63.4365 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 13))
 (segment (start 55.1815 28.50896) (end 55.8165 29.14396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 42.4815 22.15896) (end 48.1965 27.87396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 48.1965 27.87396) (end 50.7365 27.87396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 77.4065 31.68396) (end 78.77048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 60.23356 29.75102) (end 64.04356 29.75102) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 59.6265 29.14396) (end 60.23356 29.75102) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 51.3715 28.50896) (end 55.1815 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 64.7065 30.41396) (end 68.5165 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 40.3225 22.15896) (end 42.4815 22.15896) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 68.5165 30.41396) (end 69.1515 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 50.7365 27.87396) (end 51.3715 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 69.1515 31.04896) (end 72.9615 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 78.77048 33.04794) (end 80.70088 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 64.04356 29.75102) (end 64.7065 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 72.9615 31.04896) (end 73.5965 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 55.8165 29.14396) (end 59.6265 29.14396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 73.5965 31.68396) (end 77.4065 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 14))
 (segment (start 78.0415 31.04896) (end 74.2315 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 52.0065 27.87396) (end 51.39944 27.2669) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 83.85048 33.04794) (end 82.4865 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 48.85944 27.2669) (end 42.4815 20.88896) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 69.81444 30.4419) (end 69.17944 29.8069) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 56.4515 28.50896) (end 55.8165 27.87396) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 60.28944 28.50896) (end 56.4515 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 78.6765 31.68396) (end 78.0415 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 60.92444 29.14396) (end 60.28944 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 42.4815 20.88896) (end 40.3225 20.88896) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 82.4865 31.68396) (end 78.6765 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 64.7065 29.14396) (end 60.92444 29.14396) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 55.8165 27.87396) (end 52.0065 27.87396) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 69.17944 29.8069) (end 65.36944 29.8069) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 65.36944 29.8069) (end 64.7065 29.14396) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 73.62444 30.4419) (end 69.81444 30.4419) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 74.2315 31.04896) (end 73.62444 30.4419) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 51.39944 27.2669) (end 48.85944 27.2669) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 85.6996 33.04794) (end 83.85048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 15))
 (segment (start 69.7865 29.14396) (end 70.4215 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 83.1215 31.04896) (end 83.7565 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 79.3115 31.04896) (end 83.1215 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 74.8665 30.41396) (end 78.6765 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 87.5665 31.68396) (end 88.93048 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 78.6765 30.41396) (end 79.3115 31.04896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 88.93048 33.04794) (end 90.70086 33.04794) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 70.4215 29.77896) (end 74.2315 29.77896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 65.3415 28.50896) (end 65.9765 29.14396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 83.7565 31.68396) (end 87.5665 31.68396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 65.9765 29.14396) (end 69.7865 29.14396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 74.2315 29.77896) (end 74.8665 30.41396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 60.8965 27.87396) (end 61.5315 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 57.05856 27.87396) (end 60.8965 27.87396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 61.5315 28.50896) (end 65.3415 28.50896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 56.42356 27.23896) (end 57.05856 27.87396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 40.3225 19.61896) (end 42.4815 19.61896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 52.61356 27.23896) (end 56.42356 27.23896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 51.97856 26.60396) (end 52.61356 27.23896) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 42.4815 19.61896) (end 49.4665 26.60396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 49.4665 26.60396) (end 51.97856 26.60396) (width 0.39878) (layer Front) (net 16))
 (segment (start 46.355 20.32) (end 47.625 20.32) (width 0.6) (layer Front) (net 17) (tstamp 5374FAF1))
 (via (at 38.1 21.59) (size 0.8) (layers Front Back) (net 17))
 (segment (start 38.1 21.59) (end 38.1 28.575) (width 0.6) (layer Front) (net 17) (tstamp 553F6296))
 (segment (start 40.64 20.32) (end 39.37 20.32) (width 0.6) (layer Back) (net 17))
 (segment (start 39.37 20.32) (end 38.1 21.59) (width 0.6) (layer Back) (net 17) (tstamp 553F628B))
 (segment (start 38.1 28.575) (end 38.735 29.21) (width 0.6) (layer Front) (net 17) (tstamp 553F6299))
 (segment (start 40.64 20.32) (end 41.91 20.32) (width 0.6) (layer Back) (net 17) (tstamp 553F6289))
 (segment (start 43.18 20.32) (end 43.815 19.685) (width 0.6) (layer Back) (net 17) (tstamp 51E81B9E))
 (via (at 43.815 19.685) (size 0.8) (layers Front Back) (net 17))
 (segment (start 41.91 20.32) (end 43.18 20.32) (width 0.6) (layer Back) (net 17))
 (segment (start 43.815 19.685) (end 45.72 19.685) (width 0.6) (layer Front) (net 17))
 (segment (start 40.3225 29.77896) (end 39.30396 29.77896) (width 0.6) (layer Front) (net 17))
 (segment (start 39.30396 29.77896) (end 38.735 29.21) (width 0.6) (layer Front) (net 17) (tstamp 51E7FE1E))
 (segment (start 45.72 19.685) (end 46.355 20.32) (width 0.6) (layer Front) (net 17) (tstamp 5374FAEF))
 (via (at 38.6715 15.80896) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 40.3225 15.80896) (end 38.6715 15.80896) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 32.3215 18.34896) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 47.625 21.59) (end 48.895 21.59) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 48.895 21.59) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 68.515 27.5575) (end 69.4675 27.5575) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 69.785 27.875) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 69.4675 27.5575) (end 69.785 27.875) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 537B2994))
 (segment (start 74.5236 22.85238) (end 74.5236 23.7744) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 74.2315 24.0665) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 74.5236 23.7744) (end 74.2315 24.0665) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 5378EC20))
 (segment (start 34.2885 31.558) (end 34.2885 31.1135) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 33.59 30.415) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 34.2885 31.1135) (end 33.59 30.415) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 520DF561))
 (segment (start 29.526 31.431) (end 28.891 31.431) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 28.51 31.05) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 28.891 31.431) (end 28.51 31.05) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 520DF55C))
 (segment (start 57.785 16.1925) (end 58.7375 16.1925) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 59.055 16.51) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 58.7375 16.1925) (end 59.055 16.51) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 51E7FC0F))
 (segment (start 80.899 17.78) (end 80.01 17.78) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 79.375 18.415) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 80.01 17.78) (end 79.375 18.415) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 51E7BC5D))
 (segment (start 79.121 16.51) (end 80.01 16.51) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 80.645 15.875) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 80.01 16.51) (end 80.645 15.875) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 51E7BC58))
 (segment (start 89.0475 38.5) (end 89 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 88 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 89 38.5) (end 88 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E24C))
 (segment (start 84.0475 38.5) (end 84 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 83 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 84 38.5) (end 83 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E248))
 (segment (start 79.0475 38.5) (end 79 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 78 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 79 38.5) (end 78 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E244))
 (segment (start 74.0475 38.5) (end 73.5 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 73 38) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 73.5 38.5) (end 73 38) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E240))
 (segment (start 69.0475 38.5) (end 69 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 68 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 69 38.5) (end 68 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E23C))
 (segment (start 64.0475 38.5) (end 64 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 63 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 64 38.5) (end 63 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E235))
 (segment (start 59.0475 38.5) (end 59 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 58 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 59 38.5) (end 58 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E231))
 (segment (start 54.0475 38.5) (end 54 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 53 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 54 38.5) (end 53 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E22D))
 (segment (start 49.0475 38.5) (end 49 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 48 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 49 38.5) (end 48 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E229))
 (segment (start 44.0475 38.5) (end 44 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 43 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 44 38.5) (end 43 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E225))
 (segment (start 39.0475 38.5) (end 39 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 38 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 39 38.5) (end 38 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E221))
 (segment (start 34.0475 38.5) (end 34 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 33 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 34 38.5) (end 33 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E21D))
 (segment (start 29.0475 38.5) (end 29 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 28 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 29 38.5) (end 28 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E219))
 (segment (start 24.0475 38.5) (end 24 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 23 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 24 38.5) (end 23 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E215))
 (segment (start 19.0475 38.5) (end 19 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 18 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 19 38.5) (end 18 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E211))
 (segment (start 14.0475 38.5) (end 14 38.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 13 37.5) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 14 38.5) (end 13 37.5) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E20D))
 (segment (start 13.30198 33.9979) (end 13.30198 35.46302) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 13.27 35.495) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 13.30198 35.46302) (end 13.27 35.495) (width 0.20066) (layer Front) (net 18) (tstamp 5166E1E5))
 (segment (start 38.3032 33.9979) (end 38.3032 35.30092) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 63.30188 35.29838) (end 63.50254 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 83.5025 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (via (at 33.5026 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 58.30316 35.30092) (end 58.50128 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 53.3019 33.9979) (end 53.3019 35.29838) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 43.30192 33.9979) (end 43.30192 35.29838) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 78.6765 35.49396) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (via (at 63.50254 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (via (at 53.50256 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 48.30318 35.30092) (end 48.5013 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 83.30184 33.9979) (end 83.30184 35.29838) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 43.30192 35.29838) (end 43.50258 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 23.30196 33.9979) (end 23.30196 35.29838) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 78.30312 33.9979) (end 78.30312 35.12058) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 48.5013 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 68.30314 33.9979) (end 68.30314 35.30092) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 33.30194 35.29838) (end 33.5026 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 63.30188 33.9979) (end 63.30188 35.29838) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 28.50134 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 18.30324 35.4457) (end 18.3515 35.49396) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 83.30184 35.29838) (end 83.5025 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 58.30316 33.9979) (end 58.30316 35.30092) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 78.30312 35.12058) (end 78.6765 35.49396) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 23.50262 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 68.30314 35.30092) (end 68.50126 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 73.30186 33.9979) (end 73.30186 35.29838) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 43.50258 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 28.30322 33.9979) (end 28.30322 35.30092) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 28.30322 35.30092) (end 28.50134 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 38.50132 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 38.3032 35.30092) (end 38.50132 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 73.30186 35.29838) (end 73.50252 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 48.30318 33.9979) (end 48.30318 35.30092) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 33.30194 33.9979) (end 33.30194 35.29838) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 18.3515 35.49396) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (via (at 73.50252 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 23.30196 35.29838) (end 23.50262 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 68.50126 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 53.3019 35.29838) (end 53.50256 35.49904) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 18.30324 33.9979) (end 18.30324 35.4457) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 88.3031 33.9979) (end 88.3031 35.39236) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 88.3031 35.39236) (end 88.2015 35.49396) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (via (at 88.2015 35.49396) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (via (at 58.50128 35.49904) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 80.5815 20.76196) (end 80.5815 22.3135) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 80.58 22.315) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 80.5815 22.3135) (end 80.58 22.315) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 51E824DA))
 (segment (start 55.88 16.383) (end 54.737 16.383) (width 0.24) (layer Front) (net 18))
 (via (at 54.61 16.51) (size 0.8) (layers Front Back) (net 18))
 (segment (start 54.737 16.383) (end 54.61 16.51) (width 0.24) (layer Front) (net 18) (tstamp 51E7FC09))
 (segment (start 30.6705 18.34896) (end 32.3215 18.34896) (width 0.20066) (layer Front) (net 18))
 (segment (start 34.925 19.685) (end 38.1 19.685) (width 0.8) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E81BBE))
 (segment (start 33.02 21.59) (end 34.925 19.685) (width 0.8) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E81BBD))
 (via (at 33.02 21.59) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (via (at 38.1 19.685) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 28.575 26.035) (end 33.02 21.59) (width 0.8) (layer Back) (net 19) (tstamp 51E81BB8))
 (segment (start 38.1 19.685) (end 38.735 19.05) (width 0.8) (layer Back) (net 19) (tstamp 51E81BC1))
 (segment (start 38.735 19.05) (end 42.545 19.05) (width 0.8) (layer Back) (net 19) (tstamp 51E81BC2))
 (segment (start 42.545 19.05) (end 43.18 18.415) (width 0.8) (layer Back) (net 19) (tstamp 51E81BC5))
 (segment (start 43.18 18.415) (end 45.15 16.445) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E81BDD))
 (via (at 43.18 18.415) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 31.05 31.431) (end 31.05 30.15846) (width 0.8) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 31.05 30.15846) (end 30.6705 29.77896) (width 0.8) (layer Front) (net 19) (tstamp 520DF522))
 (segment (start 77.98816 20.45462) (end 78.2955 20.76196) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 5378EC2B))
 (segment (start 75.819 18.28546) (end 78.2955 20.76196) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 5378EC26))
 (segment (start 78.2955 21.9355) (end 78.2955 20.76196) (width 1.4) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 83.12 24.22) (end 85.66 26.76) (width 1.4) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82511))
 (segment (start 80.58 24.22) (end 83.12 24.22) (width 1.4) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E8250A))
 (segment (start 78.2955 21.9355) (end 80.58 24.22) (width 1.4) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82508))
 (via (at 85.66 28.665) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 85.66 26.76) (end 85.66 28.665) (width 1.4) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82516))
 (segment (start 74.5236 20.45462) (end 77.98816 20.45462) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 75.819 16.51) (end 75.819 18.28546) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 32.3835 31.558) (end 31.177 31.558) (width 0.8) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 31.177 31.558) (end 31.05 31.431) (width 0.8) (layer Front) (net 19) (tstamp 520DF524))
 (segment (start 22 40.5) (end 17 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 15.9525 39.4525) (end 15.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E0E))
 (segment (start 17 40.5) (end 15.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E0B))
 (segment (start 22.5 40.5) (end 22 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 20.9525 39.4525) (end 20.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E09))
 (segment (start 22 40.5) (end 20.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E08))
 (segment (start 25 40.5) (end 30 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 30.9525 39.5475) (end 30.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E04))
 (segment (start 30 40.5) (end 30.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E03))
 (segment (start 22.5 40.5) (end 25 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (via (at 22.5 40.5) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 42.5 40.5) (end 22.5 40.5) (width 1.4) (layer Back) (net 19))
 (segment (start 25.9525 39.5475) (end 25.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E01))
 (segment (start 25 40.5) (end 25.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82E00))
 (segment (start 42 40.5) (end 37 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 35.9525 39.4525) (end 35.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DFC))
 (segment (start 37 40.5) (end 35.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DF9))
 (segment (start 42.5 40.5) (end 42 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 40.9525 39.4525) (end 40.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DF7))
 (segment (start 42 40.5) (end 40.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DF6))
 (segment (start 45 40.5) (end 50 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 50.9525 39.5475) (end 50.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DF1))
 (segment (start 50 40.5) (end 50.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DF0))
 (segment (start 42.5 40.5) (end 45 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (via (at 42.5 40.5) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 45.9525 39.5475) (end 45.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DEE))
 (segment (start 45 40.5) (end 45.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DEC))
 (segment (start 62 40.5) (end 57 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 55.9525 39.4525) (end 55.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DE8))
 (segment (start 57 40.5) (end 55.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DE5))
 (segment (start 62.5 40.5) (end 62 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 60.9525 39.4525) (end 60.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DE2))
 (segment (start 62 40.5) (end 60.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DDF))
 (segment (start 65 40.5) (end 70 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 70.9525 39.5475) (end 70.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DDC))
 (segment (start 70 40.5) (end 70.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DDB))
 (segment (start 62.5 40.5) (end 65 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (via (at 62.5 40.5) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 65.9525 39.5475) (end 65.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DD9))
 (segment (start 65 40.5) (end 65.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DD7))
 (segment (start 82 40.5) (end 77 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 75.9525 39.4525) (end 75.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DCA))
 (segment (start 77 40.5) (end 75.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DC7))
 (segment (start 82.5 40.5) (end 82 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 80.9525 39.4525) (end 80.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DBD))
 (segment (start 82 40.5) (end 80.9525 39.4525) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DBB))
 (segment (start 85 40.5) (end 90 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 90.9525 39.5475) (end 90.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DB4))
 (segment (start 90 40.5) (end 90.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DB2))
 (segment (start 82.5 40.5) (end 85 40.5) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (via (at 82.5 40.5) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 85.9525 39.5475) (end 85.9525 38.5) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82DA6))
 (segment (start 85 40.5) (end 85.9525 39.5475) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E82D9F))
 (segment (start 62.5 40.5) (end 63.5 40.5) (width 1.4) (layer Back) (net 19))
 (segment (start 42.5 40.5) (end 62.5 40.5) (width 1.4) (layer Back) (net 19))
 (segment (start 63.5 40.5) (end 82.5 40.5) (width 1.4) (layer Back) (net 19))
 (segment (start 85.66 37.34) (end 82.5 40.5) (width 1.4) (layer Back) (net 19) (tstamp 51E825D1))
 (segment (start 85.66 28.665) (end 85.66 37.34) (width 1.4) (layer Back) (net 19))
 (segment (start 55.88 17.907) (end 57.5945 17.907) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 57.5945 17.907) (end 57.785 18.0975) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E7FCCF))
 (segment (start 75.819 16.51) (end 60.96 16.51) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 60.96 16.51) (end 59.3725 18.0975) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E7FCC3))
 (segment (start 59.3725 18.0975) (end 57.785 18.0975) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E7FCC6))
 (segment (start 90.762 36.5) (end 90.762 35.009) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 90.762 35.009) (end 90.70086 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E14B))
 (segment (start 90.9525 38.5) (end 90.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 90.9525 36.6905) (end 90.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E149))
 (segment (start 85.762 36.5) (end 85.762 35.01026) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 85.762 35.01026) (end 85.6996 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E147))
 (segment (start 85.9525 38.5) (end 85.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 85.9525 36.6905) (end 85.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E145))
 (segment (start 80.762 36.5) (end 80.762 35.00898) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 80.762 35.00898) (end 80.70088 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E143))
 (segment (start 80.9525 38.5) (end 80.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 80.9525 36.6905) (end 80.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E141))
 (segment (start 75.762 36.5) (end 75.762 35.01024) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 75.762 35.01024) (end 75.69962 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E13F))
 (segment (start 75.9525 38.5) (end 75.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 75.9525 36.6905) (end 75.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E13D))
 (segment (start 70.762 36.5) (end 70.762 35.00896) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 70.762 35.00896) (end 70.7009 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E13B))
 (segment (start 70.9525 38.5) (end 70.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 70.9525 36.6905) (end 70.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E139))
 (segment (start 65.762 36.5) (end 65.762 35.01022) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 65.762 35.01022) (end 65.69964 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E137))
 (segment (start 65.9525 38.5) (end 65.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 65.9525 36.6905) (end 65.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E135))
 (segment (start 60.762 36.5) (end 60.762 35.00894) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 60.762 35.00894) (end 60.70092 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E133))
 (segment (start 60.9525 38.5) (end 60.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 60.9525 36.6905) (end 60.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E131))
 (segment (start 55.762 36.5) (end 55.762 35.0102) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 55.762 35.0102) (end 55.69966 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E12F))
 (segment (start 55.9525 38.5) (end 55.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 55.9525 36.6905) (end 55.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E12D))
 (segment (start 50.762 36.5) (end 50.762 35.00892) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 50.762 35.00892) (end 50.70094 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E12B))
 (segment (start 50.9525 38.5) (end 50.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 50.9525 36.6905) (end 50.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E129))
 (segment (start 45.762 36.5) (end 45.762 35.01018) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 45.762 35.01018) (end 45.69968 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E127))
 (segment (start 45.9525 38.5) (end 45.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 45.9525 36.6905) (end 45.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E125))
 (segment (start 40.762 36.5) (end 40.762 35.0089) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 40.762 35.0089) (end 40.70096 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E123))
 (segment (start 40.9525 38.5) (end 40.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 40.9525 36.6905) (end 40.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E121))
 (segment (start 35.762 36.5) (end 35.762 35.01016) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 35.762 35.01016) (end 35.6997 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E11F))
 (segment (start 35.9525 38.5) (end 35.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 35.9525 36.6905) (end 35.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E11D))
 (segment (start 30.762 36.5) (end 30.762 35.00888) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 30.762 35.00888) (end 30.70098 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E11B))
 (segment (start 30.9525 38.5) (end 30.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 30.9525 36.6905) (end 30.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E119))
 (segment (start 25.762 36.5) (end 25.762 35.01014) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 25.762 35.01014) (end 25.69972 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E117))
 (segment (start 25.9525 38.5) (end 25.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 25.9525 36.6905) (end 25.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E115))
 (segment (start 20.762 36.5) (end 20.762 35.00886) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 20.762 35.00886) (end 20.701 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E113))
 (segment (start 20.9525 38.5) (end 20.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 20.9525 36.6905) (end 20.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E111))
 (segment (start 15.762 36.5) (end 15.762 35.01012) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 15.762 35.01012) (end 15.69974 34.94786) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E10F))
 (segment (start 15.9525 38.5) (end 15.9525 36.6905) (width 1.00076) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 15.9525 36.6905) (end 15.762 36.5) (width 1.00076) (layer Front) (net 19) (tstamp 5166E10D))
 (segment (start 54.737 19.05) (end 55.88 17.907) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 5374FA8A))
 (segment (start 50.1 16.445) (end 45.15 16.445) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 52.705 19.05) (end 53.975 19.05) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 5374FAD0))
 (segment (start 50.1 16.445) (end 52.705 19.05) (width 1) (layer Front) (net 19) (tstamp 5374FB3E))
 (segment (start 53.975 19.05) (end 54.737 19.05) (width 1) (layer Front) (net 19))
 (via (at 28.575 26.035) (size 1) (layers Front Back) (net 19))
 (segment (start 28.575 29.21) (end 28.575 26.035) (width 0.8) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E81BB4))
 (segment (start 29.14396 29.77896) (end 28.575 29.21) (width 0.8) (layer Front) (net 19) (tstamp 51E81BB0))
 (segment (start 29.14396 29.77896) (end 30.6705 29.77896) (width 0.8) (layer Front) (net 19))
 (segment (start 88.2015 24.69896) (end 86.79896 24.69896) (width 1.4) (layer Front) (net 20))
 (segment (start 86.79896 24.69896) (end 85.09 22.99) (width 1.4) (layer Front) (net 20) (tstamp 5209E939))
 (segment (start 68.515 25.6525) (end 68.515 21.84504) (width 0.6) (layer Front) (net 21))
 (segment (start 68.515 21.84504) (end 68.32346 21.6535) (width 0.6) (layer Front) (net 21) (tstamp 537B2992))
 (segment (start 56.45 23.2675) (end 56.45 23.43) (width 0.6) (layer Front) (net 21))
 (segment (start 65.27546 24.7015) (end 68.32346 21.6535) (width 0.6) (layer Front) (net 21) (tstamp 5378EC0A))
 (segment (start 57.7215 24.7015) (end 65.27546 24.7015) (width 0.6) (layer Front) (net 21) (tstamp 5378EC09))
 (segment (start 56.45 23.43) (end 57.7215 24.7015) (width 0.6) (layer Front) (net 21) (tstamp 5378EC08))
 (segment (start 82.8675 20.76196) (end 84.51804 20.76196) (width 1.4) (layer Front) (net 22))
 (segment (start 84.51804 20.76196) (end 85.09 20.19) (width 1.4) (layer Front) (net 22) (tstamp 5209E956))
 (segment (start 82.8675 20.76196) (end 82.8675 19.1135) (width 1.4) (layer Front) (net 22))
 (segment (start 82.8675 19.1135) (end 84.201 17.78) (width 1.4) (layer Front) (net 22) (tstamp 51E7BC63))
 (segment (start 34.925 15.24) (end 38.03396 18.34896) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B7D))
 (segment (start 38.03396 18.34896) (end 40.3225 18.34896) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B7E))
 (segment (start 40.3225 18.34896) (end 41.34104 18.34896) (width 0.4) (layer Front) (net 23))
 (segment (start 41.34104 18.34896) (end 42.545 17.145) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B25))
 (segment (start 42.545 17.145) (end 42.545 15.24) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B2D))
 (segment (start 34.29 14.605) (end 31.115 14.605) (width 0.4) (layer Back) (net 23) (tstamp 51E81B79))
 (segment (start 29.845 13.335) (end 31.115 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B63))
 (segment (start 29.845 13.335) (end 21.59 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B64))
 (via (at 31.115 14.605) (size 0.8) (layers Front Back) (net 23))
 (segment (start 34.29 14.605) (end 34.925 15.24) (width 0.4) (layer Back) (net 23))
 (via (at 34.925 15.24) (size 0.8) (layers Front Back) (net 23))
 (segment (start 43.18 14.605) (end 45.705 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB75))
 (segment (start 42.545 15.24) (end 43.18 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B2F))
 (segment (start 21.59 13.335) (end 21.206 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 23))
 (segment (start 21.206 13.335) (end 20.509 14.032) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 52694810))
 (segment (start 45.705 14.605) (end 80.64754 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7B9D4))
 (segment (start 84.455 14.605) (end 80.64754 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB3C))
 (segment (start 20.509 14.032) (end 20.509 17.588) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 52694811))
 (segment (start 85.725 15.875) (end 84.455 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB3B))
 (segment (start 21.336 18.415) (end 23.114 18.415) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 52694813))
 (segment (start 20.509 17.588) (end 21.336 18.415) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 52694812))
 (segment (start 85.725 17.145) (end 85.725 15.875) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB39))
 (segment (start 23.114 18.415) (end 23.811 19.112) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B6A))
 (segment (start 23.811 19.112) (end 23.811 20.50946) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B6B))
 (segment (start 22.1615 22.15896) (end 23.811 20.50946) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E81B6C))
 (segment (start 86.995 20.95246) (end 86.995 19.685) (width 0.4) (layer Front) (net 23))
 (segment (start 86.995 20.95246) (end 88.2015 22.15896) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB34))
 (segment (start 86.995 19.685) (end 86.36 19.05) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB36))
 (segment (start 86.36 19.05) (end 86.36 17.78) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB37))
 (segment (start 86.36 17.78) (end 85.725 17.145) (width 0.4) (layer Front) (net 23) (tstamp 51E7BB38))
 (via (at 31.115 13.335) (size 0.8) (layers Front Back) (net 24))
 (segment (start 38.66896 17.07896) (end 36.195 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B3C))
 (via (at 36.195 14.605) (size 0.8) (layers Front Back) (net 24))
 (segment (start 36.195 14.605) (end 35.56 13.97) (width 0.4) (layer Back) (net 24) (tstamp 51E7FE03))
 (segment (start 31.75 13.97) (end 31.115 13.335) (width 0.4) (layer Back) (net 24) (tstamp 51E7BBB9))
 (segment (start 35.56 13.97) (end 31.75 13.97) (width 0.4) (layer Back) (net 24) (tstamp 51E7BBB5))
 (segment (start 40.3225 17.07896) (end 38.66896 17.07896) (width 0.4) (layer Front) (net 24))
 (segment (start 41.275 17.145) (end 40.38854 17.145) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B34))
 (segment (start 40.38854 17.145) (end 40.3225 17.07896) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B35))
 (segment (start 30.48 12.7) (end 31.115 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B56))
 (segment (start 30.48 12.7) (end 20.32 12.7) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B57))
 (segment (start 20.32 12.7) (end 19.685 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B58))
 (segment (start 41.91 16.51) (end 41.275 17.145) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B33))
 (segment (start 19.685 13.335) (end 19.685 18.415) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B59))
 (segment (start 19.685 18.415) (end 20.88896 19.61896) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B5A))
 (segment (start 22.1615 19.61896) (end 20.88896 19.61896) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B5B))
 (segment (start 42.545 13.97) (end 41.91 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 24))
 (segment (start 88.15896 19.61896) (end 86.995 18.455) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E7B9BB))
 (segment (start 82.51 13.97) (end 45.085 13.97) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E7B9C3))
 (segment (start 88.2015 19.61896) (end 88.15896 19.61896) (width 0.4) (layer Front) (net 24))
 (segment (start 86.995 17.185) (end 86.36 16.55) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E7BB2B))
 (segment (start 86.36 16.55) (end 86.36 15.24) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E7BB2C))
 (segment (start 86.36 15.24) (end 85.09 13.97) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E7BB2E))
 (segment (start 85.09 13.97) (end 82.51 13.97) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E7BB2F))
 (segment (start 86.995 18.455) (end 86.995 17.185) (width 0.4) (layer Front) (net 24))
 (segment (start 42.545 13.97) (end 45.085 13.97) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E7BB64))
 (segment (start 41.91 14.605) (end 41.91 16.51) (width 0.4) (layer Front) (net 24) (tstamp 51E81B32))
 (segment (start 33.02 16.51) (end 33.02 13.97) (width 0.4) (layer Front) (net 25))
 (segment (start 33.655 13.335) (end 36.195 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7BB8B))
 (segment (start 33.02 13.97) (end 33.655 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7BB8A))
 (segment (start 33.02 16.51) (end 32.45104 17.07896) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7BB88))
 (segment (start 32.45104 17.07896) (end 30.6705 17.07896) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7B5F2))
 (segment (start 86.995 15.875) (end 86.995 14.605) (width 0.4) (layer Front) (net 25))
 (segment (start 84.455 13.335) (end 36.195 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7B5EA))
 (segment (start 88.19896 17.07896) (end 86.995 15.875) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7B5E0))
 (segment (start 88.2015 17.07896) (end 88.19896 17.07896) (width 0.4) (layer Front) (net 25))
 (segment (start 86.995 14.605) (end 85.725 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7BB25))
 (segment (start 85.725 13.335) (end 84.455 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 25) (tstamp 51E7BB26))
 (segment (start 30.6705 17.07896) (end 22.1615 17.07896) (width 0.4) (layer Front) (net 25))
 (segment (start 32.385 15.24) (end 32.385 13.335) (width 0.4) (layer Front) (net 26))
 (segment (start 31.81604 15.80896) (end 32.385 15.24) (width 0.4) (layer Front) (net 26) (tstamp 51E7B5F4))
 (segment (start 30.6705 15.80896) (end 31.81604 15.80896) (width 0.4) (layer Front) (net 26))
 (segment (start 32.385 13.335) (end 33.02 12.7) (width 0.4) (layer Front) (net 26) (tstamp 51E7BB83))
 (segment (start 30.6705 15.80896) (end 23.4315 15.80896) (width 0.4) (layer Front) (net 26))
 (segment (start 33.02 12.7) (end 34.925 12.7) (width 0.4) (layer Front) (net 26) (tstamp 51E7BB84))
 (segment (start 88.19896 14.53896) (end 86.345 12.685) (width 0.4) (layer Front) (net 26) (tstamp 51E7B5C4))
 (segment (start 86.345 12.685) (end 34.94 12.685) (width 0.4) (layer Front) (net 26) (tstamp 51E7B5C5))
 (segment (start 88.2015 14.53896) (end 88.19896 14.53896) (width 0.4) (layer Front) (net 26))
 (segment (start 34.925 12.7) (end 34.94 12.685) (width 0.4) (layer Front) (net 26) (tstamp 51E7BB86))
 (segment (start 23.4315 15.80896) (end 22.1615 14.53896) (width 0.4) (layer Front) (net 26) (tstamp 51E7B7A5))
 (segment (start 53.975 20.32) (end 55.115 20.32) (width 0.6) (layer Front) (net 27))
 (segment (start 55.115 20.32) (end 55.815 19.62) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5374FB27))
 (segment (start 55.815 19.62) (end 58.59878 19.62) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5374FB2A))
 (segment (start 65.66004 21.68) (end 65.66004 21.20796) (width 0.6) (layer Front) (net 27))
 (segment (start 87.56396 30.4165) (end 88.2015 29.77896) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC1E))
 (segment (start 84.3915 30.4165) (end 87.56396 30.4165) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC1D))
 (segment (start 83.7565 29.7815) (end 84.3915 30.4165) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC1C))
 (segment (start 79.9465 29.7815) (end 83.7565 29.7815) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC1B))
 (segment (start 79.3115 29.1465) (end 79.9465 29.7815) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC1A))
 (segment (start 75.5015 29.1465) (end 79.3115 29.1465) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC18))
 (segment (start 71.6915 25.3365) (end 75.5015 29.1465) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC16))
 (segment (start 71.6915 20.8915) (end 71.6915 25.3365) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC15))
 (segment (start 71.0565 20.2565) (end 71.6915 20.8915) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC14))
 (segment (start 66.6115 20.2565) (end 71.0565 20.2565) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC13))
 (segment (start 65.66004 21.20796) (end 66.6115 20.2565) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5378EC12))
 (segment (start 58.59878 19.62) (end 59.4599 20.48112) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 5374FB2B))
 (segment (start 59.4599 20.48112) (end 64.46116 20.48112) (width 0.6) (layer Front) (net 27))
 (segment (start 64.46116 20.48112) (end 65.66004 21.68) (width 0.6) (layer Front) (net 27) (tstamp 51E8207F))
 (segment (start 55.0175 22.795) (end 56.45 21.3625) (width 0.6) (layer Front) (net 28) (tstamp 5374FB35))
 (segment (start 56.45 21.3625) (end 57.94352 21.3625) (width 0.6) (layer Front) (net 28))
 (segment (start 57.94352 21.3625) (end 59.4599 22.87888) (width 0.6) (layer Front) (net 28) (tstamp 51E820BB))
 (segment (start 52.005 22.795) (end 55.0175 22.795) (width 0.6) (layer Front) (net 28) (tstamp 5374FB33))
 (segment (start 48.26 19.05) (end 52.005 22.795) (width 0.6) (layer Front) (net 28) (tstamp 5374FB2F))
 (segment (start 47.625 19.05) (end 48.26 19.05) (width 0.6) (layer Front) (net 28))

 (zone (net 18) (net_name GND) (layer Front) (tstamp 51E81D5A) (hatch edge 0.508)
  (connect_pads (clearance 0.29999))
  (min_thickness 0.29999)
  (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
  (polygon
   (pts
    (xy 92 42) (xy 12 42) (xy 12 12) (xy 92 12)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 29.662005 31.535005) (xy 29.642005 31.535005) (xy 29.642005 31.555005) (xy 29.433995 31.555005) (xy 29.433995 31.535005)
    (xy 28.644503 31.535005) (xy 28.480005 31.699503) (xy 28.480005 31.936884) (xy 28.527542 32.051648) (xy 27.890875 31.414981)
    (xy 27.890875 29.686669) (xy 27.97397 29.81103) (xy 28.54293 30.37999) (xy 28.747065 30.516389) (xy 28.580179 30.683276)
    (xy 28.480005 30.925116) (xy 28.480005 31.162497) (xy 28.644503 31.326995) (xy 29.433995 31.326995) (xy 29.433995 31.306995)
    (xy 29.642005 31.306995) (xy 29.642005 31.326995) (xy 29.662005 31.326995) (xy 29.662005 31.535005)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 41.610797 13.984985) (xy 41.450391 14.145391) (xy 41.309492 14.356261) (xy 41.260015 14.605) (xy 41.260015 14.852005)
    (xy 40.463503 14.852005) (xy 40.299005 15.016503) (xy 40.299005 15.705995) (xy 40.319005 15.705995) (xy 40.319005 15.914005)
    (xy 40.299005 15.914005) (xy 40.299005 15.934005) (xy 40.090995 15.934005) (xy 40.090995 15.914005) (xy 40.090995 15.705995)
    (xy 40.090995 15.016503) (xy 39.926497 14.852005) (xy 39.064117 14.852005) (xy 38.822276 14.952179) (xy 38.637179 15.137276)
    (xy 38.537005 15.379116) (xy 38.537005 15.541497) (xy 38.701503 15.705995) (xy 40.090995 15.705995) (xy 40.090995 15.914005)
    (xy 38.701503 15.914005) (xy 38.562363 16.053145) (xy 38.537005 16.027787) (xy 37.045045 14.535827) (xy 37.045132 14.436669)
    (xy 36.916002 14.124151) (xy 36.777078 13.984985) (xy 41.610797 13.984985)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 56.61947 15.254985) (xy 56.602179 15.272276) (xy 56.547617 15.403997) (xy 56.385884 15.337005) (xy 56.148503 15.337005)
    (xy 55.984005 15.501503) (xy 55.984005 16.290995) (xy 56.004005 16.290995) (xy 56.004005 16.499005) (xy 55.984005 16.499005)
    (xy 55.984005 16.519005) (xy 55.775995 16.519005) (xy 55.775995 16.499005) (xy 55.775995 16.290995) (xy 55.775995 15.501503)
    (xy 55.611497 15.337005) (xy 55.374116 15.337005) (xy 55.132276 15.437179) (xy 54.947179 15.622276) (xy 54.847005 15.864117)
    (xy 54.847005 16.126497) (xy 55.011503 16.290995) (xy 55.775995 16.290995) (xy 55.775995 16.499005) (xy 55.011503 16.499005)
    (xy 54.847005 16.663503) (xy 54.847005 16.925883) (xy 54.947179 17.167724) (xy 55.088073 17.308618) (xy 55.081676 17.318095)
    (xy 55.070702 17.372815) (xy 54.991036 17.452481) (xy 54.972011 17.354422) (xy 54.872951 17.203621) (xy 54.723405 17.102676)
    (xy 54.5465 17.067199) (xy 53.4035 17.067199) (xy 53.231922 17.100489) (xy 53.081121 17.199549) (xy 52.980176 17.349095)
    (xy 52.944699 17.526) (xy 52.944699 17.946217) (xy 50.771741 15.773259) (xy 50.463544 15.567328) (xy 50.1 15.495015)
    (xy 45.15 15.495015) (xy 44.786456 15.567328) (xy 44.478259 15.773259) (xy 43.194985 17.056533) (xy 43.194985 15.509233)
    (xy 43.449233 15.254985) (xy 45.705 15.254985) (xy 56.61947 15.254985)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 74.471731 29.17737) (xy 74.2315 29.129585) (xy 70.690479 29.129585) (xy 70.245677 28.684783) (xy 70.035005 28.544016)
    (xy 69.7865 28.494585) (xy 69.68096 28.494585) (xy 69.697821 28.477724) (xy 69.797995 28.235883) (xy 69.797995 27.873503)
    (xy 69.633497 27.709005) (xy 68.619005 27.709005) (xy 68.619005 27.729005) (xy 68.410995 27.729005) (xy 68.410995 27.709005)
    (xy 67.396503 27.709005) (xy 67.232005 27.873503) (xy 67.232005 28.235883) (xy 67.332179 28.477724) (xy 67.34904 28.494585)
    (xy 66.245479 28.494585) (xy 65.800677 28.049783) (xy 65.590005 27.909016) (xy 65.3415 27.859585) (xy 61.800479 27.859585)
    (xy 61.355677 27.414783) (xy 61.145005 27.274016) (xy 60.8965 27.224585) (xy 57.327539 27.224585) (xy 56.882737 26.779783)
    (xy 56.672065 26.639016) (xy 56.42356 26.589585) (xy 52.882539 26.589585) (xy 52.437737 26.144783) (xy 52.227065 26.004016)
    (xy 51.97856 25.954585) (xy 49.735479 25.954585) (xy 48.854495 25.0736) (xy 48.854495 21.974883) (xy 48.854495 21.858503)
    (xy 48.689997 21.694005) (xy 47.729005 21.694005) (xy 47.729005 22.337497) (xy 47.893503 22.501995) (xy 48.065617 22.501995)
    (xy 48.327384 22.501995) (xy 48.569224 22.401821) (xy 48.754321 22.216724) (xy 48.854495 21.974883) (xy 48.854495 25.0736)
    (xy 47.520995 23.7401) (xy 47.520995 22.337497) (xy 47.520995 21.694005) (xy 46.560003 21.694005) (xy 46.395505 21.858503)
    (xy 46.395505 21.974883) (xy 46.495679 22.216724) (xy 46.680776 22.401821) (xy 46.922616 22.501995) (xy 47.184383 22.501995)
    (xy 47.356497 22.501995) (xy 47.520995 22.337497) (xy 47.520995 23.7401) (xy 44.218752 20.437857) (xy 44.225704 20.434985)
    (xy 45.409346 20.434985) (xy 45.824681 20.85032) (xy 46.067993 21.012896) (xy 46.355 21.069985) (xy 46.451478 21.069985)
    (xy 46.395505 21.205117) (xy 46.395505 21.321497) (xy 46.560003 21.485995) (xy 47.520995 21.485995) (xy 47.520995 21.465995)
    (xy 47.729005 21.465995) (xy 47.729005 21.485995) (xy 48.689997 21.485995) (xy 48.854495 21.321497) (xy 48.854495 21.205117)
    (xy 48.754321 20.963276) (xy 48.588441 20.797396) (xy 48.619824 20.750905) (xy 48.655301 20.574) (xy 48.655301 20.505939)
    (xy 51.474681 23.32532) (xy 51.717993 23.487896) (xy 52.005 23.544985) (xy 55.0175 23.544985) (xy 55.0175 23.544984)
    (xy 55.304507 23.487896) (xy 55.341199 23.463379) (xy 55.341199 23.615) (xy 55.374489 23.786578) (xy 55.473549 23.937379)
    (xy 55.623095 24.038324) (xy 55.8 24.073801) (xy 56.033162 24.073801) (xy 57.191181 25.23182) (xy 57.434493 25.394396)
    (xy 57.7215 25.451485) (xy 65.27546 25.451485) (xy 65.27546 25.451484) (xy 65.562467 25.394396) (xy 65.805779 25.231819)
    (xy 67.765015 23.272583) (xy 67.765015 24.670448) (xy 67.718422 24.679489) (xy 67.567621 24.778549) (xy 67.466676 24.928095)
    (xy 67.431199 25.105) (xy 67.431199 26.105) (xy 67.464489 26.276578) (xy 67.563549 26.427379) (xy 67.655938 26.489742)
    (xy 67.517276 26.547179) (xy 67.332179 26.732276) (xy 67.232005 26.974117) (xy 67.232005 27.336497) (xy 67.396503 27.500995)
    (xy 68.410995 27.500995) (xy 68.410995 27.480995) (xy 68.619005 27.480995) (xy 68.619005 27.500995) (xy 69.633497 27.500995)
    (xy 69.797995 27.336497) (xy 69.797995 26.974117) (xy 69.697821 26.732276) (xy 69.512724 26.547179) (xy 69.373803 26.489635)
    (xy 69.462379 26.431451) (xy 69.563324 26.281905) (xy 69.598801 26.105) (xy 69.598801 25.105) (xy 69.565511 24.933422)
    (xy 69.466451 24.782621) (xy 69.316905 24.681676) (xy 69.264985 24.671263) (xy 69.264985 22.711741) (xy 69.32295 22.711741)
    (xy 69.494528 22.678451) (xy 69.645329 22.579391) (xy 69.746274 22.429845) (xy 69.781751 22.25294) (xy 69.781751 21.05406)
    (xy 69.77252 21.006485) (xy 70.745846 21.006485) (xy 70.941515 21.202153) (xy 70.941515 25.3365) (xy 70.998604 25.623507)
    (xy 71.161181 25.866819) (xy 74.471731 29.17737)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 75.450486 15.254985) (xy 75.298422 15.284489) (xy 75.147621 15.383549) (xy 75.046676 15.533095) (xy 75.041277 15.560015)
    (xy 60.96 15.560015) (xy 60.596456 15.632328) (xy 60.288259 15.838259) (xy 58.979003 17.147515) (xy 58.83803 17.147515)
    (xy 58.967821 17.017724) (xy 59.067995 16.775883) (xy 59.067995 16.413503) (xy 58.903497 16.249005) (xy 57.889005 16.249005)
    (xy 57.889005 16.269005) (xy 57.680995 16.269005) (xy 57.680995 16.249005) (xy 57.660995 16.249005) (xy 57.660995 16.040995)
    (xy 57.680995 16.040995) (xy 57.680995 16.020995) (xy 57.889005 16.020995) (xy 57.889005 16.040995) (xy 58.903497 16.040995)
    (xy 59.067995 15.876497) (xy 59.067995 15.514117) (xy 58.967821 15.272276) (xy 58.95053 15.254985) (xy 75.450486 15.254985)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 80.12742 19.087965) (xy 79.942617 19.087965) (xy 79.700776 19.188139) (xy 79.515679 19.373236) (xy 79.415505 19.615076)
    (xy 79.415505 19.876843) (xy 79.415505 20.493457) (xy 79.580001 20.657953) (xy 79.424796 20.657953) (xy 79.357948 20.32188)
    (xy 79.262301 20.178734) (xy 79.262301 19.74596) (xy 79.229011 19.574382) (xy 79.129951 19.423581) (xy 78.980405 19.322636)
    (xy 78.865995 19.299691) (xy 78.865995 17.803497) (xy 78.865995 16.614005) (xy 77.976503 16.614005) (xy 77.812005 16.778503)
    (xy 77.812005 17.179117) (xy 77.812005 17.440884) (xy 77.912179 17.682724) (xy 78.097276 17.867821) (xy 78.339117 17.967995)
    (xy 78.701497 17.967995) (xy 78.865995 17.803497) (xy 78.865995 19.299691) (xy 78.8035 19.287159) (xy 78.164181 19.287159)
    (xy 76.768985 17.891963) (xy 76.768985 17.651818) (xy 76.792379 17.636451) (xy 76.893324 17.486905) (xy 76.928801 17.31)
    (xy 76.928801 15.71) (xy 76.895511 15.538422) (xy 76.796451 15.387621) (xy 76.646905 15.286676) (xy 76.488878 15.254985)
    (xy 77.99447 15.254985) (xy 77.912179 15.337276) (xy 77.812005 15.579116) (xy 77.812005 15.840883) (xy 77.812005 16.241497)
    (xy 77.976503 16.405995) (xy 78.865995 16.405995) (xy 78.865995 16.385995) (xy 79.074005 16.385995) (xy 79.074005 16.405995)
    (xy 79.094005 16.405995) (xy 79.094005 16.614005) (xy 79.074005 16.614005) (xy 79.074005 17.803497) (xy 79.238503 17.967995)
    (xy 79.600883 17.967995) (xy 79.842724 17.867821) (xy 79.892005 17.81854) (xy 79.892005 17.884007) (xy 80.056501 17.884007)
    (xy 79.892005 18.048503) (xy 79.892005 18.449117) (xy 79.892005 18.710884) (xy 79.992179 18.952724) (xy 80.12742 19.087965)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 85.075015 17.05791) (xy 85.014162 16.966838) (xy 85.005068 16.960761) (xy 84.975511 16.808422) (xy 84.876451 16.657621)
    (xy 84.726905 16.556676) (xy 84.55 16.521199) (xy 83.55 16.521199) (xy 83.378422 16.554489) (xy 83.227621 16.653549)
    (xy 83.126676 16.803095) (xy 83.091199 16.98) (xy 83.091199 17.263477) (xy 82.207995 18.146681) (xy 82.207995 18.048503)
    (xy 82.207995 17.511497) (xy 82.207995 17.110883) (xy 82.207995 16.849116) (xy 82.107821 16.607276) (xy 81.922724 16.422179)
    (xy 81.680883 16.322005) (xy 81.318503 16.322005) (xy 81.154005 16.486503) (xy 81.154005 17.675995) (xy 82.043497 17.675995)
    (xy 82.207995 17.511497) (xy 82.207995 18.048503) (xy 82.043497 17.884005) (xy 81.154005 17.884005) (xy 81.154005 17.904005)
    (xy 80.945995 17.904005) (xy 80.945995 17.884005) (xy 80.925995 17.884005) (xy 80.925995 17.675995) (xy 80.945995 17.675995)
    (xy 80.945995 16.486503) (xy 80.781497 16.322005) (xy 80.419117 16.322005) (xy 80.177276 16.422179) (xy 80.127995 16.47146)
    (xy 80.127995 16.405993) (xy 79.963499 16.405993) (xy 80.127995 16.241497) (xy 80.127995 15.840883) (xy 80.127995 15.579116)
    (xy 80.027821 15.337276) (xy 79.94553 15.254985) (xy 80.64754 15.254985) (xy 84.185767 15.254985) (xy 85.075015 16.144233)
    (xy 85.075015 17.05791)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 85.128727 29.666515) (xy 84.702153 29.666515) (xy 84.286819 29.251181) (xy 84.043507 29.088604) (xy 83.7565 29.031515)
    (xy 80.257153 29.031515) (xy 80.066399 28.840761) (xy 82.4103 28.840761) (xy 82.581878 28.807471) (xy 82.732679 28.708411)
    (xy 82.833624 28.558865) (xy 82.869101 28.38196) (xy 82.869101 26.34996) (xy 82.835811 26.178382) (xy 82.736751 26.027581)
    (xy 82.587205 25.926636) (xy 82.4103 25.891159) (xy 78.7527 25.891159) (xy 78.581122 25.924449) (xy 78.430321 26.023509)
    (xy 78.329376 26.173055) (xy 78.293899 26.34996) (xy 78.293899 28.38196) (xy 78.296722 28.396515) (xy 76.181085 28.396515)
    (xy 76.181085 23.582703) (xy 76.181085 23.120883) (xy 76.181085 22.583877) (xy 76.181085 22.122057) (xy 76.080911 21.880216)
    (xy 75.895814 21.695119) (xy 75.653974 21.594945) (xy 75.392207 21.594945) (xy 74.792103 21.594945) (xy 74.627605 21.759443)
    (xy 74.627605 22.748375) (xy 76.016587 22.748375) (xy 76.181085 22.583877) (xy 76.181085 23.120883) (xy 76.016587 22.956385)
    (xy 74.627605 22.956385) (xy 74.627605 23.945317) (xy 74.792103 24.109815) (xy 75.392207 24.109815) (xy 75.653974 24.109815)
    (xy 75.895814 24.009641) (xy 76.080911 23.824544) (xy 76.181085 23.582703) (xy 76.181085 28.396515) (xy 75.812153 28.396515)
    (xy 74.419595 27.003956) (xy 74.419595 23.945317) (xy 74.419595 22.956385) (xy 74.419595 22.748375) (xy 74.419595 21.759443)
    (xy 74.255097 21.594945) (xy 73.654993 21.594945) (xy 73.393226 21.594945) (xy 73.151386 21.695119) (xy 72.966289 21.880216)
    (xy 72.866115 22.122057) (xy 72.866115 22.583877) (xy 73.030613 22.748375) (xy 74.419595 22.748375) (xy 74.419595 22.956385)
    (xy 73.030613 22.956385) (xy 72.866115 23.120883) (xy 72.866115 23.582703) (xy 72.966289 23.824544) (xy 73.151386 24.009641)
    (xy 73.393226 24.109815) (xy 73.654993 24.109815) (xy 74.255097 24.109815) (xy 74.419595 23.945317) (xy 74.419595 27.003956)
    (xy 72.441485 25.025846) (xy 72.441485 20.8915) (xy 72.384396 20.604493) (xy 72.22182 20.361181) (xy 71.586819 19.726181)
    (xy 71.343507 19.563604) (xy 71.0565 19.506515) (xy 66.6115 19.506515) (xy 66.324493 19.563604) (xy 66.081181 19.72618)
    (xy 65.42402 20.383341) (xy 64.991479 19.950801) (xy 64.748167 19.788224) (xy 64.46116 19.731135) (xy 60.888981 19.731135)
    (xy 60.884901 19.710102) (xy 60.785841 19.559301) (xy 60.636295 19.458356) (xy 60.45939 19.422879) (xy 59.462297 19.422879)
    (xy 59.129099 19.089681) (xy 59.065948 19.047485) (xy 59.3725 19.047485) (xy 59.736043 18.975172) (xy 59.736044 18.975172)
    (xy 60.044241 18.769241) (xy 61.353497 17.459985) (xy 74.869015 17.459985) (xy 74.869015 18.28546) (xy 74.941328 18.649004)
    (xy 75.147259 18.957201) (xy 75.602327 19.412269) (xy 75.52309 19.396379) (xy 73.52411 19.396379) (xy 73.352532 19.429669)
    (xy 73.201731 19.528729) (xy 73.100786 19.678275) (xy 73.065309 19.85518) (xy 73.065309 21.05406) (xy 73.098599 21.225638)
    (xy 73.197659 21.376439) (xy 73.347205 21.477384) (xy 73.52411 21.512861) (xy 75.52309 21.512861) (xy 75.694668 21.479571)
    (xy 75.80879 21.404605) (xy 77.145515 21.404605) (xy 77.145515 21.9355) (xy 77.233052 22.375581) (xy 77.482338 22.748662)
    (xy 79.766838 25.033162) (xy 80.139919 25.282448) (xy 80.13992 25.282448) (xy 80.58 25.369985) (xy 82.64366 25.369985)
    (xy 84.510015 27.236339) (xy 84.510015 28.665) (xy 84.597552 29.10508) (xy 84.846838 29.478162) (xy 85.128727 29.666515)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 91.359515 32.141246) (xy 91.3511 32.139559) (xy 90.05062 32.139559) (xy 89.879042 32.172849) (xy 89.728241 32.271909)
    (xy 89.642746 32.398565) (xy 89.199459 32.398565) (xy 88.025677 31.224783) (xy 87.851977 31.10872) (xy 88.062295 30.968189)
    (xy 88.121593 30.979985) (xy 88.678407 30.979985) (xy 89.137621 30.888642) (xy 89.526925 30.628518) (xy 89.787049 30.239214)
    (xy 89.878392 29.78) (xy 89.787049 29.320786) (xy 89.526925 28.931482) (xy 89.137621 28.671358) (xy 89.020166 28.647995)
    (xy 89.530883 28.647995) (xy 89.772724 28.547821) (xy 89.957821 28.362724) (xy 90.057995 28.120884) (xy 90.057995 27.859117)
    (xy 90.057995 27.508503) (xy 89.893497 27.344005) (xy 88.504005 27.344005) (xy 88.504005 27.364005) (xy 88.295995 27.364005)
    (xy 88.295995 27.344005) (xy 88.275995 27.344005) (xy 88.275995 27.135995) (xy 88.295995 27.135995) (xy 88.295995 27.115995)
    (xy 88.504005 27.115995) (xy 88.504005 27.135995) (xy 89.893497 27.135995) (xy 90.057995 26.971497) (xy 90.057995 26.620883)
    (xy 90.057995 26.359116) (xy 89.957821 26.117276) (xy 89.772724 25.932179) (xy 89.530883 25.832005) (xy 89.020166 25.832005)
    (xy 89.137621 25.808642) (xy 89.526925 25.548518) (xy 89.787049 25.159214) (xy 89.878392 24.7) (xy 89.787049 24.240786)
    (xy 89.526925 23.851482) (xy 89.137621 23.591358) (xy 88.678407 23.500015) (xy 88.121593 23.500015) (xy 87.875453 23.548975)
    (xy 87.275299 23.548975) (xy 86.148801 22.422477) (xy 86.148801 22.39) (xy 86.115511 22.218422) (xy 86.016451 22.067621)
    (xy 85.866905 21.966676) (xy 85.69 21.931199) (xy 85.535539 21.931199) (xy 85.530081 21.927552) (xy 85.09 21.840015)
    (xy 84.649919 21.927552) (xy 84.64446 21.931199) (xy 84.49 21.931199) (xy 84.318422 21.964489) (xy 84.167621 22.063549)
    (xy 84.066676 22.213095) (xy 84.031199 22.39) (xy 84.031199 22.54446) (xy 84.027552 22.549919) (xy 83.940015 22.99)
    (xy 84.027552 23.430081) (xy 84.031199 23.435539) (xy 84.031199 23.504874) (xy 83.933162 23.406838) (xy 83.560081 23.157552)
    (xy 83.12 23.070015) (xy 81.747495 23.070015) (xy 81.056339 23.070015) (xy 80.367638 22.381314) (xy 80.477495 22.271457)
    (xy 80.477495 20.865965) (xy 80.457495 20.865965) (xy 80.457495 20.657955) (xy 80.477495 20.657955) (xy 80.477495 20.637955)
    (xy 80.685505 20.637955) (xy 80.685505 20.657955) (xy 80.705505 20.657955) (xy 80.705505 20.865965) (xy 80.685505 20.865965)
    (xy 80.685505 22.271457) (xy 80.850003 22.435955) (xy 81.220383 22.435955) (xy 81.462224 22.335781) (xy 81.647321 22.150684)
    (xy 81.747495 21.908844) (xy 81.747495 21.647077) (xy 81.747495 21.030463) (xy 81.582999 20.865967) (xy 81.738203 20.865967)
    (xy 81.805052 21.20204) (xy 81.900699 21.345185) (xy 81.900699 21.77796) (xy 81.933989 21.949538) (xy 82.033049 22.100339)
    (xy 82.182595 22.201284) (xy 82.3595 22.236761) (xy 83.3755 22.236761) (xy 83.547078 22.203471) (xy 83.697879 22.104411)
    (xy 83.798824 21.954865) (xy 83.807431 21.911945) (xy 84.51804 21.911945) (xy 84.95812 21.824408) (xy 84.958121 21.824408)
    (xy 85.331202 21.575122) (xy 85.657523 21.248801) (xy 85.69 21.248801) (xy 85.861578 21.215511) (xy 86.012379 21.116451)
    (xy 86.113324 20.966905) (xy 86.148801 20.79) (xy 86.148801 20.635538) (xy 86.152448 20.63008) (xy 86.239985 20.19)
    (xy 86.155364 19.764582) (xy 86.345015 19.954233) (xy 86.345015 20.95246) (xy 86.394492 21.201199) (xy 86.535391 21.412069)
    (xy 86.98162 21.858298) (xy 86.921608 22.16) (xy 87.012951 22.619214) (xy 87.273075 23.008518) (xy 87.662379 23.268642)
    (xy 88.121593 23.359985) (xy 88.678407 23.359985) (xy 89.137621 23.268642) (xy 89.526925 23.008518) (xy 89.787049 22.619214)
    (xy 89.878392 22.16) (xy 89.787049 21.700786) (xy 89.526925 21.311482) (xy 89.137621 21.051358) (xy 88.678407 20.960015)
    (xy 88.121593 20.960015) (xy 87.954925 20.993167) (xy 87.697357 20.735599) (xy 88.121593 20.819985) (xy 88.678407 20.819985)
    (xy 89.137621 20.728642) (xy 89.526925 20.468518) (xy 89.787049 20.079214) (xy 89.878392 19.62) (xy 89.787049 19.160786)
    (xy 89.526925 18.771482) (xy 89.137621 18.511358) (xy 88.678407 18.420015) (xy 88.121593 18.420015) (xy 87.919442 18.460224)
    (xy 87.644985 18.185767) (xy 87.644985 18.177019) (xy 87.662379 18.188642) (xy 88.121593 18.279985) (xy 88.678407 18.279985)
    (xy 89.137621 18.188642) (xy 89.526925 17.928518) (xy 89.787049 17.539214) (xy 89.878392 17.08) (xy 89.787049 16.620786)
    (xy 89.526925 16.231482) (xy 89.137621 15.971358) (xy 88.678407 15.880015) (xy 88.121593 15.880015) (xy 87.952806 15.913588)
    (xy 87.694186 15.654968) (xy 88.121593 15.739985) (xy 88.678407 15.739985) (xy 89.137621 15.648642) (xy 89.526925 15.388518)
    (xy 89.787049 14.999214) (xy 89.878392 14.54) (xy 89.787049 14.080786) (xy 89.526925 13.691482) (xy 89.137621 13.431358)
    (xy 88.678407 13.340015) (xy 88.121593 13.340015) (xy 87.952806 13.373588) (xy 87.218663 12.639445) (xy 91.359515 12.639445)
    (xy 91.359515 32.141246)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 91.359515 34.041166) (xy 91.3511 34.039479) (xy 90.91193 34.039479) (xy 90.70086 33.997494) (xy 90.489789 34.039479)
    (xy 90.05062 34.039479) (xy 89.879042 34.072769) (xy 89.728241 34.171829) (xy 89.627296 34.321375) (xy 89.611335 34.400964)
    (xy 89.611335 34.266403) (xy 89.446837 34.101905) (xy 88.407105 34.101905) (xy 88.407105 34.940977) (xy 88.571603 35.105475)
    (xy 88.822457 35.105475) (xy 89.084224 35.105475) (xy 89.326064 35.005301) (xy 89.511161 34.820204) (xy 89.591819 34.625478)
    (xy 89.591819 35.39744) (xy 89.605316 35.467005) (xy 89.518503 35.467005) (xy 89.354005 35.631503) (xy 89.354005 36.395995)
    (xy 89.374005 36.395995) (xy 89.374005 36.604005) (xy 89.354005 36.604005) (xy 89.354005 36.624005) (xy 89.145995 36.624005)
    (xy 89.145995 36.604005) (xy 89.145995 36.395995) (xy 89.145995 35.631503) (xy 88.981497 35.467005) (xy 88.719117 35.467005)
    (xy 88.477276 35.567179) (xy 88.292179 35.752276) (xy 88.199095 35.976999) (xy 88.199095 34.940977) (xy 88.199095 34.101905)
    (xy 87.159363 34.101905) (xy 86.994865 34.266403) (xy 86.994865 34.578363) (xy 87.095039 34.820204) (xy 87.280136 35.005301)
    (xy 87.521976 35.105475) (xy 87.783743 35.105475) (xy 88.034597 35.105475) (xy 88.199095 34.940977) (xy 88.199095 35.976999)
    (xy 88.192005 35.994116) (xy 88.192005 36.231497) (xy 88.356503 36.395995) (xy 89.145995 36.395995) (xy 89.145995 36.604005)
    (xy 88.356503 36.604005) (xy 88.192005 36.768503) (xy 88.192005 37.005884) (xy 88.292179 37.247724) (xy 88.292992 37.248537)
    (xy 88.127276 37.317179) (xy 87.942179 37.502276) (xy 87.842005 37.744116) (xy 87.842005 38.005883) (xy 87.842005 38.231497)
    (xy 88.006503 38.395995) (xy 88.895995 38.395995) (xy 88.895995 38.375995) (xy 89.104005 38.375995) (xy 89.104005 38.395995)
    (xy 89.124005 38.395995) (xy 89.124005 38.604005) (xy 89.104005 38.604005) (xy 89.104005 38.624005) (xy 88.895995 38.624005)
    (xy 88.895995 38.604005) (xy 88.006503 38.604005) (xy 87.842005 38.768503) (xy 87.842005 38.994117) (xy 87.842005 39.255884)
    (xy 87.942179 39.497724) (xy 87.99447 39.550015) (xy 86.901984 39.550015) (xy 86.902485 39.5475) (xy 86.902485 39.332777)
    (xy 86.923324 39.301905) (xy 86.958801 39.125) (xy 86.958801 37.875) (xy 86.925511 37.703422) (xy 86.902865 37.668947)
    (xy 86.902865 36.690505) (xy 86.902865 36.6905) (xy 86.902866 36.6905) (xy 86.830523 36.326811) (xy 86.712365 36.149975)
    (xy 86.712365 36.149974) (xy 86.712365 35.664416) (xy 86.773164 35.574345) (xy 86.808641 35.39744) (xy 86.808641 34.49828)
    (xy 86.775351 34.326702) (xy 86.676291 34.175901) (xy 86.526745 34.074956) (xy 86.34984 34.039479) (xy 85.91067 34.039479)
    (xy 85.6996 33.997494) (xy 85.488529 34.039479) (xy 85.04936 34.039479) (xy 84.877782 34.072769) (xy 84.726981 34.171829)
    (xy 84.626036 34.321375) (xy 84.610075 34.400964) (xy 84.610075 34.266403) (xy 84.445577 34.101905) (xy 83.405845 34.101905)
    (xy 83.405845 34.940977) (xy 83.570343 35.105475) (xy 83.821197 35.105475) (xy 84.082964 35.105475) (xy 84.324804 35.005301)
    (xy 84.509901 34.820204) (xy 84.590559 34.625478) (xy 84.590559 35.39744) (xy 84.604056 35.467005) (xy 84.518503 35.467005)
    (xy 84.354005 35.631503) (xy 84.354005 36.395995) (xy 84.374005 36.395995) (xy 84.374005 36.604005) (xy 84.354005 36.604005)
    (xy 84.354005 36.624005) (xy 84.145995 36.624005) (xy 84.145995 36.604005) (xy 84.145995 36.395995) (xy 84.145995 35.631503)
    (xy 83.981497 35.467005) (xy 83.719117 35.467005) (xy 83.477276 35.567179) (xy 83.292179 35.752276) (xy 83.197835 35.980041)
    (xy 83.197835 34.940977) (xy 83.197835 34.101905) (xy 82.158103 34.101905) (xy 81.993605 34.266403) (xy 81.993605 34.578363)
    (xy 82.093779 34.820204) (xy 82.278876 35.005301) (xy 82.520716 35.105475) (xy 82.782483 35.105475) (xy 83.033337 35.105475)
    (xy 83.197835 34.940977) (xy 83.197835 35.980041) (xy 83.192005 35.994116) (xy 83.192005 36.231497) (xy 83.356503 36.395995)
    (xy 84.145995 36.395995) (xy 84.145995 36.604005) (xy 83.356503 36.604005) (xy 83.192005 36.768503) (xy 83.192005 37.005884)
    (xy 83.292179 37.247724) (xy 83.292992 37.248537) (xy 83.127276 37.317179) (xy 82.942179 37.502276) (xy 82.842005 37.744116)
    (xy 82.842005 38.005883) (xy 82.842005 38.231497) (xy 83.006503 38.395995) (xy 83.895995 38.395995) (xy 83.895995 38.375995)
    (xy 84.104005 38.375995) (xy 84.104005 38.395995) (xy 84.124005 38.395995) (xy 84.124005 38.604005) (xy 84.104005 38.604005)
    (xy 84.104005 38.624005) (xy 83.895995 38.624005) (xy 83.895995 38.604005) (xy 83.006503 38.604005) (xy 82.842005 38.768503)
    (xy 82.842005 38.994117) (xy 82.842005 39.255884) (xy 82.942179 39.497724) (xy 82.99447 39.550015) (xy 82.500001 39.550015)
    (xy 82.5 39.550015) (xy 82.499998 39.550015) (xy 82.499683 39.550015) (xy 82.393404 39.549922) (xy 81.958801 39.115319)
    (xy 81.958801 37.875) (xy 81.925511 37.703422) (xy 81.902865 37.668947) (xy 81.902865 36.690505) (xy 81.902865 36.6905)
    (xy 81.902866 36.6905) (xy 81.830523 36.326811) (xy 81.712365 36.149975) (xy 81.712365 36.149974) (xy 81.712365 35.666312)
    (xy 81.774444 35.574345) (xy 81.809921 35.39744) (xy 81.809921 34.49828) (xy 81.776631 34.326702) (xy 81.677571 34.175901)
    (xy 81.528025 34.074956) (xy 81.35112 34.039479) (xy 80.91195 34.039479) (xy 80.70088 33.997494) (xy 80.489809 34.039479)
    (xy 80.05064 34.039479) (xy 79.879062 34.072769) (xy 79.728261 34.171829) (xy 79.627316 34.321375) (xy 79.611355 34.400964)
    (xy 79.611355 34.266403) (xy 79.446857 34.101905) (xy 78.407125 34.101905) (xy 78.407125 34.940977) (xy 78.571623 35.105475)
    (xy 78.822477 35.105475) (xy 79.084244 35.105475) (xy 79.326084 35.005301) (xy 79.511181 34.820204) (xy 79.591839 34.625478)
    (xy 79.591839 35.39744) (xy 79.605336 35.467005) (xy 79.518503 35.467005) (xy 79.354005 35.631503) (xy 79.354005 36.395995)
    (xy 79.374005 36.395995) (xy 79.374005 36.604005) (xy 79.354005 36.604005) (xy 79.354005 36.624005) (xy 79.145995 36.624005)
    (xy 79.145995 36.604005) (xy 79.145995 36.395995) (xy 79.145995 35.631503) (xy 78.981497 35.467005) (xy 78.719117 35.467005)
    (xy 78.477276 35.567179) (xy 78.292179 35.752276) (xy 78.199115 35.976951) (xy 78.199115 34.940977) (xy 78.199115 34.101905)
    (xy 77.159383 34.101905) (xy 76.994885 34.266403) (xy 76.994885 34.578363) (xy 77.095059 34.820204) (xy 77.280156 35.005301)
    (xy 77.521996 35.105475) (xy 77.783763 35.105475) (xy 78.034617 35.105475) (xy 78.199115 34.940977) (xy 78.199115 35.976951)
    (xy 78.192005 35.994116) (xy 78.192005 36.231497) (xy 78.356503 36.395995) (xy 79.145995 36.395995) (xy 79.145995 36.604005)
    (xy 78.356503 36.604005) (xy 78.192005 36.768503) (xy 78.192005 37.005884) (xy 78.292179 37.247724) (xy 78.292992 37.248537)
    (xy 78.127276 37.317179) (xy 77.942179 37.502276) (xy 77.842005 37.744116) (xy 77.842005 38.005883) (xy 77.842005 38.231497)
    (xy 78.006503 38.395995) (xy 78.895995 38.395995) (xy 78.895995 38.375995) (xy 79.104005 38.375995) (xy 79.104005 38.395995)
    (xy 79.124005 38.395995) (xy 79.124005 38.604005) (xy 79.104005 38.604005) (xy 79.104005 38.624005) (xy 78.895995 38.624005)
    (xy 78.895995 38.604005) (xy 78.006503 38.604005) (xy 77.842005 38.768503) (xy 77.842005 38.994117) (xy 77.842005 39.255884)
    (xy 77.942179 39.497724) (xy 77.99447 39.550015) (xy 77.393497 39.550015) (xy 76.958801 39.115319) (xy 76.958801 37.875)
    (xy 76.925511 37.703422) (xy 76.902865 37.668947) (xy 76.902865 36.690505) (xy 76.902865 36.6905) (xy 76.902866 36.6905)
    (xy 76.830523 36.326811) (xy 76.712365 36.149975) (xy 76.712365 36.149974) (xy 76.712365 35.664445) (xy 76.773184 35.574345)
    (xy 76.808661 35.39744) (xy 76.808661 34.49828) (xy 76.775371 34.326702) (xy 76.676311 34.175901) (xy 76.526765 34.074956)
    (xy 76.34986 34.039479) (xy 75.91069 34.039479) (xy 75.69962 33.997494) (xy 75.488549 34.039479) (xy 75.04938 34.039479)
    (xy 74.877802 34.072769) (xy 74.727001 34.171829) (xy 74.626056 34.321375) (xy 74.610095 34.400964) (xy 74.610095 34.266403)
    (xy 74.445597 34.101905) (xy 73.405865 34.101905) (xy 73.405865 34.940977) (xy 73.570363 35.105475) (xy 73.821217 35.105475)
    (xy 74.082984 35.105475) (xy 74.324824 35.005301) (xy 74.509921 34.820204) (xy 74.590579 34.625478) (xy 74.590579 35.39744)
    (xy 74.604076 35.467005) (xy 74.518503 35.467005) (xy 74.354005 35.631503) (xy 74.354005 36.395995) (xy 74.374005 36.395995)
    (xy 74.374005 36.604005) (xy 74.354005 36.604005) (xy 74.354005 36.624005) (xy 74.145995 36.624005) (xy 74.145995 36.604005)
    (xy 74.145995 36.395995) (xy 74.145995 35.631503) (xy 73.981497 35.467005) (xy 73.719117 35.467005) (xy 73.477276 35.567179)
    (xy 73.292179 35.752276) (xy 73.197855 35.979992) (xy 73.197855 34.940977) (xy 73.197855 34.101905) (xy 72.158123 34.101905)
    (xy 71.993625 34.266403) (xy 71.993625 34.578363) (xy 72.093799 34.820204) (xy 72.278896 35.005301) (xy 72.520736 35.105475)
    (xy 72.782503 35.105475) (xy 73.033357 35.105475) (xy 73.197855 34.940977) (xy 73.197855 35.979992) (xy 73.192005 35.994116)
    (xy 73.192005 36.231497) (xy 73.356503 36.395995) (xy 74.145995 36.395995) (xy 74.145995 36.604005) (xy 73.356503 36.604005)
    (xy 73.192005 36.768503) (xy 73.192005 37.005884) (xy 73.292179 37.247724) (xy 73.292992 37.248537) (xy 73.127276 37.317179)
    (xy 72.942179 37.502276) (xy 72.842005 37.744116) (xy 72.842005 38.005883) (xy 72.842005 38.231497) (xy 73.006503 38.395995)
    (xy 73.895995 38.395995) (xy 73.895995 38.375995) (xy 74.104005 38.375995) (xy 74.104005 38.395995) (xy 74.124005 38.395995)
    (xy 74.124005 38.604005) (xy 74.104005 38.604005) (xy 74.104005 39.618497) (xy 74.268503 39.782995) (xy 74.630883 39.782995)
    (xy 74.872724 39.682821) (xy 75.019193 39.536351) (xy 75.074828 39.816044) (xy 75.280759 40.124241) (xy 76.328259 41.171741)
    (xy 76.609282 41.359515) (xy 73.895995 41.359515) (xy 73.895995 39.618497) (xy 73.895995 38.604005) (xy 73.006503 38.604005)
    (xy 72.842005 38.768503) (xy 72.842005 38.994117) (xy 72.842005 39.255884) (xy 72.942179 39.497724) (xy 73.127276 39.682821)
    (xy 73.369117 39.782995) (xy 73.731497 39.782995) (xy 73.895995 39.618497) (xy 73.895995 41.359515) (xy 70.390717 41.359515)
    (xy 70.671741 41.171741) (xy 71.624241 40.219241) (xy 71.830172 39.911044) (xy 71.902485 39.5475) (xy 71.902485 39.332777)
    (xy 71.923324 39.301905) (xy 71.958801 39.125) (xy 71.958801 37.875) (xy 71.925511 37.703422) (xy 71.902865 37.668947)
    (xy 71.902865 36.690505) (xy 71.902865 36.6905) (xy 71.902866 36.6905) (xy 71.830523 36.326811) (xy 71.712365 36.149975)
    (xy 71.712365 36.149974) (xy 71.712365 35.666342) (xy 71.774464 35.574345) (xy 71.809941 35.39744) (xy 71.809941 34.49828)
    (xy 71.776651 34.326702) (xy 71.677591 34.175901) (xy 71.528045 34.074956) (xy 71.35114 34.039479) (xy 70.91197 34.039479)
    (xy 70.7009 33.997494) (xy 70.489829 34.039479) (xy 70.05066 34.039479) (xy 69.879082 34.072769) (xy 69.728281 34.171829)
    (xy 69.627336 34.321375) (xy 69.611375 34.400964) (xy 69.611375 34.266403) (xy 69.446877 34.101905) (xy 68.407145 34.101905)
    (xy 68.407145 34.940977) (xy 68.571643 35.105475) (xy 68.822497 35.105475) (xy 69.084264 35.105475) (xy 69.326104 35.005301)
    (xy 69.511201 34.820204) (xy 69.591859 34.625478) (xy 69.591859 35.39744) (xy 69.605356 35.467005) (xy 69.518503 35.467005)
    (xy 69.354005 35.631503) (xy 69.354005 36.395995) (xy 69.374005 36.395995) (xy 69.374005 36.604005) (xy 69.354005 36.604005)
    (xy 69.354005 36.624005) (xy 69.145995 36.624005) (xy 69.145995 36.604005) (xy 69.145995 36.395995) (xy 69.145995 35.631503)
    (xy 68.981497 35.467005) (xy 68.719117 35.467005) (xy 68.477276 35.567179) (xy 68.292179 35.752276) (xy 68.199135 35.976902)
    (xy 68.199135 34.940977) (xy 68.199135 34.101905) (xy 67.159403 34.101905) (xy 66.994905 34.266403) (xy 66.994905 34.578363)
    (xy 67.095079 34.820204) (xy 67.280176 35.005301) (xy 67.522016 35.105475) (xy 67.783783 35.105475) (xy 68.034637 35.105475)
    (xy 68.199135 34.940977) (xy 68.199135 35.976902) (xy 68.192005 35.994116) (xy 68.192005 36.231497) (xy 68.356503 36.395995)
    (xy 69.145995 36.395995) (xy 69.145995 36.604005) (xy 68.356503 36.604005) (xy 68.192005 36.768503) (xy 68.192005 37.005884)
    (xy 68.292179 37.247724) (xy 68.292992 37.248537) (xy 68.127276 37.317179) (xy 67.942179 37.502276) (xy 67.842005 37.744116)
    (xy 67.842005 38.005883) (xy 67.842005 38.231497) (xy 68.006503 38.395995) (xy 68.895995 38.395995) (xy 68.895995 38.375995)
    (xy 69.104005 38.375995) (xy 69.104005 38.395995) (xy 69.124005 38.395995) (xy 69.124005 38.604005) (xy 69.104005 38.604005)
    (xy 69.104005 38.624005) (xy 68.895995 38.624005) (xy 68.895995 38.604005) (xy 68.006503 38.604005) (xy 67.842005 38.768503)
    (xy 67.842005 38.994117) (xy 67.842005 39.255884) (xy 67.942179 39.497724) (xy 67.99447 39.550015) (xy 66.901984 39.550015)
    (xy 66.902485 39.5475) (xy 66.902485 39.332777) (xy 66.923324 39.301905) (xy 66.958801 39.125) (xy 66.958801 37.875)
    (xy 66.925511 37.703422) (xy 66.902865 37.668947) (xy 66.902865 36.690505) (xy 66.902865 36.6905) (xy 66.902866 36.6905)
    (xy 66.830523 36.326811) (xy 66.712365 36.149975) (xy 66.712365 36.149974) (xy 66.712365 35.664475) (xy 66.773204 35.574345)
    (xy 66.808681 35.39744) (xy 66.808681 34.49828) (xy 66.775391 34.326702) (xy 66.676331 34.175901) (xy 66.526785 34.074956)
    (xy 66.34988 34.039479) (xy 65.91071 34.039479) (xy 65.69964 33.997494) (xy 65.488569 34.039479) (xy 65.0494 34.039479)
    (xy 64.877822 34.072769) (xy 64.727021 34.171829) (xy 64.626076 34.321375) (xy 64.610115 34.400964) (xy 64.610115 34.266403)
    (xy 64.445617 34.101905) (xy 63.405885 34.101905) (xy 63.405885 34.940977) (xy 63.570383 35.105475) (xy 63.821237 35.105475)
    (xy 64.083004 35.105475) (xy 64.324844 35.005301) (xy 64.509941 34.820204) (xy 64.590599 34.625478) (xy 64.590599 35.39744)
    (xy 64.604096 35.467005) (xy 64.518503 35.467005) (xy 64.354005 35.631503) (xy 64.354005 36.395995) (xy 64.374005 36.395995)
    (xy 64.374005 36.604005) (xy 64.354005 36.604005) (xy 64.354005 36.624005) (xy 64.145995 36.624005) (xy 64.145995 36.604005)
    (xy 64.145995 36.395995) (xy 64.145995 35.631503) (xy 63.981497 35.467005) (xy 63.719117 35.467005) (xy 63.477276 35.567179)
    (xy 63.292179 35.752276) (xy 63.197875 35.979944) (xy 63.197875 34.940977) (xy 63.197875 34.101905) (xy 62.158143 34.101905)
    (xy 61.993645 34.266403) (xy 61.993645 34.578363) (xy 62.093819 34.820204) (xy 62.278916 35.005301) (xy 62.520756 35.105475)
    (xy 62.782523 35.105475) (xy 63.033377 35.105475) (xy 63.197875 34.940977) (xy 63.197875 35.979944) (xy 63.192005 35.994116)
    (xy 63.192005 36.231497) (xy 63.356503 36.395995) (xy 64.145995 36.395995) (xy 64.145995 36.604005) (xy 63.356503 36.604005)
    (xy 63.192005 36.768503) (xy 63.192005 37.005884) (xy 63.292179 37.247724) (xy 63.292992 37.248537) (xy 63.127276 37.317179)
    (xy 62.942179 37.502276) (xy 62.842005 37.744116) (xy 62.842005 38.005883) (xy 62.842005 38.231497) (xy 63.006503 38.395995)
    (xy 63.895995 38.395995) (xy 63.895995 38.375995) (xy 64.104005 38.375995) (xy 64.104005 38.395995) (xy 64.124005 38.395995)
    (xy 64.124005 38.604005) (xy 64.104005 38.604005) (xy 64.104005 38.624005) (xy 63.895995 38.624005) (xy 63.895995 38.604005)
    (xy 63.006503 38.604005) (xy 62.842005 38.768503) (xy 62.842005 38.994117) (xy 62.842005 39.255884) (xy 62.942179 39.497724)
    (xy 62.99447 39.550015) (xy 62.500001 39.550015) (xy 62.5 39.550015) (xy 62.499998 39.550015) (xy 62.499683 39.550015)
    (xy 62.393404 39.549922) (xy 61.958801 39.115319) (xy 61.958801 37.875) (xy 61.925511 37.703422) (xy 61.902865 37.668947)
    (xy 61.902865 36.690505) (xy 61.902865 36.6905) (xy 61.902866 36.6905) (xy 61.830523 36.326811) (xy 61.712365 36.149975)
    (xy 61.712365 36.149974) (xy 61.712365 35.666371) (xy 61.774484 35.574345) (xy 61.809961 35.39744) (xy 61.809961 34.49828)
    (xy 61.776671 34.326702) (xy 61.677611 34.175901) (xy 61.528065 34.074956) (xy 61.35116 34.039479) (xy 60.91199 34.039479)
    (xy 60.70092 33.997494) (xy 60.489849 34.039479) (xy 60.05068 34.039479) (xy 59.879102 34.072769) (xy 59.728301 34.171829)
    (xy 59.627356 34.321375) (xy 59.611395 34.400964) (xy 59.611395 34.266403) (xy 59.446897 34.101905) (xy 58.407165 34.101905)
    (xy 58.407165 34.940977) (xy 58.571663 35.105475) (xy 58.822517 35.105475) (xy 59.084284 35.105475) (xy 59.326124 35.005301)
    (xy 59.511221 34.820204) (xy 59.591879 34.625478) (xy 59.591879 35.39744) (xy 59.605376 35.467005) (xy 59.518503 35.467005)
    (xy 59.354005 35.631503) (xy 59.354005 36.395995) (xy 59.374005 36.395995) (xy 59.374005 36.604005) (xy 59.354005 36.604005)
    (xy 59.354005 36.624005) (xy 59.145995 36.624005) (xy 59.145995 36.604005) (xy 59.145995 36.395995) (xy 59.145995 35.631503)
    (xy 58.981497 35.467005) (xy 58.719117 35.467005) (xy 58.477276 35.567179) (xy 58.292179 35.752276) (xy 58.199155 35.976854)
    (xy 58.199155 34.940977) (xy 58.199155 34.101905) (xy 57.159423 34.101905) (xy 56.994925 34.266403) (xy 56.994925 34.578363)
    (xy 57.095099 34.820204) (xy 57.280196 35.005301) (xy 57.522036 35.105475) (xy 57.783803 35.105475) (xy 58.034657 35.105475)
    (xy 58.199155 34.940977) (xy 58.199155 35.976854) (xy 58.192005 35.994116) (xy 58.192005 36.231497) (xy 58.356503 36.395995)
    (xy 59.145995 36.395995) (xy 59.145995 36.604005) (xy 58.356503 36.604005) (xy 58.192005 36.768503) (xy 58.192005 37.005884)
    (xy 58.292179 37.247724) (xy 58.292992 37.248537) (xy 58.127276 37.317179) (xy 57.942179 37.502276) (xy 57.842005 37.744116)
    (xy 57.842005 38.005883) (xy 57.842005 38.231497) (xy 58.006503 38.395995) (xy 58.895995 38.395995) (xy 58.895995 38.375995)
    (xy 59.104005 38.375995) (xy 59.104005 38.395995) (xy 59.124005 38.395995) (xy 59.124005 38.604005) (xy 59.104005 38.604005)
    (xy 59.104005 38.624005) (xy 58.895995 38.624005) (xy 58.895995 38.604005) (xy 58.006503 38.604005) (xy 57.842005 38.768503)
    (xy 57.842005 38.994117) (xy 57.842005 39.255884) (xy 57.942179 39.497724) (xy 57.99447 39.550015) (xy 57.393497 39.550015)
    (xy 56.958801 39.115319) (xy 56.958801 37.875) (xy 56.925511 37.703422) (xy 56.902865 37.668947) (xy 56.902865 36.690505)
    (xy 56.902865 36.6905) (xy 56.902866 36.6905) (xy 56.830523 36.326811) (xy 56.712365 36.149975) (xy 56.712365 36.149974)
    (xy 56.712365 35.664505) (xy 56.773224 35.574345) (xy 56.808701 35.39744) (xy 56.808701 34.49828) (xy 56.775411 34.326702)
    (xy 56.676351 34.175901) (xy 56.526805 34.074956) (xy 56.3499 34.039479) (xy 55.91073 34.039479) (xy 55.69966 33.997494)
    (xy 55.488589 34.039479) (xy 55.04942 34.039479) (xy 54.877842 34.072769) (xy 54.727041 34.171829) (xy 54.626096 34.321375)
    (xy 54.610135 34.400964) (xy 54.610135 34.266403) (xy 54.445637 34.101905) (xy 53.405905 34.101905) (xy 53.405905 34.940977)
    (xy 53.570403 35.105475) (xy 53.821257 35.105475) (xy 54.083024 35.105475) (xy 54.324864 35.005301) (xy 54.509961 34.820204)
    (xy 54.590619 34.625478) (xy 54.590619 35.39744) (xy 54.604116 35.467005) (xy 54.518503 35.467005) (xy 54.354005 35.631503)
    (xy 54.354005 36.395995) (xy 54.374005 36.395995) (xy 54.374005 36.604005) (xy 54.354005 36.604005) (xy 54.354005 36.624005)
    (xy 54.145995 36.624005) (xy 54.145995 36.604005) (xy 54.145995 36.395995) (xy 54.145995 35.631503) (xy 53.981497 35.467005)
    (xy 53.719117 35.467005) (xy 53.477276 35.567179) (xy 53.292179 35.752276) (xy 53.197895 35.979896) (xy 53.197895 34.940977)
    (xy 53.197895 34.101905) (xy 52.158163 34.101905) (xy 51.993665 34.266403) (xy 51.993665 34.578363) (xy 52.093839 34.820204)
    (xy 52.278936 35.005301) (xy 52.520776 35.105475) (xy 52.782543 35.105475) (xy 53.033397 35.105475) (xy 53.197895 34.940977)
    (xy 53.197895 35.979896) (xy 53.192005 35.994116) (xy 53.192005 36.231497) (xy 53.356503 36.395995) (xy 54.145995 36.395995)
    (xy 54.145995 36.604005) (xy 53.356503 36.604005) (xy 53.192005 36.768503) (xy 53.192005 37.005884) (xy 53.292179 37.247724)
    (xy 53.292992 37.248537) (xy 53.127276 37.317179) (xy 52.942179 37.502276) (xy 52.842005 37.744116) (xy 52.842005 38.005883)
    (xy 52.842005 38.231497) (xy 53.006503 38.395995) (xy 53.895995 38.395995) (xy 53.895995 38.375995) (xy 54.104005 38.375995)
    (xy 54.104005 38.395995) (xy 54.124005 38.395995) (xy 54.124005 38.604005) (xy 54.104005 38.604005) (xy 54.104005 39.618497)
    (xy 54.268503 39.782995) (xy 54.630883 39.782995) (xy 54.872724 39.682821) (xy 55.019193 39.536351) (xy 55.074828 39.816044)
    (xy 55.280759 40.124241) (xy 56.328259 41.171741) (xy 56.609282 41.359515) (xy 53.895995 41.359515) (xy 53.895995 39.618497)
    (xy 53.895995 38.604005) (xy 53.006503 38.604005) (xy 52.842005 38.768503) (xy 52.842005 38.994117) (xy 52.842005 39.255884)
    (xy 52.942179 39.497724) (xy 53.127276 39.682821) (xy 53.369117 39.782995) (xy 53.731497 39.782995) (xy 53.895995 39.618497)
    (xy 53.895995 41.359515) (xy 50.390717 41.359515) (xy 50.671741 41.171741) (xy 51.624241 40.219241) (xy 51.830172 39.911044)
    (xy 51.902485 39.5475) (xy 51.902485 39.332777) (xy 51.923324 39.301905) (xy 51.958801 39.125) (xy 51.958801 37.875)
    (xy 51.925511 37.703422) (xy 51.902865 37.668947) (xy 51.902865 36.690505) (xy 51.902865 36.6905) (xy 51.902866 36.6905)
    (xy 51.830523 36.326811) (xy 51.712365 36.149975) (xy 51.712365 36.149974) (xy 51.712365 35.666401) (xy 51.774504 35.574345)
    (xy 51.809981 35.39744) (xy 51.809981 34.49828) (xy 51.776691 34.326702) (xy 51.677631 34.175901) (xy 51.528085 34.074956)
    (xy 51.35118 34.039479) (xy 50.91201 34.039479) (xy 50.70094 33.997494) (xy 50.489869 34.039479) (xy 50.0507 34.039479)
    (xy 49.879122 34.072769) (xy 49.728321 34.171829) (xy 49.627376 34.321375) (xy 49.611415 34.400964) (xy 49.611415 34.266403)
    (xy 49.446917 34.101905) (xy 48.407185 34.101905) (xy 48.407185 34.940977) (xy 48.571683 35.105475) (xy 48.822537 35.105475)
    (xy 49.084304 35.105475) (xy 49.326144 35.005301) (xy 49.511241 34.820204) (xy 49.591899 34.625478) (xy 49.591899 35.39744)
    (xy 49.605396 35.467005) (xy 49.518503 35.467005) (xy 49.354005 35.631503) (xy 49.354005 36.395995) (xy 49.374005 36.395995)
    (xy 49.374005 36.604005) (xy 49.354005 36.604005) (xy 49.354005 36.624005) (xy 49.145995 36.624005) (xy 49.145995 36.604005)
    (xy 49.145995 36.395995) (xy 49.145995 35.631503) (xy 48.981497 35.467005) (xy 48.719117 35.467005) (xy 48.477276 35.567179)
    (xy 48.292179 35.752276) (xy 48.199175 35.976806) (xy 48.199175 34.940977) (xy 48.199175 34.101905) (xy 47.159443 34.101905)
    (xy 46.994945 34.266403) (xy 46.994945 34.578363) (xy 47.095119 34.820204) (xy 47.280216 35.005301) (xy 47.522056 35.105475)
    (xy 47.783823 35.105475) (xy 48.034677 35.105475) (xy 48.199175 34.940977) (xy 48.199175 35.976806) (xy 48.192005 35.994116)
    (xy 48.192005 36.231497) (xy 48.356503 36.395995) (xy 49.145995 36.395995) (xy 49.145995 36.604005) (xy 48.356503 36.604005)
    (xy 48.192005 36.768503) (xy 48.192005 37.005884) (xy 48.292179 37.247724) (xy 48.292992 37.248537) (xy 48.127276 37.317179)
    (xy 47.942179 37.502276) (xy 47.842005 37.744116) (xy 47.842005 38.005883) (xy 47.842005 38.231497) (xy 48.006503 38.395995)
    (xy 48.895995 38.395995) (xy 48.895995 38.375995) (xy 49.104005 38.375995) (xy 49.104005 38.395995) (xy 49.124005 38.395995)
    (xy 49.124005 38.604005) (xy 49.104005 38.604005) (xy 49.104005 38.624005) (xy 48.895995 38.624005) (xy 48.895995 38.604005)
    (xy 48.006503 38.604005) (xy 47.842005 38.768503) (xy 47.842005 38.994117) (xy 47.842005 39.255884) (xy 47.942179 39.497724)
    (xy 47.99447 39.550015) (xy 46.901984 39.550015) (xy 46.902485 39.5475) (xy 46.902485 39.332777) (xy 46.923324 39.301905)
    (xy 46.958801 39.125) (xy 46.958801 37.875) (xy 46.925511 37.703422) (xy 46.902865 37.668947) (xy 46.902865 36.690505)
    (xy 46.902865 36.6905) (xy 46.902866 36.6905) (xy 46.830523 36.326811) (xy 46.712365 36.149975) (xy 46.712365 36.149974)
    (xy 46.712365 35.664534) (xy 46.773244 35.574345) (xy 46.808721 35.39744) (xy 46.808721 34.49828) (xy 46.775431 34.326702)
    (xy 46.676371 34.175901) (xy 46.526825 34.074956) (xy 46.34992 34.039479) (xy 45.91075 34.039479) (xy 45.69968 33.997494)
    (xy 45.488609 34.039479) (xy 45.04944 34.039479) (xy 44.877862 34.072769) (xy 44.727061 34.171829) (xy 44.626116 34.321375)
    (xy 44.610155 34.400964) (xy 44.610155 34.266403) (xy 44.445657 34.101905) (xy 43.405925 34.101905) (xy 43.405925 34.940977)
    (xy 43.570423 35.105475) (xy 43.821277 35.105475) (xy 44.083044 35.105475) (xy 44.324884 35.005301) (xy 44.509981 34.820204)
    (xy 44.590639 34.625478) (xy 44.590639 35.39744) (xy 44.604136 35.467005) (xy 44.518503 35.467005) (xy 44.354005 35.631503)
    (xy 44.354005 36.395995) (xy 44.374005 36.395995) (xy 44.374005 36.604005) (xy 44.354005 36.604005) (xy 44.354005 36.624005)
    (xy 44.145995 36.624005) (xy 44.145995 36.604005) (xy 44.145995 36.395995) (xy 44.145995 35.631503) (xy 43.981497 35.467005)
    (xy 43.719117 35.467005) (xy 43.477276 35.567179) (xy 43.292179 35.752276) (xy 43.197915 35.979848) (xy 43.197915 34.940977)
    (xy 43.197915 34.101905) (xy 42.158183 34.101905) (xy 41.993685 34.266403) (xy 41.993685 34.578363) (xy 42.093859 34.820204)
    (xy 42.278956 35.005301) (xy 42.520796 35.105475) (xy 42.782563 35.105475) (xy 43.033417 35.105475) (xy 43.197915 34.940977)
    (xy 43.197915 35.979848) (xy 43.192005 35.994116) (xy 43.192005 36.231497) (xy 43.356503 36.395995) (xy 44.145995 36.395995)
    (xy 44.145995 36.604005) (xy 43.356503 36.604005) (xy 43.192005 36.768503) (xy 43.192005 37.005884) (xy 43.292179 37.247724)
    (xy 43.292992 37.248537) (xy 43.127276 37.317179) (xy 42.942179 37.502276) (xy 42.842005 37.744116) (xy 42.842005 38.005883)
    (xy 42.842005 38.231497) (xy 43.006503 38.395995) (xy 43.895995 38.395995) (xy 43.895995 38.375995) (xy 44.104005 38.375995)
    (xy 44.104005 38.395995) (xy 44.124005 38.395995) (xy 44.124005 38.604005) (xy 44.104005 38.604005) (xy 44.104005 38.624005)
    (xy 43.895995 38.624005) (xy 43.895995 38.604005) (xy 43.006503 38.604005) (xy 42.842005 38.768503) (xy 42.842005 38.994117)
    (xy 42.842005 39.255884) (xy 42.942179 39.497724) (xy 42.99447 39.550015) (xy 42.500001 39.550015) (xy 42.5 39.550015)
    (xy 42.499998 39.550015) (xy 42.499683 39.550015) (xy 42.393404 39.549922) (xy 41.958801 39.115319) (xy 41.958801 37.875)
    (xy 41.925511 37.703422) (xy 41.902865 37.668947) (xy 41.902865 36.690505) (xy 41.902865 36.6905) (xy 41.902866 36.6905)
    (xy 41.830523 36.326811) (xy 41.712365 36.149975) (xy 41.712365 36.149974) (xy 41.712365 35.666431) (xy 41.774524 35.574345)
    (xy 41.810001 35.39744) (xy 41.810001 34.49828) (xy 41.776711 34.326702) (xy 41.677651 34.175901) (xy 41.528105 34.074956)
    (xy 41.3512 34.039479) (xy 40.91203 34.039479) (xy 40.70096 33.997494) (xy 40.489889 34.039479) (xy 40.05072 34.039479)
    (xy 39.879142 34.072769) (xy 39.728341 34.171829) (xy 39.627396 34.321375) (xy 39.611435 34.400964) (xy 39.611435 34.266403)
    (xy 39.446937 34.101905) (xy 38.407205 34.101905) (xy 38.407205 34.940977) (xy 38.571703 35.105475) (xy 38.822557 35.105475)
    (xy 39.084324 35.105475) (xy 39.326164 35.005301) (xy 39.511261 34.820204) (xy 39.591919 34.625478) (xy 39.591919 35.39744)
    (xy 39.605416 35.467005) (xy 39.518503 35.467005) (xy 39.354005 35.631503) (xy 39.354005 36.395995) (xy 39.374005 36.395995)
    (xy 39.374005 36.604005) (xy 39.354005 36.604005) (xy 39.354005 36.624005) (xy 39.145995 36.624005) (xy 39.145995 36.604005)
    (xy 39.145995 36.395995) (xy 39.145995 35.631503) (xy 38.981497 35.467005) (xy 38.719117 35.467005) (xy 38.477276 35.567179)
    (xy 38.292179 35.752276) (xy 38.199195 35.976757) (xy 38.199195 34.940977) (xy 38.199195 34.101905) (xy 37.159463 34.101905)
    (xy 36.994965 34.266403) (xy 36.994965 34.578363) (xy 37.095139 34.820204) (xy 37.280236 35.005301) (xy 37.522076 35.105475)
    (xy 37.783843 35.105475) (xy 38.034697 35.105475) (xy 38.199195 34.940977) (xy 38.199195 35.976757) (xy 38.192005 35.994116)
    (xy 38.192005 36.231497) (xy 38.356503 36.395995) (xy 39.145995 36.395995) (xy 39.145995 36.604005) (xy 38.356503 36.604005)
    (xy 38.192005 36.768503) (xy 38.192005 37.005884) (xy 38.292179 37.247724) (xy 38.292992 37.248537) (xy 38.127276 37.317179)
    (xy 37.942179 37.502276) (xy 37.842005 37.744116) (xy 37.842005 38.005883) (xy 37.842005 38.231497) (xy 38.006503 38.395995)
    (xy 38.895995 38.395995) (xy 38.895995 38.375995) (xy 39.104005 38.375995) (xy 39.104005 38.395995) (xy 39.124005 38.395995)
    (xy 39.124005 38.604005) (xy 39.104005 38.604005) (xy 39.104005 38.624005) (xy 38.895995 38.624005) (xy 38.895995 38.604005)
    (xy 38.006503 38.604005) (xy 37.842005 38.768503) (xy 37.842005 38.994117) (xy 37.842005 39.255884) (xy 37.942179 39.497724)
    (xy 37.99447 39.550015) (xy 37.393497 39.550015) (xy 36.958801 39.115319) (xy 36.958801 37.875) (xy 36.925511 37.703422)
    (xy 36.902865 37.668947) (xy 36.902865 36.690505) (xy 36.902865 36.6905) (xy 36.902866 36.6905) (xy 36.830523 36.326811)
    (xy 36.712365 36.149975) (xy 36.712365 36.149974) (xy 36.712365 35.664564) (xy 36.773264 35.574345) (xy 36.808741 35.39744)
    (xy 36.808741 34.49828) (xy 36.775451 34.326702) (xy 36.676391 34.175901) (xy 36.526845 34.074956) (xy 36.34994 34.039479)
    (xy 35.91077 34.039479) (xy 35.6997 33.997494) (xy 35.488629 34.039479) (xy 35.04946 34.039479) (xy 34.877882 34.072769)
    (xy 34.727081 34.171829) (xy 34.626136 34.321375) (xy 34.610175 34.400964) (xy 34.610175 34.266403) (xy 34.445677 34.101905)
    (xy 33.405945 34.101905) (xy 33.405945 34.940977) (xy 33.570443 35.105475) (xy 33.821297 35.105475) (xy 34.083064 35.105475)
    (xy 34.324904 35.005301) (xy 34.510001 34.820204) (xy 34.590659 34.625478) (xy 34.590659 35.39744) (xy 34.604156 35.467005)
    (xy 34.518503 35.467005) (xy 34.354005 35.631503) (xy 34.354005 36.395995) (xy 34.374005 36.395995) (xy 34.374005 36.604005)
    (xy 34.354005 36.604005) (xy 34.354005 36.624005) (xy 34.145995 36.624005) (xy 34.145995 36.604005) (xy 34.145995 36.395995)
    (xy 34.145995 35.631503) (xy 33.981497 35.467005) (xy 33.719117 35.467005) (xy 33.477276 35.567179) (xy 33.292179 35.752276)
    (xy 33.197935 35.979799) (xy 33.197935 34.940977) (xy 33.197935 34.101905) (xy 33.197935 33.893895) (xy 33.197935 33.054823)
    (xy 33.033437 32.890325) (xy 32.782583 32.890325) (xy 32.520816 32.890325) (xy 32.278976 32.990499) (xy 32.093879 33.175596)
    (xy 31.993705 33.417437) (xy 31.993705 33.729397) (xy 32.158203 33.893895) (xy 33.197935 33.893895) (xy 33.197935 34.101905)
    (xy 32.158203 34.101905) (xy 31.993705 34.266403) (xy 31.993705 34.578363) (xy 32.093879 34.820204) (xy 32.278976 35.005301)
    (xy 32.520816 35.105475) (xy 32.782583 35.105475) (xy 33.033437 35.105475) (xy 33.197935 34.940977) (xy 33.197935 35.979799)
    (xy 33.192005 35.994116) (xy 33.192005 36.231497) (xy 33.356503 36.395995) (xy 34.145995 36.395995) (xy 34.145995 36.604005)
    (xy 33.356503 36.604005) (xy 33.192005 36.768503) (xy 33.192005 37.005884) (xy 33.292179 37.247724) (xy 33.292992 37.248537)
    (xy 33.127276 37.317179) (xy 32.942179 37.502276) (xy 32.842005 37.744116) (xy 32.842005 38.005883) (xy 32.842005 38.231497)
    (xy 33.006503 38.395995) (xy 33.895995 38.395995) (xy 33.895995 38.375995) (xy 34.104005 38.375995) (xy 34.104005 38.395995)
    (xy 34.124005 38.395995) (xy 34.124005 38.604005) (xy 34.104005 38.604005) (xy 34.104005 39.618497) (xy 34.268503 39.782995)
    (xy 34.630883 39.782995) (xy 34.872724 39.682821) (xy 35.019193 39.536351) (xy 35.074828 39.816044) (xy 35.280759 40.124241)
    (xy 36.328259 41.171741) (xy 36.609282 41.359515) (xy 33.895995 41.359515) (xy 33.895995 39.618497) (xy 33.895995 38.604005)
    (xy 33.006503 38.604005) (xy 32.842005 38.768503) (xy 32.842005 38.994117) (xy 32.842005 39.255884) (xy 32.942179 39.497724)
    (xy 33.127276 39.682821) (xy 33.369117 39.782995) (xy 33.731497 39.782995) (xy 33.895995 39.618497) (xy 33.895995 41.359515)
    (xy 30.390717 41.359515) (xy 30.671741 41.171741) (xy 31.624241 40.219241) (xy 31.830172 39.911044) (xy 31.902485 39.5475)
    (xy 31.902485 39.332777) (xy 31.923324 39.301905) (xy 31.958801 39.125) (xy 31.958801 37.875) (xy 31.925511 37.703422)
    (xy 31.902865 37.668947) (xy 31.902865 36.690505) (xy 31.902865 36.6905) (xy 31.902866 36.6905) (xy 31.830523 36.326811)
    (xy 31.712365 36.149975) (xy 31.712365 36.149974) (xy 31.712365 35.66646) (xy 31.774544 35.574345) (xy 31.810021 35.39744)
    (xy 31.810021 34.49828) (xy 31.776731 34.326702) (xy 31.677671 34.175901) (xy 31.528125 34.074956) (xy 31.35122 34.039479)
    (xy 30.91205 34.039479) (xy 30.70098 33.997494) (xy 30.489909 34.039479) (xy 30.05074 34.039479) (xy 29.879162 34.072769)
    (xy 29.728361 34.171829) (xy 29.627416 34.321375) (xy 29.611455 34.400964) (xy 29.611455 34.266403) (xy 29.446957 34.101905)
    (xy 28.407225 34.101905) (xy 28.407225 34.940977) (xy 28.571723 35.105475) (xy 28.822577 35.105475) (xy 29.084344 35.105475)
    (xy 29.326184 35.005301) (xy 29.511281 34.820204) (xy 29.591939 34.625478) (xy 29.591939 35.39744) (xy 29.605436 35.467005)
    (xy 29.518503 35.467005) (xy 29.354005 35.631503) (xy 29.354005 36.395995) (xy 29.374005 36.395995) (xy 29.374005 36.604005)
    (xy 29.354005 36.604005) (xy 29.354005 36.624005) (xy 29.145995 36.624005) (xy 29.145995 36.604005) (xy 29.145995 36.395995)
    (xy 29.145995 35.631503) (xy 28.981497 35.467005) (xy 28.719117 35.467005) (xy 28.477276 35.567179) (xy 28.292179 35.752276)
    (xy 28.199215 35.976709) (xy 28.199215 34.940977) (xy 28.199215 34.101905) (xy 27.159483 34.101905) (xy 26.994985 34.266403)
    (xy 26.994985 34.578363) (xy 27.095159 34.820204) (xy 27.280256 35.005301) (xy 27.522096 35.105475) (xy 27.783863 35.105475)
    (xy 28.034717 35.105475) (xy 28.199215 34.940977) (xy 28.199215 35.976709) (xy 28.192005 35.994116) (xy 28.192005 36.231497)
    (xy 28.356503 36.395995) (xy 29.145995 36.395995) (xy 29.145995 36.604005) (xy 28.356503 36.604005) (xy 28.192005 36.768503)
    (xy 28.192005 37.005884) (xy 28.292179 37.247724) (xy 28.292992 37.248537) (xy 28.127276 37.317179) (xy 27.942179 37.502276)
    (xy 27.842005 37.744116) (xy 27.842005 38.005883) (xy 27.842005 38.231497) (xy 28.006503 38.395995) (xy 28.895995 38.395995)
    (xy 28.895995 38.375995) (xy 29.104005 38.375995) (xy 29.104005 38.395995) (xy 29.124005 38.395995) (xy 29.124005 38.604005)
    (xy 29.104005 38.604005) (xy 29.104005 38.624005) (xy 28.895995 38.624005) (xy 28.895995 38.604005) (xy 28.006503 38.604005)
    (xy 27.842005 38.768503) (xy 27.842005 38.994117) (xy 27.842005 39.255884) (xy 27.942179 39.497724) (xy 27.99447 39.550015)
    (xy 26.901984 39.550015) (xy 26.902485 39.5475) (xy 26.902485 39.332777) (xy 26.923324 39.301905) (xy 26.958801 39.125)
    (xy 26.958801 37.875) (xy 26.925511 37.703422) (xy 26.902865 37.668947) (xy 26.902865 36.690505) (xy 26.902865 36.6905)
    (xy 26.902866 36.6905) (xy 26.830523 36.326811) (xy 26.712365 36.149975) (xy 26.712365 36.149974) (xy 26.712365 35.664594)
    (xy 26.773284 35.574345) (xy 26.808761 35.39744) (xy 26.808761 34.49828) (xy 26.775471 34.326702) (xy 26.676411 34.175901)
    (xy 26.526865 34.074956) (xy 26.34996 34.039479) (xy 25.91079 34.039479) (xy 25.69972 33.997494) (xy 25.488649 34.039479)
    (xy 25.04948 34.039479) (xy 24.877902 34.072769) (xy 24.727101 34.171829) (xy 24.626156 34.321375) (xy 24.610195 34.400964)
    (xy 24.610195 34.266403) (xy 24.445697 34.101905) (xy 23.405965 34.101905) (xy 23.405965 34.940977) (xy 23.570463 35.105475)
    (xy 23.821317 35.105475) (xy 24.083084 35.105475) (xy 24.324924 35.005301) (xy 24.510021 34.820204) (xy 24.590679 34.625478)
    (xy 24.590679 35.39744) (xy 24.604176 35.467005) (xy 24.518503 35.467005) (xy 24.354005 35.631503) (xy 24.354005 36.395995)
    (xy 24.374005 36.395995) (xy 24.374005 36.604005) (xy 24.354005 36.604005) (xy 24.354005 36.624005) (xy 24.145995 36.624005)
    (xy 24.145995 36.604005) (xy 24.145995 36.395995) (xy 24.145995 35.631503) (xy 23.981497 35.467005) (xy 23.719117 35.467005)
    (xy 23.477276 35.567179) (xy 23.292179 35.752276) (xy 23.197955 35.979751) (xy 23.197955 34.940977) (xy 23.197955 34.101905)
    (xy 22.158223 34.101905) (xy 21.993725 34.266403) (xy 21.993725 34.578363) (xy 22.093899 34.820204) (xy 22.278996 35.005301)
    (xy 22.520836 35.105475) (xy 22.782603 35.105475) (xy 23.033457 35.105475) (xy 23.197955 34.940977) (xy 23.197955 35.979751)
    (xy 23.192005 35.994116) (xy 23.192005 36.231497) (xy 23.356503 36.395995) (xy 24.145995 36.395995) (xy 24.145995 36.604005)
    (xy 23.356503 36.604005) (xy 23.192005 36.768503) (xy 23.192005 37.005884) (xy 23.292179 37.247724) (xy 23.292992 37.248537)
    (xy 23.127276 37.317179) (xy 22.942179 37.502276) (xy 22.842005 37.744116) (xy 22.842005 38.005883) (xy 22.842005 38.231497)
    (xy 23.006503 38.395995) (xy 23.895995 38.395995) (xy 23.895995 38.375995) (xy 24.104005 38.375995) (xy 24.104005 38.395995)
    (xy 24.124005 38.395995) (xy 24.124005 38.604005) (xy 24.104005 38.604005) (xy 24.104005 38.624005) (xy 23.895995 38.624005)
    (xy 23.895995 38.604005) (xy 23.006503 38.604005) (xy 22.842005 38.768503) (xy 22.842005 38.994117) (xy 22.842005 39.255884)
    (xy 22.942179 39.497724) (xy 22.99447 39.550015) (xy 22.500001 39.550015) (xy 22.5 39.550015) (xy 22.499998 39.550015)
    (xy 22.499683 39.550015) (xy 22.393404 39.549922) (xy 21.958801 39.115319) (xy 21.958801 37.875) (xy 21.925511 37.703422)
    (xy 21.902865 37.668947) (xy 21.902865 36.690505) (xy 21.902865 36.6905) (xy 21.902866 36.6905) (xy 21.830523 36.326811)
    (xy 21.712365 36.149975) (xy 21.712365 36.149974) (xy 21.712365 35.66649) (xy 21.774564 35.574345) (xy 21.810041 35.39744)
    (xy 21.810041 34.49828) (xy 21.776751 34.326702) (xy 21.677691 34.175901) (xy 21.528145 34.074956) (xy 21.35124 34.039479)
    (xy 20.91207 34.039479) (xy 20.701 33.997494) (xy 20.489929 34.039479) (xy 20.05076 34.039479) (xy 19.879182 34.072769)
    (xy 19.728381 34.171829) (xy 19.627436 34.321375) (xy 19.611475 34.400964) (xy 19.611475 34.266403) (xy 19.446977 34.101905)
    (xy 18.407245 34.101905) (xy 18.407245 34.940977) (xy 18.571743 35.105475) (xy 18.822597 35.105475) (xy 19.084364 35.105475)
    (xy 19.326204 35.005301) (xy 19.511301 34.820204) (xy 19.591959 34.625478) (xy 19.591959 35.39744) (xy 19.605456 35.467005)
    (xy 19.518503 35.467005) (xy 19.354005 35.631503) (xy 19.354005 36.395995) (xy 19.374005 36.395995) (xy 19.374005 36.604005)
    (xy 19.354005 36.604005) (xy 19.354005 36.624005) (xy 19.145995 36.624005) (xy 19.145995 36.604005) (xy 19.145995 36.395995)
    (xy 19.145995 35.631503) (xy 18.981497 35.467005) (xy 18.719117 35.467005) (xy 18.477276 35.567179) (xy 18.292179 35.752276)
    (xy 18.199235 35.976661) (xy 18.199235 34.940977) (xy 18.199235 34.101905) (xy 17.159503 34.101905) (xy 16.995005 34.266403)
    (xy 16.995005 34.578363) (xy 17.095179 34.820204) (xy 17.280276 35.005301) (xy 17.522116 35.105475) (xy 17.783883 35.105475)
    (xy 18.034737 35.105475) (xy 18.199235 34.940977) (xy 18.199235 35.976661) (xy 18.192005 35.994116) (xy 18.192005 36.231497)
    (xy 18.356503 36.395995) (xy 19.145995 36.395995) (xy 19.145995 36.604005) (xy 18.356503 36.604005) (xy 18.192005 36.768503)
    (xy 18.192005 37.005884) (xy 18.292179 37.247724) (xy 18.292992 37.248537) (xy 18.127276 37.317179) (xy 17.942179 37.502276)
    (xy 17.842005 37.744116) (xy 17.842005 38.005883) (xy 17.842005 38.231497) (xy 18.006503 38.395995) (xy 18.895995 38.395995)
    (xy 18.895995 38.375995) (xy 19.104005 38.375995) (xy 19.104005 38.395995) (xy 19.124005 38.395995) (xy 19.124005 38.604005)
    (xy 19.104005 38.604005) (xy 19.104005 38.624005) (xy 18.895995 38.624005) (xy 18.895995 38.604005) (xy 18.006503 38.604005)
    (xy 17.842005 38.768503) (xy 17.842005 38.994117) (xy 17.842005 39.255884) (xy 17.942179 39.497724) (xy 17.99447 39.550015)
    (xy 17.393497 39.550015) (xy 16.958801 39.115319) (xy 16.958801 37.875) (xy 16.925511 37.703422) (xy 16.902865 37.668947)
    (xy 16.902865 36.690505) (xy 16.902865 36.6905) (xy 16.902866 36.6905) (xy 16.830523 36.326811) (xy 16.712365 36.149975)
    (xy 16.712365 36.149974) (xy 16.712365 35.664623) (xy 16.773304 35.574345) (xy 16.808781 35.39744) (xy 16.808781 34.49828)
    (xy 16.775491 34.326702) (xy 16.676431 34.175901) (xy 16.526885 34.074956) (xy 16.34998 34.039479) (xy 15.91081 34.039479)
    (xy 15.69974 33.997494) (xy 15.488669 34.039479) (xy 15.0495 34.039479) (xy 14.877922 34.072769) (xy 14.727121 34.171829)
    (xy 14.626176 34.321375) (xy 14.610215 34.400964) (xy 14.610215 34.266403) (xy 14.445717 34.101905) (xy 13.405985 34.101905)
    (xy 13.405985 34.940977) (xy 13.570483 35.105475) (xy 13.821337 35.105475) (xy 14.083104 35.105475) (xy 14.324944 35.005301)
    (xy 14.510041 34.820204) (xy 14.590699 34.625478) (xy 14.590699 35.39744) (xy 14.604196 35.467005) (xy 14.518503 35.467005)
    (xy 14.354005 35.631503) (xy 14.354005 36.395995) (xy 14.374005 36.395995) (xy 14.374005 36.604005) (xy 14.354005 36.604005)
    (xy 14.354005 36.624005) (xy 14.145995 36.624005) (xy 14.145995 36.604005) (xy 14.145995 36.395995) (xy 14.145995 35.631503)
    (xy 13.981497 35.467005) (xy 13.719117 35.467005) (xy 13.477276 35.567179) (xy 13.292179 35.752276) (xy 13.192005 35.994116)
    (xy 13.192005 36.231497) (xy 13.356503 36.395995) (xy 14.145995 36.395995) (xy 14.145995 36.604005) (xy 13.356503 36.604005)
    (xy 13.192005 36.768503) (xy 13.192005 37.005884) (xy 13.292179 37.247724) (xy 13.292992 37.248537) (xy 13.127276 37.317179)
    (xy 12.942179 37.502276) (xy 12.842005 37.744116) (xy 12.842005 38.005883) (xy 12.842005 38.231497) (xy 13.006503 38.395995)
    (xy 13.895995 38.395995) (xy 13.895995 38.375995) (xy 14.104005 38.375995) (xy 14.104005 38.395995) (xy 14.124005 38.395995)
    (xy 14.124005 38.604005) (xy 14.104005 38.604005) (xy 14.104005 39.618497) (xy 14.268503 39.782995) (xy 14.630883 39.782995)
    (xy 14.872724 39.682821) (xy 15.019193 39.536351) (xy 15.074828 39.816044) (xy 15.280759 40.124241) (xy 16.328259 41.171741)
    (xy 16.609282 41.359515) (xy 13.895995 41.359515) (xy 13.895995 39.618497) (xy 13.895995 38.604005) (xy 13.006503 38.604005)
    (xy 12.842005 38.768503) (xy 12.842005 38.994117) (xy 12.842005 39.255884) (xy 12.942179 39.497724) (xy 13.127276 39.682821)
    (xy 13.369117 39.782995) (xy 13.731497 39.782995) (xy 13.895995 39.618497) (xy 13.895995 41.359515) (xy 12.640485 41.359515)
    (xy 12.640485 35.105475) (xy 12.782623 35.105475) (xy 13.033477 35.105475) (xy 13.197975 34.940977) (xy 13.197975 34.101905)
    (xy 13.177975 34.101905) (xy 13.177975 33.893895) (xy 13.197975 33.893895) (xy 13.197975 33.054823) (xy 13.033477 32.890325)
    (xy 12.782623 32.890325) (xy 12.640485 32.890325) (xy 12.640485 12.639445) (xy 19.461337 12.639445) (xy 19.225391 12.875391)
    (xy 19.084492 13.086261) (xy 19.035015 13.335) (xy 19.035015 18.415) (xy 19.084492 18.663739) (xy 19.225391 18.874609)
    (xy 20.429348 20.078565) (xy 20.429351 20.078569) (xy 20.429352 20.078569) (xy 20.534786 20.149018) (xy 20.640221 20.219468)
    (xy 20.640222 20.219468) (xy 20.670718 20.225534) (xy 20.670719 20.225534) (xy 20.833075 20.468518) (xy 21.222379 20.728642)
    (xy 21.681593 20.819985) (xy 22.238407 20.819985) (xy 22.666387 20.734854) (xy 22.407577 20.993664) (xy 22.238407 20.960015)
    (xy 21.681593 20.960015) (xy 21.222379 21.051358) (xy 20.833075 21.311482) (xy 20.572951 21.700786) (xy 20.481608 22.16)
    (xy 20.572951 22.619214) (xy 20.833075 23.008518) (xy 21.222379 23.268642) (xy 21.681593 23.359985) (xy 22.238407 23.359985)
    (xy 22.697621 23.268642) (xy 23.086925 23.008518) (xy 23.347049 22.619214) (xy 23.438392 22.16) (xy 23.378877 21.8608)
    (xy 24.270609 20.969069) (xy 24.411507 20.758199) (xy 24.411508 20.758198) (xy 24.460985 20.50946) (xy 24.460985 19.112)
    (xy 24.411508 18.863262) (xy 24.411508 18.863261) (xy 24.270609 18.652391) (xy 23.573609 17.955391) (xy 23.362739 17.814492)
    (xy 23.186533 17.779442) (xy 23.220275 17.728945) (xy 29.215776 17.728945) (xy 29.137005 17.919116) (xy 29.137005 18.081497)
    (xy 29.301503 18.245995) (xy 30.690995 18.245995) (xy 30.690995 18.225995) (xy 30.899005 18.225995) (xy 30.899005 18.245995)
    (xy 32.288497 18.245995) (xy 32.452995 18.081497) (xy 32.452995 17.919116) (xy 32.374223 17.728945) (xy 32.45104 17.728945)
    (xy 32.699778 17.679468) (xy 32.699779 17.679468) (xy 32.910649 17.538569) (xy 33.479609 16.969609) (xy 33.620508 16.758739)
    (xy 33.620508 16.758738) (xy 33.669985 16.51) (xy 33.669985 14.239233) (xy 33.924233 13.984985) (xy 35.612987 13.984985)
    (xy 35.474838 14.122894) (xy 35.345163 14.435186) (xy 35.345111 14.494095) (xy 35.094814 14.390163) (xy 34.756669 14.389868)
    (xy 34.444151 14.518998) (xy 34.204838 14.757894) (xy 34.075163 15.070186) (xy 34.074868 15.408331) (xy 34.203998 15.720849)
    (xy 34.442894 15.960162) (xy 34.755186 16.089837) (xy 34.855706 16.089924) (xy 37.574351 18.808569) (xy 37.61393 18.835015)
    (xy 34.925 18.835015) (xy 34.599725 18.899716) (xy 34.32397 19.08397) (xy 32.723181 20.684758) (xy 32.48258 20.784173)
    (xy 32.253801 21.012552) (xy 32.253801 20.59) (xy 32.220511 20.418422) (xy 32.121451 20.267621) (xy 32.103548 20.255536)
    (xy 32.117379 20.246451) (xy 32.218324 20.096905) (xy 32.253801 19.92) (xy 32.253801 19.32) (xy 32.221585 19.153959)
    (xy 32.352821 19.022724) (xy 32.452995 18.780884) (xy 32.452995 18.618503) (xy 32.288497 18.454005) (xy 30.899005 18.454005)
    (xy 30.899005 18.474005) (xy 30.690995 18.474005) (xy 30.690995 18.454005) (xy 29.301503 18.454005) (xy 29.137005 18.618503)
    (xy 29.137005 18.780884) (xy 29.237179 19.022724) (xy 29.353443 19.138988) (xy 29.322322 19.159783) (xy 24.877323 23.604783)
    (xy 24.736556 23.815455) (xy 24.687125 24.06396) (xy 24.687125 28.87498) (xy 22.52752 31.034585) (xy 18.9865 31.034585)
    (xy 18.737995 31.084016) (xy 18.527323 31.224783) (xy 17.353541 32.398565) (xy 16.756955 32.398565) (xy 16.676431 32.275981)
    (xy 16.526885 32.175036) (xy 16.34998 32.139559) (xy 15.0495 32.139559) (xy 14.877922 32.172849) (xy 14.727121 32.271909)
    (xy 14.626176 32.421455) (xy 14.590699 32.59836) (xy 14.590699 33.370321) (xy 14.510041 33.175596) (xy 14.324944 32.990499)
    (xy 14.083104 32.890325) (xy 13.821337 32.890325) (xy 13.570483 32.890325) (xy 13.405985 33.054823) (xy 13.405985 33.893895)
    (xy 14.445717 33.893895) (xy 14.610215 33.729397) (xy 14.610215 33.598106) (xy 14.623989 33.669098) (xy 14.723049 33.819899)
    (xy 14.872595 33.920844) (xy 15.0495 33.956321) (xy 16.34998 33.956321) (xy 16.521558 33.923031) (xy 16.672359 33.823971)
    (xy 16.757853 33.697315) (xy 16.995005 33.697315) (xy 16.995005 33.729397) (xy 17.159503 33.893895) (xy 18.199235 33.893895)
    (xy 18.199235 33.873895) (xy 18.407245 33.873895) (xy 18.407245 33.893895) (xy 19.446977 33.893895) (xy 19.611475 33.729397)
    (xy 19.611475 33.598106) (xy 19.625249 33.669098) (xy 19.724309 33.819899) (xy 19.873855 33.920844) (xy 20.05076 33.956321)
    (xy 21.35124 33.956321) (xy 21.522818 33.923031) (xy 21.673619 33.823971) (xy 21.759113 33.697315) (xy 21.993725 33.697315)
    (xy 21.993725 33.729397) (xy 22.158223 33.893895) (xy 23.197955 33.893895) (xy 23.197955 33.873895) (xy 23.405965 33.873895)
    (xy 23.405965 33.893895) (xy 24.445697 33.893895) (xy 24.610195 33.729397) (xy 24.610195 33.598106) (xy 24.623969 33.669098)
    (xy 24.723029 33.819899) (xy 24.872575 33.920844) (xy 25.04948 33.956321) (xy 26.34996 33.956321) (xy 26.521538 33.923031)
    (xy 26.672339 33.823971) (xy 26.773284 33.674425) (xy 26.808761 33.49752) (xy 26.808761 32.857253) (xy 27.065677 32.600337)
    (xy 27.065678 32.600337) (xy 27.13531 32.496124) (xy 27.529511 32.890325) (xy 27.522096 32.890325) (xy 27.280256 32.990499)
    (xy 27.095159 33.175596) (xy 26.994985 33.417437) (xy 26.994985 33.729397) (xy 27.159483 33.893895) (xy 28.199215 33.893895)
    (xy 28.199215 33.873895) (xy 28.407225 33.873895) (xy 28.407225 33.893895) (xy 29.446957 33.893895) (xy 29.611455 33.729397)
    (xy 29.611455 33.697315) (xy 29.643764 33.697315) (xy 29.724289 33.819899) (xy 29.873835 33.920844) (xy 30.05074 33.956321)
    (xy 31.35122 33.956321) (xy 31.522798 33.923031) (xy 31.673599 33.823971) (xy 31.774544 33.674425) (xy 31.810021 33.49752)
    (xy 31.810021 32.636591) (xy 31.836 32.641801) (xy 32.836 32.641801) (xy 33.007578 32.608511) (xy 33.158379 32.509451)
    (xy 33.220742 32.417061) (xy 33.278179 32.555724) (xy 33.463276 32.740821) (xy 33.705117 32.840995) (xy 34.067497 32.840995)
    (xy 34.231995 32.676497) (xy 34.231995 31.662005) (xy 34.211995 31.662005) (xy 34.211995 31.453995) (xy 34.231995 31.453995)
    (xy 34.231995 31.433995) (xy 34.440005 31.433995) (xy 34.440005 31.453995) (xy 34.460005 31.453995) (xy 34.460005 31.662005)
    (xy 34.440005 31.662005) (xy 34.440005 32.676497) (xy 34.590659 32.827151) (xy 34.590659 33.370321) (xy 34.510001 33.175596)
    (xy 34.324904 32.990499) (xy 34.083064 32.890325) (xy 33.821297 32.890325) (xy 33.570443 32.890325) (xy 33.405945 33.054823)
    (xy 33.405945 33.893895) (xy 34.445677 33.893895) (xy 34.610175 33.729397) (xy 34.610175 33.598106) (xy 34.623949 33.669098)
    (xy 34.723009 33.819899) (xy 34.872555 33.920844) (xy 35.04946 33.956321) (xy 36.34994 33.956321) (xy 36.521518 33.923031)
    (xy 36.672319 33.823971) (xy 36.773264 33.674425) (xy 36.808741 33.49752) (xy 36.808741 32.59836) (xy 36.775451 32.426782)
    (xy 36.676391 32.275981) (xy 36.526845 32.175036) (xy 36.34994 32.139559) (xy 36.349685 32.139559) (xy 36.349685 31.550499)
    (xy 37.68951 32.890325) (xy 37.522076 32.890325) (xy 37.280236 32.990499) (xy 37.095139 33.175596) (xy 36.994965 33.417437)
    (xy 36.994965 33.729397) (xy 37.159463 33.893895) (xy 38.199195 33.893895) (xy 38.199195 33.873895) (xy 38.407205 33.873895)
    (xy 38.407205 33.893895) (xy 39.446937 33.893895) (xy 39.611435 33.729397) (xy 39.611435 33.697315) (xy 39.643744 33.697315)
    (xy 39.724269 33.819899) (xy 39.873815 33.920844) (xy 40.05072 33.956321) (xy 41.3512 33.956321) (xy 41.522778 33.923031)
    (xy 41.673579 33.823971) (xy 41.774524 33.674425) (xy 41.810001 33.49752) (xy 41.810001 32.59836) (xy 41.776711 32.426782)
    (xy 41.715326 32.333335) (xy 42.212521 32.333335) (xy 42.769511 32.890325) (xy 42.520796 32.890325) (xy 42.278956 32.990499)
    (xy 42.093859 33.175596) (xy 41.993685 33.417437) (xy 41.993685 33.729397) (xy 42.158183 33.893895) (xy 43.197915 33.893895)
    (xy 43.197915 33.873895) (xy 43.405925 33.873895) (xy 43.405925 33.893895) (xy 44.445657 33.893895) (xy 44.610155 33.729397)
    (xy 44.610155 33.697315) (xy 44.642464 33.697315) (xy 44.722989 33.819899) (xy 44.872535 33.920844) (xy 45.04944 33.956321)
    (xy 46.34992 33.956321) (xy 46.521498 33.923031) (xy 46.672299 33.823971) (xy 46.773244 33.674425) (xy 46.808721 33.49752)
    (xy 46.808721 32.59836) (xy 46.781319 32.457133) (xy 47.304589 32.980403) (xy 47.280216 32.990499) (xy 47.095119 33.175596)
    (xy 46.994945 33.417437) (xy 46.994945 33.729397) (xy 47.159443 33.893895) (xy 48.199175 33.893895) (xy 48.199175 33.873895)
    (xy 48.407185 33.873895) (xy 48.407185 33.893895) (xy 49.446917 33.893895) (xy 49.611415 33.729397) (xy 49.611415 33.697315)
    (xy 49.643724 33.697315) (xy 49.724249 33.819899) (xy 49.873795 33.920844) (xy 50.0507 33.956321) (xy 51.35118 33.956321)
    (xy 51.522758 33.923031) (xy 51.673559 33.823971) (xy 51.774504 33.674425) (xy 51.809981 33.49752) (xy 51.809981 32.59836)
    (xy 51.776691 32.426782) (xy 51.715306 32.333335) (xy 51.73752 32.333335) (xy 52.360782 32.956596) (xy 52.278936 32.990499)
    (xy 52.093839 33.175596) (xy 51.993665 33.417437) (xy 51.993665 33.729397) (xy 52.158163 33.893895) (xy 53.197895 33.893895)
    (xy 53.197895 33.873895) (xy 53.405905 33.873895) (xy 53.405905 33.893895) (xy 54.445637 33.893895) (xy 54.610135 33.729397)
    (xy 54.610135 33.603335) (xy 54.611149 33.603335) (xy 54.623909 33.669098) (xy 54.722969 33.819899) (xy 54.872515 33.920844)
    (xy 55.04942 33.956321) (xy 56.3499 33.956321) (xy 56.521478 33.923031) (xy 56.672279 33.823971) (xy 56.773224 33.674425)
    (xy 56.808701 33.49752) (xy 56.808701 32.59836) (xy 56.775411 32.426782) (xy 56.714026 32.333335) (xy 56.817521 32.333335)
    (xy 57.41772 32.933534) (xy 57.280196 32.990499) (xy 57.095099 33.175596) (xy 56.994925 33.417437) (xy 56.994925 33.729397)
    (xy 57.159423 33.893895) (xy 58.199155 33.893895) (xy 58.199155 33.873895) (xy 58.407165 33.873895) (xy 58.407165 33.893895)
    (xy 59.446897 33.893895) (xy 59.611395 33.729397) (xy 59.611395 33.697315) (xy 59.643704 33.697315) (xy 59.724229 33.819899)
    (xy 59.873775 33.920844) (xy 60.05068 33.956321) (xy 61.35116 33.956321) (xy 61.522738 33.923031) (xy 61.673539 33.823971)
    (xy 61.774484 33.674425) (xy 61.809961 33.49752) (xy 61.809961 32.59836) (xy 61.776671 32.426782) (xy 61.715286 32.333335)
    (xy 61.897521 32.333335) (xy 62.473913 32.909727) (xy 62.278916 32.990499) (xy 62.093819 33.175596) (xy 61.993645 33.417437)
    (xy 61.993645 33.729397) (xy 62.158143 33.893895) (xy 63.197875 33.893895) (xy 63.197875 33.873895) (xy 63.405885 33.873895)
    (xy 63.405885 33.893895) (xy 64.445617 33.893895) (xy 64.610115 33.729397) (xy 64.610115 33.697315) (xy 64.642424 33.697315)
    (xy 64.722949 33.819899) (xy 64.872495 33.920844) (xy 65.0494 33.956321) (xy 66.34988 33.956321) (xy 66.521458 33.923031)
    (xy 66.672259 33.823971) (xy 66.773204 33.674425) (xy 66.808681 33.49752) (xy 66.808681 32.59836) (xy 66.775391 32.426782)
    (xy 66.714006 32.333335) (xy 66.977521 32.333335) (xy 67.534511 32.890325) (xy 67.522016 32.890325) (xy 67.280176 32.990499)
    (xy 67.095079 33.175596) (xy 66.994905 33.417437) (xy 66.994905 33.729397) (xy 67.159403 33.893895) (xy 68.199135 33.893895)
    (xy 68.199135 33.873895) (xy 68.407145 33.873895) (xy 68.407145 33.893895) (xy 69.446877 33.893895) (xy 69.611375 33.729397)
    (xy 69.611375 33.697315) (xy 69.643684 33.697315) (xy 69.724209 33.819899) (xy 69.873755 33.920844) (xy 70.05066 33.956321)
    (xy 71.35114 33.956321) (xy 71.522718 33.923031) (xy 71.673519 33.823971) (xy 71.774464 33.674425) (xy 71.809941 33.49752)
    (xy 71.809941 32.59836) (xy 71.776651 32.426782) (xy 71.715266 32.333335) (xy 72.057521 32.333335) (xy 72.614511 32.890325)
    (xy 72.520736 32.890325) (xy 72.278896 32.990499) (xy 72.093799 33.175596) (xy 71.993625 33.417437) (xy 71.993625 33.729397)
    (xy 72.158123 33.893895) (xy 73.197855 33.893895) (xy 73.197855 33.873895) (xy 73.405865 33.873895) (xy 73.405865 33.893895)
    (xy 74.445597 33.893895) (xy 74.610095 33.729397) (xy 74.610095 33.697315) (xy 74.642404 33.697315) (xy 74.722929 33.819899)
    (xy 74.872475 33.920844) (xy 75.04938 33.956321) (xy 76.34986 33.956321) (xy 76.521438 33.923031) (xy 76.672239 33.823971)
    (xy 76.773184 33.674425) (xy 76.808661 33.49752) (xy 76.808661 32.59836) (xy 76.775371 32.426782) (xy 76.713986 32.333335)
    (xy 77.137521 32.333335) (xy 77.694511 32.890325) (xy 77.521996 32.890325) (xy 77.280156 32.990499) (xy 77.095059 33.175596)
    (xy 76.994885 33.417437) (xy 76.994885 33.729397) (xy 77.159383 33.893895) (xy 78.199115 33.893895) (xy 78.199115 33.873895)
    (xy 78.407125 33.873895) (xy 78.407125 33.893895) (xy 79.446857 33.893895) (xy 79.611355 33.729397) (xy 79.611355 33.697315)
    (xy 79.643664 33.697315) (xy 79.724189 33.819899) (xy 79.873735 33.920844) (xy 80.05064 33.956321) (xy 81.35112 33.956321)
    (xy 81.522698 33.923031) (xy 81.673499 33.823971) (xy 81.774444 33.674425) (xy 81.809921 33.49752) (xy 81.809921 32.59836)
    (xy 81.776631 32.426782) (xy 81.715246 32.333335) (xy 82.217521 32.333335) (xy 82.774511 32.890325) (xy 82.520716 32.890325)
    (xy 82.278876 32.990499) (xy 82.093779 33.175596) (xy 81.993605 33.417437) (xy 81.993605 33.729397) (xy 82.158103 33.893895)
    (xy 83.197835 33.893895) (xy 83.197835 33.873895) (xy 83.405845 33.873895) (xy 83.405845 33.893895) (xy 84.445577 33.893895)
    (xy 84.610075 33.729397) (xy 84.610075 33.697315) (xy 84.642384 33.697315) (xy 84.722909 33.819899) (xy 84.872455 33.920844)
    (xy 85.04936 33.956321) (xy 86.34984 33.956321) (xy 86.521418 33.923031) (xy 86.672219 33.823971) (xy 86.773164 33.674425)
    (xy 86.808641 33.49752) (xy 86.808641 32.59836) (xy 86.775351 32.426782) (xy 86.713966 32.333335) (xy 87.297521 32.333335)
    (xy 87.854511 32.890325) (xy 87.783743 32.890325) (xy 87.521976 32.890325) (xy 87.280136 32.990499) (xy 87.095039 33.175596)
    (xy 86.994865 33.417437) (xy 86.994865 33.729397) (xy 87.159363 33.893895) (xy 88.199095 33.893895) (xy 88.199095 33.873895)
    (xy 88.407105 33.873895) (xy 88.407105 33.893895) (xy 89.446837 33.893895) (xy 89.611335 33.729397) (xy 89.611335 33.697315)
    (xy 89.643644 33.697315) (xy 89.724169 33.819899) (xy 89.873715 33.920844) (xy 90.05062 33.956321) (xy 91.3511 33.956321)
    (xy 91.359515 33.954688) (xy 91.359515 34.041166)
   )
  )
 )
 (zone (net 18) (net_name GND) (layer Back) (tstamp 51E81D6A) (hatch edge 0.508)
  (connect_pads (clearance 0.29999))
  (min_thickness 0.29999)
  (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
  (polygon
   (pts
    (xy 92 42) (xy 12 42) (xy 12 12) (xy 92 12)
   )
  )
  (filled_polygon
   (pts
    (xy 91.359515 41.359515) (xy 90.057995 41.359515) (xy 90.057995 28.120884) (xy 90.057995 27.859117) (xy 90.057995 27.508503)
    (xy 90.057995 26.971497) (xy 90.057995 26.620883) (xy 90.057995 26.359116) (xy 89.957821 26.117276) (xy 89.772724 25.932179)
    (xy 89.530883 25.832005) (xy 89.020166 25.832005) (xy 89.137621 25.808642) (xy 89.526925 25.548518) (xy 89.787049 25.159214)
    (xy 89.878392 24.7) (xy 89.878392 22.16) (xy 89.878392 19.62) (xy 89.878392 17.08) (xy 89.878392 14.54)
    (xy 89.787049 14.080786) (xy 89.526925 13.691482) (xy 89.137621 13.431358) (xy 88.678407 13.340015) (xy 88.121593 13.340015)
    (xy 87.662379 13.431358) (xy 87.273075 13.691482) (xy 87.012951 14.080786) (xy 86.921608 14.54) (xy 87.012951 14.999214)
    (xy 87.273075 15.388518) (xy 87.662379 15.648642) (xy 88.121593 15.739985) (xy 88.678407 15.739985) (xy 89.137621 15.648642)
    (xy 89.526925 15.388518) (xy 89.787049 14.999214) (xy 89.878392 14.54) (xy 89.878392 17.08) (xy 89.787049 16.620786)
    (xy 89.526925 16.231482) (xy 89.137621 15.971358) (xy 88.678407 15.880015) (xy 88.121593 15.880015) (xy 87.662379 15.971358)
    (xy 87.273075 16.231482) (xy 87.012951 16.620786) (xy 86.921608 17.08) (xy 87.012951 17.539214) (xy 87.273075 17.928518)
    (xy 87.662379 18.188642) (xy 88.121593 18.279985) (xy 88.678407 18.279985) (xy 89.137621 18.188642) (xy 89.526925 17.928518)
    (xy 89.787049 17.539214) (xy 89.878392 17.08) (xy 89.878392 19.62) (xy 89.787049 19.160786) (xy 89.526925 18.771482)
    (xy 89.137621 18.511358) (xy 88.678407 18.420015) (xy 88.121593 18.420015) (xy 87.662379 18.511358) (xy 87.273075 18.771482)
    (xy 87.012951 19.160786) (xy 86.921608 19.62) (xy 87.012951 20.079214) (xy 87.273075 20.468518) (xy 87.662379 20.728642)
    (xy 88.121593 20.819985) (xy 88.678407 20.819985) (xy 89.137621 20.728642) (xy 89.526925 20.468518) (xy 89.787049 20.079214)
    (xy 89.878392 19.62) (xy 89.878392 22.16) (xy 89.787049 21.700786) (xy 89.526925 21.311482) (xy 89.137621 21.051358)
    (xy 88.678407 20.960015) (xy 88.121593 20.960015) (xy 87.662379 21.051358) (xy 87.273075 21.311482) (xy 87.012951 21.700786)
    (xy 86.921608 22.16) (xy 87.012951 22.619214) (xy 87.273075 23.008518) (xy 87.662379 23.268642) (xy 88.121593 23.359985)
    (xy 88.678407 23.359985) (xy 89.137621 23.268642) (xy 89.526925 23.008518) (xy 89.787049 22.619214) (xy 89.878392 22.16)
    (xy 89.878392 24.7) (xy 89.787049 24.240786) (xy 89.526925 23.851482) (xy 89.137621 23.591358) (xy 88.678407 23.500015)
    (xy 88.121593 23.500015) (xy 87.662379 23.591358) (xy 87.273075 23.851482) (xy 87.012951 24.240786) (xy 86.921608 24.7)
    (xy 87.012951 25.159214) (xy 87.273075 25.548518) (xy 87.662379 25.808642) (xy 87.779833 25.832005) (xy 87.269117 25.832005)
    (xy 87.027276 25.932179) (xy 86.842179 26.117276) (xy 86.742005 26.359116) (xy 86.742005 26.620883) (xy 86.742005 26.971497)
    (xy 86.906503 27.135995) (xy 88.295995 27.135995) (xy 88.295995 27.115995) (xy 88.504005 27.115995) (xy 88.504005 27.135995)
    (xy 89.893497 27.135995) (xy 90.057995 26.971497) (xy 90.057995 27.508503) (xy 89.893497 27.344005) (xy 88.504005 27.344005)
    (xy 88.504005 27.364005) (xy 88.295995 27.364005) (xy 88.295995 27.344005) (xy 86.906503 27.344005) (xy 86.742005 27.508503)
    (xy 86.742005 27.859117) (xy 86.742005 28.120884) (xy 86.842179 28.362724) (xy 87.027276 28.547821) (xy 87.269117 28.647995)
    (xy 87.779833 28.647995) (xy 87.662379 28.671358) (xy 87.273075 28.931482) (xy 87.012951 29.320786) (xy 86.921608 29.78)
    (xy 87.012951 30.239214) (xy 87.273075 30.628518) (xy 87.662379 30.888642) (xy 88.121593 30.979985) (xy 88.678407 30.979985)
    (xy 89.137621 30.888642) (xy 89.526925 30.628518) (xy 89.787049 30.239214) (xy 89.878392 29.78) (xy 89.787049 29.320786)
    (xy 89.526925 28.931482) (xy 89.137621 28.671358) (xy 89.020166 28.647995) (xy 89.530883 28.647995) (xy 89.772724 28.547821)
    (xy 89.957821 28.362724) (xy 90.057995 28.120884) (xy 90.057995 41.359515) (xy 83.24379 41.359515) (xy 83.313162 41.313162)
    (xy 86.473162 38.153162) (xy 86.722448 37.780081) (xy 86.722448 37.78008) (xy 86.809985 37.34) (xy 86.809985 28.665)
    (xy 86.722448 28.22492) (xy 86.473162 27.851838) (xy 86.10008 27.602552) (xy 85.66 27.515015) (xy 85.21992 27.602552)
    (xy 84.846838 27.851838) (xy 84.597552 28.22492) (xy 84.510015 28.665) (xy 84.510015 36.863661) (xy 82.023661 39.350015)
    (xy 63.5 39.350015) (xy 62.5 39.350015) (xy 44.665132 39.350015) (xy 44.665132 19.516669) (xy 44.536002 19.204151)
    (xy 44.297106 18.964838) (xy 44.026903 18.85264) (xy 44.129819 18.604793) (xy 44.130149 18.226865) (xy 43.985827 17.87758)
    (xy 43.718826 17.610112) (xy 43.369793 17.465181) (xy 42.991865 17.464851) (xy 42.64258 17.609173) (xy 42.375112 17.876174)
    (xy 42.274524 18.118415) (xy 42.192925 18.200015) (xy 38.735 18.200015) (xy 38.409725 18.264716) (xy 38.13397 18.44897)
    (xy 37.803181 18.779758) (xy 37.56258 18.879173) (xy 37.295112 19.146174) (xy 37.150181 19.495207) (xy 37.149851 19.873135)
    (xy 37.294173 20.22242) (xy 37.561174 20.489888) (xy 37.910207 20.634819) (xy 37.994469 20.634892) (xy 37.859796 20.769565)
    (xy 37.619151 20.868998) (xy 37.379838 21.107894) (xy 37.250163 21.420186) (xy 37.249868 21.758331) (xy 37.378998 22.070849)
    (xy 37.617894 22.310162) (xy 37.930186 22.439837) (xy 38.268331 22.440132) (xy 38.580849 22.311002) (xy 38.820162 22.072106)
    (xy 38.920732 21.829905) (xy 39.680653 21.069985) (xy 40.64 21.069985) (xy 41.91 21.069985) (xy 43.18 21.069985)
    (xy 43.18 21.069984) (xy 43.467007 21.012896) (xy 43.710319 20.850319) (xy 44.055203 20.505434) (xy 44.295849 20.406002)
    (xy 44.535162 20.167106) (xy 44.664837 19.854814) (xy 44.665132 19.516669) (xy 44.665132 39.350015) (xy 42.5 39.350015)
    (xy 33.970149 39.350015) (xy 33.970149 21.401865) (xy 33.825827 21.05258) (xy 33.558826 20.785112) (xy 33.209793 20.640181)
    (xy 32.831865 20.639851) (xy 32.48258 20.784173) (xy 32.215112 21.051174) (xy 32.114524 21.293415) (xy 28.278181 25.129758)
    (xy 28.03758 25.229173) (xy 27.770112 25.496174) (xy 27.625181 25.845207) (xy 27.624851 26.223135) (xy 27.769173 26.57242)
    (xy 28.036174 26.839888) (xy 28.385207 26.984819) (xy 28.763135 26.985149) (xy 29.11242 26.840827) (xy 29.379888 26.573826)
    (xy 29.480475 26.331584) (xy 33.316818 22.495241) (xy 33.55742 22.395827) (xy 33.824888 22.128826) (xy 33.969819 21.779793)
    (xy 33.970149 21.401865) (xy 33.970149 39.350015) (xy 23.438392 39.350015) (xy 23.438392 22.16) (xy 23.438392 19.62)
    (xy 23.438392 17.08) (xy 23.438392 14.54) (xy 23.347049 14.080786) (xy 23.086925 13.691482) (xy 22.697621 13.431358)
    (xy 22.238407 13.340015) (xy 21.681593 13.340015) (xy 21.222379 13.431358) (xy 20.833075 13.691482) (xy 20.572951 14.080786)
    (xy 20.481608 14.54) (xy 20.572951 14.999214) (xy 20.833075 15.388518) (xy 21.222379 15.648642) (xy 21.681593 15.739985)
    (xy 22.238407 15.739985) (xy 22.697621 15.648642) (xy 23.086925 15.388518) (xy 23.347049 14.999214) (xy 23.438392 14.54)
    (xy 23.438392 17.08) (xy 23.347049 16.620786) (xy 23.086925 16.231482) (xy 22.697621 15.971358) (xy 22.238407 15.880015)
    (xy 21.681593 15.880015) (xy 21.222379 15.971358) (xy 20.833075 16.231482) (xy 20.572951 16.620786) (xy 20.481608 17.08)
    (xy 20.572951 17.539214) (xy 20.833075 17.928518) (xy 21.222379 18.188642) (xy 21.681593 18.279985) (xy 22.238407 18.279985)
    (xy 22.697621 18.188642) (xy 23.086925 17.928518) (xy 23.347049 17.539214) (xy 23.438392 17.08) (xy 23.438392 19.62)
    (xy 23.347049 19.160786) (xy 23.086925 18.771482) (xy 22.697621 18.511358) (xy 22.238407 18.420015) (xy 21.681593 18.420015)
    (xy 21.222379 18.511358) (xy 20.833075 18.771482) (xy 20.572951 19.160786) (xy 20.481608 19.62) (xy 20.572951 20.079214)
    (xy 20.833075 20.468518) (xy 21.222379 20.728642) (xy 21.681593 20.819985) (xy 22.238407 20.819985) (xy 22.697621 20.728642)
    (xy 23.086925 20.468518) (xy 23.347049 20.079214) (xy 23.438392 19.62) (xy 23.438392 22.16) (xy 23.347049 21.700786)
    (xy 23.086925 21.311482) (xy 22.697621 21.051358) (xy 22.238407 20.960015) (xy 21.681593 20.960015) (xy 21.222379 21.051358)
    (xy 20.833075 21.311482) (xy 20.572951 21.700786) (xy 20.481608 22.16) (xy 20.572951 22.619214) (xy 20.833075 23.008518)
    (xy 21.222379 23.268642) (xy 21.681593 23.359985) (xy 22.238407 23.359985) (xy 22.697621 23.268642) (xy 23.086925 23.008518)
    (xy 23.347049 22.619214) (xy 23.438392 22.16) (xy 23.438392 39.350015) (xy 22.5 39.350015) (xy 22.05992 39.437552)
    (xy 21.686838 39.686838) (xy 21.437552 40.05992) (xy 21.350015 40.5) (xy 21.437552 40.94008) (xy 21.686838 41.313162)
    (xy 21.75621 41.359515) (xy 12.640485 41.359515) (xy 12.640485 12.639445) (xy 30.608659 12.639445) (xy 30.394838 12.852894)
    (xy 30.265163 13.165186) (xy 30.264868 13.503331) (xy 30.393998 13.815849) (xy 30.547939 13.970059) (xy 30.394838 14.122894)
    (xy 30.265163 14.435186) (xy 30.264868 14.773331) (xy 30.393998 15.085849) (xy 30.632894 15.325162) (xy 30.945186 15.454837)
    (xy 31.283331 15.455132) (xy 31.595849 15.326002) (xy 31.666989 15.254985) (xy 34.020767 15.254985) (xy 34.074954 15.309172)
    (xy 34.074868 15.408331) (xy 34.203998 15.720849) (xy 34.442894 15.960162) (xy 34.755186 16.089837) (xy 35.093331 16.090132)
    (xy 35.405849 15.961002) (xy 35.645162 15.722106) (xy 35.774837 15.409814) (xy 35.774888 15.350904) (xy 36.025186 15.454837)
    (xy 36.363331 15.455132) (xy 36.675849 15.326002) (xy 36.915162 15.087106) (xy 37.044837 14.774814) (xy 37.045132 14.436669)
    (xy 36.916002 14.124151) (xy 36.677106 13.884838) (xy 36.364814 13.755163) (xy 36.264293 13.755075) (xy 36.019609 13.510391)
    (xy 35.808739 13.369492) (xy 35.56 13.320015) (xy 32.019233 13.320015) (xy 31.965045 13.265827) (xy 31.965132 13.166669)
    (xy 31.836002 12.854151) (xy 31.62167 12.639445) (xy 91.359515 12.639445) (xy 91.359515 41.359515)
   )
  )
 )
)